SRL FRAZEOLOGIA wysokościomierz

 0    15 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podaj możliwości transpondera
start learning
give me the transponder capabilities
rodzaj transpondera
start learning
type of transponder
nie mam transpondera
start learning
I do not have a transponder
czy twój transponder działa?
start learning
does your transponder work?
ustaw mod A zgodnie z poleceniem
start learning
set mod A according to the command
potwierdź ustawienie modu A kodu na transponderze
start learning
confirm the Mod A code setting on the transponder
ustaw nowy SQUAWK
start learning
set up a new SQUAWK
włącz urządzenie IDENT
start learning
turn on the IDENT device
włącz kod niebezpieczeństwa
start learning
turn on the danger code
włącz stan gotowości
start learning
turn on the ready state
włącz urządzenie przekazywania bezwzględnej wysokości barometrycznej
start learning
turn on the absolute barometric altitude transmission device
sprawdź nastawienie ciśnienia i potiwerdź obecny poziom
start learning
check the pressure setting and find the current level
wyłącz urządzenia przekazywania bezwzględnej wysokości barometrycznej ponieważ występuje niesprawność
start learning
turn off the absolute barometric altitude transmission device because there is a malfunction
sprawdź i potwierdź swój poziom
start learning
check and confirm your level
sprawdź nastawienie identyfikacji SP
start learning
check the SP identification setting

You must sign in to write a comment