sprawdzian podstawy ekonomi

 0    20 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zjawisko rzadkosci
start learning
zapotrzebowanie na dobra przekracza możliwości ich wytwarzania
alokacja
start learning
rozmieszczenie zasobów pomiędzy różne alternatywne wobec siebie zastosowania
pojęcie Ekonomi
start learning
nauka o gospodarowaniu w warunkach ograniczonych zasobów
Potrzeba
start learning
brak czegoś, co wprowadza człowieka w stan niepożądany i motywuje do działan mających na celu likwidacje tego stanu
Potrzeby od najwiekszych
start learning
fizjologiczne->bezpieczenstwa->spoleczne->szacunku->rozwoju
przykłady dokonywania wyboru
start learning
zwyczaje, mechanizm cenowy, mechanizm rynkowy, losowanie itp
dobra wolne
start learning
Są to tzw: dobra darmowe, czyli takie, które można otrzymać bez rezygnacji z czegokolwiek innego
Podział dóbr ze względu na przenaczenie
start learning
konsumpcyjne i produkcyjne
Podział dóbr ze względu na prawo własności
start learning
prywalne-czyli takie, które posiadanie jest związane z przeniesieniem praw własności...... prywatne-jest konsumowane przez osobe, bądź rodzine jest niedostępne dla innych... publiczne, czyli takie, ktore są dla kazdego.
związek komplementrarności
start learning
uzupelnianie się roznymi dobrami w celu zaspokojenia potrzeby, oznacza to ze zakup jednego dobra ppwoduje powstanie potrzeby np (samochod paliwo)
związek substytucyjny
start learning
potrzeba moze byc zaspokojona przez rozne zastepujace sie dobra oznacza to ze zakup jednego dobra wyklucza zakup drugiego np chleb bulka
Co to towary?
start learning
Towary to dobro lub usługa, która jest oferowana do sprzedaży
Gospodarka towarowa
start learning
to taka, w której wyprodukowane dobra polegają na wymianie na inne (T-T)
Pieniądz
start learning
to powszechnie akceptowalny towar w transakcji wymiany
Właściwości pieniądza
start learning
trwałość, poręczność, jednolitość, podzielność, rozpoznawalność, stabilność
Funkcje pieniądza
start learning
płatnicza, wymiany, tezauryzacji, miernik wartości
funkcje pieniądza przykłady
start learning
środek płatniczy-prąd abonament itp regulujemy zobowiązywania z przeszlosci....... srodek wymiany -T-P-T-P...środek tezauryzacji-gromadzenie skarbu oszczedzanie... np ta ksiazka moze kosztowac 23zl
Pytania ekonomiczne
start learning
(Co, ile, jak, dla kogo, kiedy) produkować?
Koszt alternatywny
start learning
(poprzez krotszy czas snu nauczylismy sie wiecej np.) gdy nabywając dobro a najbardziej zalujemy ze nie wybralismy dobra b
Racjonalne gospodarowanie
start learning
wytworzenie jak najwiecej dóbr przy użyciu czynników wytworczych

You must sign in to write a comment