Sprawdzian 1

 0    98 flashcards    maciejswiacik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osoba elokwentna
start learning
Comunicator
lubiący współpracę
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
fair minded
fajny wesoły
start learning
fun to be with
lubiący zabawę
start learning
fun loving
towarzyski
start learning
gregorious/sociable
zrównoważony
start learning
level headed
uparty wytrwały
start learning
persistent
cechy charakteru
start learning
personal qualitiess
lubiany
start learning
popular
pozytywne nastawienie do życia
start learning
positive outlook on life
pewny siebie
start learning
self confident
rozsądny
start learning
sensible/rational
lubiący sport
start learning
sporty
taktowny
start learning
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
zorganizowany
start learning
well organised
podziwiać
start learning
admire
wydawać się być
start learning
appear to be
cenić siebie, doceniać
start learning
appreciate
zakładać
start learning
assume
sądząc po czymś
start learning
based on/judging by sth
być uważanym za
start learning
be regarded as
oczywisty
start learning
clear/obvious
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
concludion
polecić z <silnym> przekonaniem
start learning
<confidently> recommend/make a reccomendation
potwierdzić
start learning
confirm
uważać kogoś za
start learning
consider sb to be
biorąc pod uwagę
start learning
considering
wziąć udział w dyskusji
start learning
contribute to a discussion
niezbędny/decydujący
start learning
crucial./vital
<dis> agree - <nie> agree
start learning
<dis>agree - <nie>zgadzać się
wahać się
start learning
hestitate
wydaje się że / wygląda na to że
start learning
it seems/look as if/as though
nominować
start learning
nominate
osoba nominowana
start learning
nominee
zauważać
start learning
notice
punkt widzenia
start learning
point of view
udowodnić
start learning
prove
zdać sobie sprawę
start learning
realise
robić wrażenie
start learning
strike
sugerować
start learning
suggest
appropriate / exelent / willing candidate-suitable / perfect / willing candidate
start learning
suitable/exelent/willing candidate -odpowiedni/doskonały/chętny kandydat
wszystko wskazuje na to, że
start learning
the chances are that
dostęp do czegoś
start learning
access to sth
dokładnie, precyzyjnie
start learning
accurately
sąsiedni/przyległy
start learning
adjoining
atut, zaleta
start learning
asset
unikać zrobienia czegoś
start learning
avoid doing sth
być w coś zaangażowanym
start learning
be involved in sth
obecny, aktualny
start learning
current
to harm - get hurt
start learning
do harm -robić krzywdę
dramat
start learning
drama
pełen napięcia
start learning
dramatic
udramatyzować
start learning
dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
enable sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
expect sb to do sth
znany znajomy
start learning
familiar
zaznajomić
start learning
familiarise
zażyłość
start learning
familiarity
force sb is to sth - make someone do something
start learning
force sb to do sth -zmusić kogoś do zrobienia czegoś
zapoczątkować
start learning
initiate
inspiracja
start learning
inspiration
inspired by sth - inspired by something
start learning
inspired by sth - inspirowany czymś
nie przestawać robić czegoś
start learning
keep doing sth
left-handed-handed
start learning
left-handed -leworęczny
osoba leworęczna
start learning
left-hander
pozwolić komuś coś zrobić
start learning
let sb to do sth
zdołać dośzrobić
start learning
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
start learning
minimally invasive
przestarzały
start learning
outdated
osobisty
start learning
personal
spersonalizować
start learning
personalise
osobiście
start learning
personally
wiadomość
start learning
piece of news
rozpoznawalny
start learning
recognisable
rozpoznać
start learning
recognise
uznanie
start learning
recognition
zastąpić
start learning
replace
reprezentować
start learning
represent
przełomowa praca
start learning
revolutionary work
restrukturyzacja
start learning
shake-up
o dziwo
start learning
suprisingly
zamienić
start learning
swap
zmierzyć się z czymś
start learning
taclke sth
zwykle coś robić
start learning
tend to do sth
zagrożenie
start learning
threat
zwykle coś robić
start learning
urge to do sth
naczynie
start learning
vessel
vision - wyzja
start learning
vision - wyzja
wizualnhy
start learning
visual
wizualizować
start learning
visualise
tracić czas na robieniu czegoś
start learning
waste time doing sth
reach one's goal - achieve the goal
start learning
reach one’s goal - osiągnąć cel
wiedzieć, co jest najważniejsze
start learning
have one’s proporties stright
mówić, co się myśli
start learning
speak one’s mind
spełnić czyjeś życzenie
start learning
fulfil one’s wish

You must sign in to write a comment