study and work

 0    54 flashcards    ewelinanowicka5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kampus
start learning
campus
praca doktorska
start learning
doctoral dissertation
wydziały
start learning
faculties
Akademiki
start learning
halls of residence
Wykłady
start learning
lectures
doktorantów
start learning
postgraduates
profesorowie
start learning
professors
seminaria
start learning
seminars
praca magisterska
start learning
thesis
nauczyciel
start learning
tutor
Studenci
start learning
undergraduates
seminaria
start learning
webinars
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
uczęszczać
start learning
attend
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
start learning
experience
Do you have any work experience?
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
start learning
qualifications
Her qualifications are rather weak.
Sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
start learning
A referee
referencje
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
zdolności
start learning
skills
Wolne miejsca pracy
start learning
Job vacancies
Kursy
start learning
courses
Pozwolenie na pracę
start learning
A work permit
Dotacja
start learning
A grant
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
start learning
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
list motywacyjny
start learning
covering letter
Oferta pracy
start learning
Job offer
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
start learning
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
praktykant
start learning
trainee
również
start learning
also
założony
start learning
founded
główny
start learning
main
obecnie
start learning
currently
pierwszy stopień
start learning
first degree
kolejne stopnie
start learning
further degrees
magister
start learning
master's degree
w czasie / podczas
start learning
during
akademicki
start learning
academic
pracowników naukowych
start learning
research staff
podzielony
start learning
divided
szczególnie
start learning
particularly
zagraniczni studenci
start learning
overseas students
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
start learning
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
inni
Zaprośmy innych na naszą imprezę.
start learning
others
Let's invite others to our party.
własny
Używam własnego laptopa w pracy.
start learning
own
I use my own laptop at work.
samouczek
start learning
tutorial
nauczony
start learning
taught
przez coś
start learning
through
uczestniczyć
start learning
participate
zakres
start learning
range
od / z (skądś - miejsce)
start learning
from
wynalazca
start learning
inventor
podczas / w trakcie
start learning
while
praktyka
start learning
apprenticeship
szczególny
start learning
particular
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
start learning
trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.

You must sign in to write a comment