str. 162 cz.2

 0    92 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
matematyka
start learning
Maths/ mathematics
fizyk
start learning
physicist
fizyka
start learning
Physics
naukowiec
start learning
scientist
genetyk
start learning
geneticist
genetyka
start learning
genetics
robotyka
start learning
Robotics
ziemia
start learning
earth
energia elektryczna
start learning
electricity
środowisko
start learning
environment
gaz
start learning
gas
księżyc
start learning
moon
tlen
start learning
oxygen
planeta
start learning
planet
układ słoneczny
start learning
solar system
kosmos
start learning
space/ outer space
bakterie
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
kometa
start learning
comet
zamrozić/ zamarznąć
start learning
freeze
galaktyka
start learning
galaxy
bakterie, zarazki
start learning
germs
grawitacja, przyciąganie (np. ziemskie)
start learning
gravity
ciecz
start learning
liquid
materia
start learning
matter
meteor
start learning
meteor
meteoryt
start learning
meteorite
cząsteczka
start learning
molecule
ciało stałe
start learning
solid
para wodna
start learning
steam
substancja
start learning
substance
trójkąt
start learning
triangle
zmieniać się w coś
start learning
turn into sth
wszechświat
start learning
universe
szczepionka
start learning
vaccine
skonstruować
start learning
construct
opisać
start learning
describe
odkryć, odkrywać
start learning
discover
lot
start learning
flight
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
laboratorium, pracownia
start learning
laboratory, lab
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
planetarium
start learning
planetarium
wyniki (badań)
start learning
results
rakieta
start learning
rocket
stacja kosmiczna
start learning
space station
statek kosmiczny
start learning
spacecraft/spaceship
badać
start learning
study
nagroda nobla
start learning
the Nobel Prize
koło
start learning
wheel
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
poszerzać wiedzę
start learning
broaden one's knowledge
spalać
start learning
burn
przeprowadzać doświadczenie
start learning
carry out an experience
dojść do wniosku
start learning
come to a conclusion
dane
start learning
data
zaprojektować
start learning
design
rozwój
start learning
development
dowody
start learning
evidence
przeprowadzać doświadczenia, eksperymentować (na / z czymś)
start learning
experiment on / with something
podgrzać
start learning
heat
balon na gorące powietrze
start learning
hot air balloon
zmierzyć
start learning
measure
obserwować, prowadzić obserwacje
start learning
observe
wytworzyć
start learning
produce
udowodnić
start learning
prove
umieścić satelitę na orbicie
start learning
put a satellite into orbit
odrzucić (hipotezę/ teorię)
start learning
reject (a hypothesis / a theory)
badania (naukowe)
start learning
research
obserwacje naukowe
start learning
scientific observations
badanie przestrzeni kosmicznej
start learning
space exploration
prędkość światła/ dźwięku
start learning
speed of light / sound
maszyna parowa
start learning
steam engine
teleskop
start learning
telescope
teoria względności
start learning
theory of relativity
bateria się rozładowała
start learning
battery is dead
nie działać, zepsuć się, zerwać się
start learning
be down
ładować telefon
start learning
charge your phone
dowiedzieć się, odkryć
start learning
find out
postępować zgodnie z instrukcją, poleceniami
start learning
follow the instructions
zepsuty
start learning
out of order
nacisnąć guzik, przycisk
start learning
press the button
surfować po internecie
start learning
Surf the net
włączyć/ wyłączyć
start learning
swich/turn on/off
nie ma zasięgu (w telefonie komórkowym)
start learning
there's no signal/no coverage
wprowadzić (numer pin/ nazwę kontaktu)
start learning
enter (your pin number /the name of the contact)
skonfigurować telefon
start learning
set up a phone

You must sign in to write a comment