Sprawdzian z chemii

 0    11 flashcards    aleksandragorzalczynska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Atom
start learning
Najmniejsza część pierwiastka chemicznego
Izotop
start learning
Atomy, które mają w jądrze taką samą liczbę protonów a różną liczbę neutronów
Elektroujemność
start learning
Miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastkagdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka
Wartościowość
start learning
Jest liczbą naturalną i ma związek z liczbą elektronów walencyjnych znajdujących się w atomie.
Wiązanie jonowe
start learning
Rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.
Wiązanie kowalencyjne
start learning
Rodzaj wiązania chemicznego. Istotą wiązania kowalencyjnego jest istnienie pary elektronów, które są współdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie.
Budowa atomu;
start learning
Atom zbudowany jest z trzech elementów: jądra, powłok elektronowych i rozmieszczonych na powłokach – elektronów. Jądro posiada ładunek dodatni, natomiast elektron ujemny. Dodatni proton (odpowiedzialny za ładunek jądra) i neutralny neutron to elementy budujące serce atomu, czyli jądro.
H2
start learning
Cząsteczka wodoru
3o2
start learning
Trzy cząsteczki tlenu
4Ca
start learning
Cztery atomy wapnia
Tlenek
start learning
zawsze ma wartościowość 2 !

You must sign in to write a comment