Starożytna Grecja

 0    44 flashcards    Persja21
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zajęcie terenów dzisiejszej Grecji przez ludność indoeuropejską- Jonów, Achajów, Dorów
start learning
II tys.p.n.e
rozkwit kultury minojskiej na Krecie
start learning
XX-XVIIIw.p.n.e
rozwój kultury mykeńskiej
start learning
XVI-XII w.p.n.e
uapdek królestw mykeńskich w wyniku najazdu Dorów
start learning
XIII- XII w.p.n.e
"wieki ciemne"- załamanie się rozwoju dotychczasowej kultury
start learning
XII- VIII w.p.n.e
okres archaiczny- ukształtowanie modelu ustrojowego polis
start learning
ok. 800-500 p.n.e
wielka kolonizacja grecka
start learning
VIII-VI w.p.n.e
przeobrażenie wewnętrzne w Atenach- Solon, Pizystrat, Klejstenes
start learning
V w.p.n.e
wojny między Persją a grekami o wyzwolenie greckich miast-państw w Azjii Mniejszej oraz w obronie niezawisłości polis greckich w Europie
start learning
500-449 p.n.e
wojna peloponeska o hegemonię w Grecji między Atenami, dysponującymi siłami I Ateńskiego Związku Morskiego, a Spartą i jej Związkiem Peloponeskim
start learning
431-404 p.n.e
założenie Związku Korynckiego pod naciskiem króla Macedonii Filipa II- początek dominacji macedońskiej
start learning
338/337 r.p.n.e
wyprawa Aleksandra Macedońskiego na Persję, koniec okresu klasycznego w dziejach Grecji
start learning
334-323 r.p.n.e
wojna trojańska
start learning
XII w.p.n.e
zespolenie rozbitej na drobne gminy Attyki w miasto-państwo Ateny
start learning
IX w.p.n.e
kodyfikacja prawa- Drakon
start learning
621 r.p.n.e
reformy Solona w Atenach
start learning
594 r.p.n.e
tyrania Pizystrata w Atenach
start learning
561-527 p.n.e
powstanie Związku Peloponeskiego
start learning
ok. 550 r.p.n.e
reformy Klejstenesa w Atenach
start learning
508-507 p.n.e
powstanie jońskie
start learning
500 r.p.n.e
bitwa pod Maratonem
start learning
490 r.p.n.e
utworzenie Związku Panhelleńskiego
start learning
481 r.p.n.e
bitwa pod Termopilami
start learning
480 r.p.n.e
bitwa z Persami pod Platejami
start learning
479 r.p.n.e
powstanie helotów w Sparcie
start learning
464 r.p.n.e
zawarcie pokoju Kalliasa
start learning
449 r.p.n.e
pokój trzydziestoletni między Spartą a Atenami
start learning
446 r.p.n.e
rządy Peryklesa w Atenach
start learning
444-429 p.n.e
wojna peloponeska
start learning
431-404 p.n.e
drugi Związek Morski
start learning
378-355 p.n.e
opanowanie Tracji, przez Filipa II- króla Macedonii
start learning
359-336 p.n.e
wojna pod Cheroneą
start learning
338 r.p.n.e
powstanie Związku Korynckiego
start learning
337 r.p.n.e
początek panowania Aleksandra Macedońskiego
start learning
336 r.p.n.e
bitwa nad rzeką Granik
start learning
334 r.p.n.e
zwycięstwo Aleksandra w bitwie pod Issos
start learning
333 r.p.n.e
podbój Fenicji i zajęcie Egiptu
start learning
332 r.p.n.e
bitwa pod Gaugamelą
start learning
331 r.p.n.e
odwrót od Babilonu
start learning
327-324 p.n.e
okres wojen diadochów o podział państwa i władzę
start learning
323-280 p.n.e
bitwa pod Ipsos
start learning
301 r.p.n.e
panowanie dynastii Antygonidów
start learning
276 r.p.n.e
początki dominacji Rzymskiej
start learning
II-I w.p.n.e
bitwa pod Akcjum
start learning
31 r.p.n.e

You must sign in to write a comment