Starożytność - historia

 0    40 flashcards    guest1599297
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zamiast trwałego państwa Sumerowie tworzą pojedyncze...?
start learning
miasta-państwa
Co charakteryzuje Mezopotamię?
start learning
teren żyznego półksiężyca, nazywana międzyrzeczem, systemy irrygacyjne, handel dalekosiężny
Co to za państwo?
start learning
Babilonia i Asyria
Kim był Sargon Wielki?
start learning
wódz Akadów, przejął władzę w mieście i rozprzestrzanił ją na całą Mezopotamię w ten sposób tworząc pierwsze imperium
Jak nazywała się najstarsza cywilizacja?
start learning
Sumerowie
Co to jest Zikkurat?
start learning
wielopoziomowa świątynia będąca centralnym punktem każdego miasta, odgrywała też rolę spichlerza
Jak wyglądała ekspansja zewnętrzna królów asyryjskich?
start learning
wobec podbitych narodów stosują politykę brutalnego terroru, eksterminacja mieszkańców, przesiedlenia, palenie i burzenie miast, celowa polityka osadnicza
Dla żony którego władcy zbudowano wiszące ogrody?
start learning
Nabuchodonozora II - Wiszące ogrody Semiramidy
Co przedstawia obrazek?
start learning
Tabliczka gliniana z sumeryjskim pismem klinowym
Opisz państwo Sargona Wielkiego?
start learning
monarchia, cała władza skupiona w rękach króla, rozwinięta armia
Co przedstawia obrazek?
start learning
Tabliczka wotywna Ur-Nansze
Mapę której cywilizacji przedstawia zdjęcie?
start learning
Mezopotamia 3 tys p.n.e.
Jak nazywało się plemię, które podporządkowało sobie Sumerów w XXIV w. p.n.e.?
start learning
Akadu
Kto doprowadził do pierwszego w historii zjednoczenia politycznego (imperium)?
start learning
Sargon Wielki
Kto to?
start learning
Sargon Wielki - twórca imperium akadyjskiego
Kiedy Hammurabi obejmuję władzę (XVIII w. p.n.e.) teren nazywany?
start learning
Babilonia
Czym był Sumero-Akad?
start learning
Tak zostało nazwane państwo utwprzone przez wchłoniecie i asymilacje Sumerów z Akadami, zachowali oba języki i mimo przejęcia kultury pozostawili część wartości z tej Sumerów
Kto to?
start learning
Pazuzu - budzący przerażenie mieszkańców Mezopotamii, demon wiatrów pustynnych, suszy i kataklizmów
Opisz okres panowania Hammurabiego?
start learning
uregulowanie sytuacji wewnetrznej kraju, rozpoczęcie ekspansji, stopniowe podporządkowanie kolejnych miast, stworzenie królestwa, rozkaz spisania i uporządkowanie praw, sprawne zarządzanie i rozwój państwa
Jakie miasto zaczyna odgrywać najważniejszą rolę po upadku imperium akadyjskiego?
start learning
Babilon
Gdzie leżała Mezopotamia?
start learning
Między Eufratem a Tygrysem
Czym był Kodeks Hammurabiego?
start learning
najstarszy zachowany w całości i oryginale, spis praw, został spisany na polecenie władcy Babilonii
W którym roku upadł Sumero-Akad?
start learning
2100 r. p.n.e. - z powodu najazdów koczowniczych
Co przedstawia obrazek?
start learning
Brama Isztar w Babilonie
Po śmierci Hammurabiego ponowny rozkwit Babilonii przypada na czasy panowania?
start learning
Nabuchodonozora II - nowe imperium
Kiedy i przez kogo zostaje zniszczone królestwo asyryjskie?
start learning
614 r. p.n.e.- najazd Medów, wojska zdobywają Aszur, a później palą i plądrują Niniwę
Kres nowego imperium położyli Persowie, którzy zdobyli Babilon w ... pod wodzą ...?
start learning
539 r.p.n. e, Cyrusa II Wielkiego
Która cywilizacja w odróżnieniu od sąsiadów utworzyła jednolite państwo?
start learning
Asyria - stolica Aszur, a następnie Niniwa
Jakie tereny opanowali królowie asyryjscy po upadku imperium Babilońskiego, kiedy zbudowali własną potęgę?
start learning
Mezopotamia, Elam, Syria, Palestyna oraz północny Egipt
Kim był Asurbanipal?
start learning
ostatni wybitny król asyryjski, który potrafił czytać i pisać, zgromadził wspaniałą bibliotekę w Niniwie
Co przedstawia obrazek?
start learning
Stela Hammurabiego - na niej wyryto kodeks Hammurabiego
Co przedstawia obrazek?
start learning
Rekonstrukcja wielkiego zikkuratu w Ur
Co przedstawia obrazek?
start learning
Pieczęć cylindryczną - stosowaną w cywilizacjacg Mezopotamii do oznaczania własności
jak wyglądały świątynie mezopotamskie?
start learning
budowane na kształt zikkuratów, na planie prostokąta, charakterystyczne tarasy zmniejszające się ku górze
Jak nazwano największy babiloński zikkurat?
start learning
Etemenanki - ok. 90m., przypuszczalny pierwowzór wieży Babel
Wymień zachowane zabytki mezopotamskie
start learning
Sztandar z Ur - sumeryjska mozaika, płaskorzeźby asaryjskie, Brama Isztar w Babilonie
Omów spoleczeństwo Mezopotami
start learning
Król(najw. władza w państwie)= naczelny wódz i kapłan, kapłani(sprawy kultu, odgrywali ogromną rolę w życiu społecznym i ekonomicznym) posiadali ogromne majątki ziemne, wolni obywatele=ludzie królewscy, niewolnicy
Jaka religia charakteryzowała mieszkańców Mezopotamii?
start learning
politeizm
Wymień najważniejszych bogów (mezopotamia)
start learning
Isztar Marduk Aszur Anu Enlili Tammuz Nergal Ninurta
Omów osiągnięcia cywilizacji mezopotamskiej
start learning
pierwsze dzieła literackie, utwory filozoficzne i dydaktyczne, rozporządzenia władców (kodeksy praw), najstarsze teksty naukowe-wysoki poziom z zakresu matem, astronomii itd., wynalezienie koła, koło garncarskie, wyn. brązu, oprac. sys. miar i wag

You must sign in to write a comment