speakout 1.1 writing

 0    31 flashcards    asia507408
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzisz rozmowę
start learning
you are running conversation
przyjąć
start learning
accept
zabierać/odbierać, podchwycić, załapać
start learning
pick up
rozwijać
start learning
develop
dokładność
start learning
accuracy
płynność
start learning
fluency
przystąpić, dołączyć, przystąpić
start learning
join
mam nadzieje ze sie odezwiesz
start learning
Hope to hear from you soon
wszystko co najlepsze
start learning
all the best
kolega lub koleżanka z pracy, współpracownik
start learning
colleague
jak prawdopodobnie wiesz
start learning
as you probably know
reżyser
start learning
director
chciałbym skorzystać z okazji, żeby...
start learning
would like to take this opportunity to...
wprowadzać
start learning
introduce
angażować
start learning
involve
zaangażowany
start learning
involved
obszernie, szeroko, w znacznym stopniu
Cieszę się, że we wspomnianych zaleceniach obszernie omówiono te kwestie.
start learning
extensively
I am pleased that these recommendations extensively touch on these concerns
nie mogę się doczekać, z niecierpliwoscią (czasowink z ing)
start learning
i look forward working
Z poważaniem (jesli w naglówku nie ma konkretnej osoby np Madame/Sir
start learning
Your sincerely
Z poważaniem (jesli w nagłówku konkretna osoba np. Dear Mr Smith)
start learning
Your faithfully
cel
start learning
aim
zakres obowiązków, krótki, zwięzły
start learning
brief
komunikować
start learning
communicate
wyraźnie, jasno
start learning
clearly,
wersja robocza, szkic
start learning
to draft
przepisać
start learning
rewrite
interpunkcja
start learning
punctuation
zamiast
start learning
instead
Będę, chciałbym (nie skrotami w mailu)
start learning
I will, I would
wspominać
start learning
mention
Poprzednia praca
start learning
previous work

You must sign in to write a comment