Spotkanie online

 0    30 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mike, mic
start learning
mikrofon, mikrofon
There's a 15-hour time difference between Los Angeles and Shanghai.
start learning
Różnica między Los Angeles a Szanghajem wynosi 15 godzin.
We had some problems with the connection in the meeting.
start learning
Mieliśmy problemy z połączeniem podczas spotkania.
Sorry, but I'm hearing an echo.
start learning
Przepraszam, ale słyszę echo.
muted
Could you please mute your mike when you're not speaking?
start learning
wyciszony
Czy mógłbyś wyciszyć mikrofon, gdy nie mówisz?
muted mike
start learning
wyciszony mikrofon
Excuse me, but I can hear someone typing.
start learning
Przepraszam, ale słyszę, jak ktoś pisze.
Give me a minute while I adjust my headset.
start learning
Daj mi chwilę, gdy dostosuję zestaw słuchawkowy.
faciilitating
start learning
podnoszący znaczenie
Can everyone hear me?
start learning
Czy wszyscy mnie słyszą?
Who's on your end?
start learning
Kto jest u ciebie?
Let's get started.
start learning
Możemy zaczynać.
We have a short agenda today.
start learning
Dzisiaj mamy krótki program.
Who's in the room with you?
start learning
Kto jest z tobą w pokoju?
Can everyone hear all right?
start learning
Czy wszyscy mogą dobrze słyszeć?
Can everyone see all right?
start learning
Czy wszyscy widzą wszystko w porządku?
We have three items on the agenda today.
start learning
W porządku dnia mamy już trzy punkty.
Does anyone have anything they'd like to add to the agenda?
start learning
Czy ktoś ma coś, co chciałby dodać do porządku obrad?
conducting
start learning
prowadzenie
conducting experiment
start learning
przeprowadzenie eksperymentu
conducting direction
start learning
prowadzenie kierunek
Conducting an online meeting
start learning
Prowadzenie spotkania online
the software project
start learning
projekt oprogramowania
Any other questions?
start learning
Jakieś inne pytania?
Let's move on to the second point on the agenda.
start learning
Przejdźmy do drugiego punktu porządku obrad.
Did anyone have anything else?
start learning
Czy ktoś miał coś jeszcze?
recap
start learning
podsumować
So, just to recap, we're looking for a new HR director.
start learning
Tak więc, aby podsumować, szukamy nowego dyrektora HR.
I always enjoy speaking with you.
start learning
Zawsze lubię rozmawiać z tobą.
I'll be talking with you soon.
start learning
Niedługo będę z tobą rozmawiać.

You must sign in to write a comment