Systemy wyborcze

 0    9 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Omów: system większościowy
start learning
W systemie większościowym mandat otrzymuje ten kandydat lub kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w okręgu.
System większości zwykłej.
start learning
W systemie większosci zwykłej wygrywa ten kandydat, który uzyskał najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów.
System większości bezwzględnej.
start learning
Wygrywa ten kandydat, który uzyskał więcej głosów niż wszyscy pozostali razem wzięci. Ilość głosów określa się jako liczbę całkowitą większą od połowy liczby oddanych głosów, a jednocześnie tej połowie najbliższa.
System proporcjonalny.
start learning
Może być zastosowany w okręgach wielomandatowych, w których mandaty rozdziela się pomiędzy listy kandydatów, proporcjonalnie do liczny uzyskanych przez listę głosów.
Od jakich przesłanek uzależnione jest przeprowadzenie wyborów proporcjonalnych?
start learning
Przeprowadzenie wyborów prop. wymaga: utw. wielomand. okręgów wyb., wprowadzenia rywal. między listami, wyznaczenia reguły przeliczania głosów na mandaty
Który kandydat w okręgu uzyskuje mandat senatora?
start learning
Mandat senatora uzyskuje ta osoba, która uzyskała zwykłą większość głosów w okręgu. Jeżeli dwóch kandydatów uzyska tyle samo wygrywa ten, który uzyskał większość w większej liczbie obwodów.
Kto w polskim systmie stwierdza wygaśnicie mandatu?
start learning
W polskim systemie wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Sejmu lub Senatu.
Co dzieje się w przypadku przedtermnowego wygaśnięcia mandatu posła?
start learning
Nie przeprowadza się ponownych wyborów. Na jego miejsce wchodzi kolejny kandydat z jego listy, który uzyskał największą liczbę głosów spośród tych, którzy mandatu nie uzyskali.
Co dziejee się w przypadku wygasnięcia mandatu senatora?
start learning
W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora Prezydent w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia zarządza wybory uzupełniające w danym okręgu. Nie zarz. się wyborów 6 mies. przed zakoń, kadencji.

You must sign in to write a comment