Starbucks SWOT

 0    11 flashcards    robertodwald1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedstawienie przyczyny
piszę ws. spotkania z przedstawicielami z Japoni
start learning
with reference to
I am writing with reference to the meeting with the japanese representatives
[przedstawienie przyczyny]
Piszę w nawiązaniu do Pana e-maila otrzymanego dnia 7-go czerwca.
start learning
with reference to
I am writing with reference to your e-mail received June 7th
[przedstawienie przyczyny]
Kontaktuję się z Panią w sprawie daty konferencji oraz rezerwacji hotelowych
start learning
with reference to
I am writing with reference to the conference date and hotel reservations
nasladujący, małpujący
Raporty kryminalne w gazetach często zachęcają do popełniania przestępstw naśladowców.
start learning
copycat
Crime reports in newspapers often encourage copycat crimes.
nabiał
Lekarz powiedział mi, że mam jeśc mniej czerwonego mięsa i nabiału
start learning
dairy
The doctor told me to eat less red meat and dairy products.
zależny
Krajowa ekonomia jest bardzo zalezna od naturalnych zasobów
start learning
dependent
The country's economy is heavily dependent on natural resourses
róznicować, dywersyfikować
Firma planuje dywersyfikację na inne działania.
start learning
diversify
The company is planning to diversify into other activities.
franczyza
Prowadzimy działalność w ramach franczyzy.
start learning
franchise
We operate a business under franchise
misja przedsiębiorstwa
Many companies do not follow their mission statements.
start learning
mission statement
Many companies do not follow their mission statements
narażony
Małe dzieci są szczególnie narażone na zatrucie pokarmowe.
start learning
vulnerable / exposed
Young children are particularly vulnerable to food poisoning
szczególnie
start learning
particularly

You must sign in to write a comment