sprawdzian 8”

 0    108 flashcards    gabrielawerwinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
demonstrować przeciwko
start learning
demonstrate against something
protestować przeciwko
start learning
protest against something
iść na demonstrację/ marsz
start learning
go on a demonstration / march
organizować manifestację
start learning
hold a rally
nieść plakaty
start learning
hold up placards
słuchać przemówienia
start learning
listen to the speech
wykrzykiwać slogany
start learning
Shout out the slogans
podpisać petycję
start learning
sign the petition
cenzura
start learning
censorship
korupcja
start learning
corruption
epidemia
start learning
disease
klęska głodowa
start learning
famine
nierówność płci
start learning
gender inequality
globalizacja
start learning
globalisation
ocieplenie klimatu
start learning
global warming
bezdomność
start learning
homelessness
imigracja
start learning
immigration
broń nuklearna
start learning
nuclear weapon
pięść
start learning
fist
rasizm
start learning
racism
terroryzm
start learning
terrorism
bezrobocie
start learning
unemployment
campania
start learning
campaign
organizować
start learning
to organise
Podpisać
start learning
Sign
wspierać
start learning
support
głosować
start learning
vote
koncert charytatywny
start learning
a benefit concert
wybory
start learning
election day
wywiad
start learning
interview
reklama polityczna
start learning
political advert
debata polityczna
start learning
political debate
przemowa w parlamencie
start learning
speech in the parliament
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
ludzie niepełnosprawni
start learning
disabled people
renta inwalidzka
start learning
disability pension
trzeźwy
start learning
sober
grupa przestępcza
start learning
gang
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
wrażliwość społeczna
start learning
social conscience
troskliwy
start learning
thoughtful
beskyślmy
start learning
thoughtless
groźny
start learning
threatening
wandalizm
start learning
vandalism
wolontariusz
start learning
volunteer
organizować coś
start learning
set up
wymyślać
start learning
think up
ustępować ze stanowiska
start learning
step down
włożyć
start learning
put in
dać radę coś zrobić
start learning
squeeze in
służyć pomocą
start learning
help out
robić progres
start learning
get ahead
brać odpowiedzialność za coś
start learning
take on
polisa
start learning
coverage
nowo odkryty
start learning
new found
wpływ
start learning
impact
lista problemów do rozwiązania w polityce
start learning
political agenda
świadomość
start learning
awareness
wirusowy
start learning
viral
stopniowo
start learning
progressively
paraliż
start learning
paralysis
poświęcenie, oddanie
start learning
commitment
w słusznej sprawie
start learning
for a good cause
przechylić
start learning
tilt
niesprawiedliwość
start learning
injustice
wykorzenić
start learning
eradicate
zanikać
start learning
fizzle out
rozgłos
start learning
publicity
wymierać
start learning
to die out
wyginąć
start learning
become extinct
węgiel
start learning
coal
zagrożony
start learning
endangered
skład złomu
start learning
scrap yard
kontener na papier
start learning
paper bank
piec
start learning
furnance
żarówki energooszczędne
start learning
energy-saving bulbs
emitować spaliny
start learning
emit exhaust fumes
rzeźnia
start learning
slaughterhouse
suszarka bębnowa
start learning
tumble dryer
bezkompromisowy
start learning
hard hitting
stopa węgla
start learning
carbon footprint
zdumiewający
start learning
staggering
chwiać się
start learning
stagger
zdeklarowany
start learning
declared
rozchodzić się, rozproszyć
start learning
disperse
gaz łzawiący
start learning
tear gas
solidarność
start learning
solidarity
na nowo rozważyć
start learning
reconsider
zhańbiony
start learning
disgraced
chwytliwy
start learning
catchy
subtelny
start learning
subtle
niejednoznaczny
start learning
vague
uderzjący
start learning
strinking
modernizować
start learning
upgrade
przepisywać
start learning
rewrite
antyrządowy
start learning
anti-government
przeładować
start learning
overcharge
błędnie wymawiać
start learning
mispronounce
nie doceniać
start learning
underestimate
koalicja
start learning
coalition
okręg wyborczy
start learning
a constituency
parlament mniejszościowy
start learning
hung parliament
przedstawicielstwo proporcjonalne
start learning
proportional representation
premier
start learning
prime minister
większość
start learning
a majority
zablokować
start learning
tackle
przodek
start learning
an ancestor
wtargnąć
start learning
barge in

You must sign in to write a comment