Struktura państwa, urzędy

 0    87 flashcards    patrykg0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
władze
start learning
authorities
prowadzić kampanię wyborczą
start learning
be out campaigning for the votes
przetasowania w rządzie
start learning
cabinet reshuffle
Kapitol Stanów Zjednoczonych
start learning
Capitol Hill
przeprowadzać / wdrożyć reformy
start learning
carry out / implement reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
partia centrowa
start learning
centre party
minister finansów Wielkiej Brytanii
start learning
Chancellor of the Exchequer
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
rada miasta
start learning
the city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
start learning
Congress
okręg wyborczy
start learning
a constituency
konstytucja
start learning
a constitution
rozwiązać parlament
start learning
dissolve the parliament
elektorat
start learning
electorate
uprawniony (do głosowania)
start learning
eligible (to vote)
ambasada
start learning
an embassy
Republika federalna
start learning
Federal constitutional republic
niezdecydowany wyborca
start learning
floating voter
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rząd/rządzić
start learning
Government / govern
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland / home country
spełniać (obietnicę)
start learning
honour (a promise/pledge)
pałac westminsterki, siedziba parlamentu Zjednoczonego Królestwa
start learning
Houses of parliament
niepodległy/niepodległość
start learning
independent / independence
królestwo
start learning
a kingdom
partia pracy
start learning
Labour
ujawnić informacje
start learning
leak information
lewicowy / prawicowy
start learning
left-wing / right-wing
ustawodawstwo
start learning
legislation
liberalny
start learning
liberal
wybory (lokalne/powszechne)
start learning
(local/general) election
większość
start learning
a majority
program wyborczy
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
the Mayor
poseł/posłanka
start learning
Member of Parliament (MP)
mniejszość
start learning
a minority
monarchia
start learning
a monarchy
naród
start learning
a nation
tożsamość narodowa
start learning
national identity
opozycja
start learning
opposition
nakreślić główne zasady
start learning
outline main policies
członek partii
start learning
a party member
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka (zasady postępowania)
start learning
policy
polityk
start learning
a politician
polityka
start learning
politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
sondaż
start learning
poll
prawybory
start learning
preliminary election
premier
start learning
prime minister
ponownie wybrać (w wyborach)
start learning
re-elect
reprezentant / reprezentantka
start learning
representative
Republika
start learning
Republic
kandydować na urząd
start learning
run for office
senat
start learning
senate
odbyć kadencję
start learning
serve a term
socjalistyczny
start learning
socialist
startować w wyborach
start learning
stand for/fight an election
państwo
start learning
a state
Partia konserwatywna
start learning
the Conservatives
izba gmin
start learning
House of Commons
izba lordów
start learning
House of Lords
izba reprezentantów
start learning
House of Representatives
liberalni demokraci
start learning
Liberal Democrats
obywatele, społeczeństwo
start learning
the people
partia republikańska
start learning
the republicans
sekretarz stanu (minister spraw zagranicznych w USA)
start learning
Secretary of State
Senat (W USA)
start learning
the Senate
wygrać wybory
start learning
win an election
kłamać, nie mówić całej prawdy
start learning
be economical with the truth
decydujący głos
start learning
casting vote
przestać gadać, skończyć kazanie
start learning
get off one's soapbox
pustosłowie, czcza gadanina
start learning
hot air
śliska sprawa
start learning
hot potato
biurokracja
start learning
Red tape
trzymać się ściśle Linii partyjnej
start learning
toe the party line
głosować frekwencją
start learning
vote with one's feet
przeminąć, przycichnąć
start learning
blow over
wprowadzić coś
start learning
bring sth in
zatuszować coś
start learning
cover sth up
wycofać się z czegoś
start learning
go back on sth
wystąpić z czymś, wysunąć coś np propozycję
start learning
put sth forward
głosować na kogoś
start learning
vote for sb
pozyskać kogoś, przekonać kogoś
start learning
win sb over

You must sign in to write a comment