SRL HOLDING

 0    24 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
HOLDING PROCEDURE
start learning
Ustalony manewr, który zapewnia utrzymywanie się statku powietrznego w określonej przestrzeni powietrznej podczas oczekiwania na dalsze zezwolenie
Kąt nachylenia zakrętu
start learning
25°
Prędkość kątowa
start learning
3°/s, gdy zapewnia ona mniejsze przechylenie
Rozpoczęcie odmierzania czasu przy odlocie
start learning
nad pozycją (fix) lub na jej trawersie, zależnie od tego, co później. Jeśli pozycja (fix) trawersu nie może być określona - po zakończeniu zakrętu na kierunek odlotu
Jeżeli długość odcinka odlotu jest oparta na odległości od DME, to odcinek ten kończy się
start learning
jak tylko zostanie osiągnięta ograniczająca odległość od DME
Strefa oczekiwania zawiera
start learning
podstawową strefę oczekiwania i strefę wlotu
podstawową strefą oczekiwania na danym szczególnym poziomie jest
start learning
przestrzeń powietrzna konieczna na tym poziomie do objęcia toru oczekiwania z uwzględnieniem tolerancji utrzym. prędk. sp, wpływu wiatru, błędów odmierz. czasu, charakterystyk pozycji (fix) oczekiwania itd.
strefa wlotu zawiera przestrzeń powietrzną konieczną do
start learning
objęcia określonych procedur wlotu
F
start learning
holding FIX
L
start learning
level - poziom oczekiwania: fix end, abeam, outbound track, outbound end
I
start learning
inbound track
R
start learning
right/left
T
start learning
time/range of outbound
Strefą buforową jest przestrzeń
start learning
rozciągająca się 9,3 km (5,0 NM) poza granicą strefy oczekiwania
Minimalny dozwolony poziom oczekiwania zapewnia przewyższenie co najmniej
start learning
a) 300 m (984 ft) nad przeszk. w str. oczekiwania b) jedną z wart. podanych w tab. I-6-2-1 nad przeszkodami w str. bufor
Minimalna wysokość bezwzględna oczekiwania, która ma być opublikowana, powinna być
start learning
zaokrąglona w górę do najbliższej wartości 50 m lub 100 ft
odległość od granicy strefy oczekiwania - jakie przewyższenie nad przeszkodami? 0-19 km (0-1 NM)
start learning
300m 984 ft
odległość od granicy strefy oczekiwania - jakie przewyższenie nad przeszkodami? 1,9-3,7 km (1-2 NM)
start learning
150m 492 fr
odległość od granicy strefy oczekiwania - jakie przewyższenie nad przeszkodami? 3,7-5,6 km (2-3 NM)
start learning
120 m 394 ft
odległość od granicy strefy oczekiwania - jakie przewyższenie nad przeszkodami? 5,6-7,4 km (3-4 NM)
start learning
90 m 295 ft
odległość od granicy strefy oczekiwania - jakie przewyższenie nad przeszkodami? 7,4-9,3 km (4-5 NM)
start learning
60 m 197 ft
nad terenem wyżynnym lub nad obszarem górzystym stosuje się całkowite przewyższenie nad przeszkodami wynoszące
start learning
600 m (1969 ft)
czas odlotu w oczekiwaniu 1 min. - poziomy
start learning
FL 60, 100 i 140
czas odlotu w oczekiwaniu 1,5 min. - poziomy lotu
start learning
FL 200, 340 i 450

You must sign in to write a comment