str. 94-99

 0    51 flashcards    guest1794934
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w dobrej formie
start learning
in good shape
zniwelowanie problemu
start learning
iron out problem
głodujący
start learning
starving
podsumuje coś
start learning
take stock of something
ulepszac
start learning
tweak
przewodniczący
start learning
chairperson
biura na planie otwartym
start learning
open-plan office
przegroda
start learning
partition
miejsce
start learning
venue
zaklad mechanika
start learning
bodyshop
zaległy (np. rachunek)
start learning
outstanding (eg. account)
faktura
start learning
invoice
przypomnienie o płatności
start learning
chasing letter
wygięcie
start learning
dent
zdefraudować
start learning
embezzle
wymijajacy
start learning
evasive
podręczna gotówka
start learning
petty cash
nagana
start learning
reprimand
zadrapanie
start learning
scratch
dzien w ktorym mowisz ze jestes chory
start learning
sickie
zawieszenie
start learning
suspension
Czy możesz być bardziej konkretnego?
start learning
Could you be more specific?
Chodzi mi o to że...
start learning
What I mean is...
Więc mówisz...
start learning
So, what you’re saying is...
Czy możemy przekroczyć to, co postanowiliśmy?
start learning
Can we go over what we’ve decided?
Przypomnę...
start learning
To recap...
wyjasniac
start learning
clarify
potwierdzać
start learning
confirm
wspólne pomysły
start learning
joint ideas
wdrozenie. zastosowanie
start learning
implementation
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
wycena
start learning
appraisal
roszczeń z tytułu
start learning
expenses claims
punkt wyjscia
start learning
item
Uczestnicy
start learning
attendees
oferty cenowe
start learning
quotations
dwutygodniowy
start learning
fortnightly
dwa tygodnie
start learning
fortnight
ponaglać
start learning
chase up
opracowuje projekt
start learning
draw up a draft
oceniać
start learning
evaluate
wszechstronny
start learning
comprehensive
podwórze
start learning
forecourt
ustanawiać
start learning
establish
utrzymać
start learning
maintain
zagwarantować
start learning
ensure
organizacyjny
start learning
organigram
zwolnienie
start learning
dismissal
pokrótce
start learning
briefly
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
burza mózgów
start learning
brainstorming

You must sign in to write a comment