sluch, smak wech

 0    42 flashcards    milioner90
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
435. Opisać drogi słuchowe.
start learning
435. Opisać drogi słuchowe.
436. Pierwotna kora słuchowa i jej połączenia z innymi obszarami.
start learning
436. Pierwotna kora słuchowa i jej połączenia z innymi obszarami.
437. Jaka jest rola wtórnej kory słuchowej?
start learning
437. Jaka jest rola wtórnej kory słuchowej?
438. Jaka jest rola wyspy i równiny skroniowej.
start learning
438. Jaka jest rola wyspy i równiny skroniowej.
439. Co to jest tinnitus?
start learning
439. Co to jest tinnitus?
440. Jakie znasz afazje?
start learning
440. Jakie znasz afazje?
441. Opisać afazję nazewniczą (lub "opisać afazję xxx").
start learning
441. Opisać afazję nazewniczą (lub "opisać afazję xxx").
442. Co to jest efekt Mozarta i czy naprawdę występuje?
start learning
442. Co to jest efekt Mozarta i czy naprawdę występuje?
443. Jakie wyróżniamy działy biomuzykologii?
start learning
443. Jakie wyróżniamy działy biomuzykologii?
444. Dlaczego mamy muzykę?
start learning
444. Dlaczego mamy muzykę?
445. Jaką muzykę preferują zwierzęta?
start learning
445. Jaką muzykę preferują zwierzęta?
446. Wymienić 5 podstawowych smaków.
start learning
446. Wymienić 5 podstawowych smaków.
447. Ile mamy kubków/receptorów smakowych i jak długo żyją?
start learning
447. Ile mamy kubków/receptorów smakowych i jak długo żyją?
448. Co wiesz o drogach wrażeń smakowych?
start learning
448. Co wiesz o drogach wrażeń smakowych?
449. Gdzie mieści się kora smakowa?
start learning
449. Gdzie mieści się kora smakowa?
450. Co to jest zespół smakosza?
start learning
450. Co to jest zespół smakosza?
451. Ile mamy receptorów węchowych? Ile ma pies?
start learning
451. Ile mamy receptorów węchowych? Ile ma pies?
452. Na czym polega szczególne przetwarzanie informacji węchowej w mózgu?
start learning
452. Na czym polega szczególne przetwarzanie informacji węchowej w mózgu?
453. Wymienić 3 drogi pobudzeń informacji węchowej.
start learning
453. Wymienić 3 drogi pobudzeń informacji węchowej.
454. Gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna kora węchowa? Jaka jest jej rola?
start learning
454. Gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna kora węchowa? Jaka jest jej rola?
455. Co to jest anosmia, hyposmia, dysosmia, cacosmia, parosmia, heterosmia, hyperosmia?
start learning
455. Co to jest anosmia, hyposmia, dysosmia, cacosmia, parosmia, heterosmia, hyperosmia?
456. Co to jest ageuzja, hypogeuzja, dysgeuzja, hypergeuzja?
start learning
456. Co to jest ageuzja, hypogeuzja, dysgeuzja, hypergeuzja?
457. Gdzie analizowane są bodźce węchowe?
start learning
457. Gdzie analizowane są bodźce węchowe?
458. Co to jest nerw zerowy? Jaka jest jego hipotetyczna rola u ludzi?
start learning
458. Co to jest nerw zerowy? Jaka jest jego hipotetyczna rola u ludzi?
459. Czy aromaterapia leczy?
start learning
459. Czy aromaterapia leczy?
460. Gdzie mieści się zmysł równowagi?
start learning
460. Gdzie mieści się zmysł równowagi?
461. Jakie obszary mózgu muszą współdziałać dla utrzymania równowagi?
start learning
461. Jakie obszary mózgu muszą współdziałać dla utrzymania równowagi?
462. Jak wywołać wrażenia autoskopowe? I co to takiego?
start learning
462. Jak wywołać wrażenia autoskopowe? I co to takiego?
463. Co to jest allotopagnozja, autotopagnozja, heterotopagnozja.
start learning
463. Co to jest allotopagnozja, autotopagnozja, heterotopagnozja.
464. Jak często występują synestezje?
start learning
464. Jak często występują synestezje?
465. Dlaczego w niektórych mózgach powstają wrażenia synestetyczne?
start learning
465. Dlaczego w niektórych mózgach powstają wrażenia synestetyczne?
466. Jak działa zmysł pragnienia?
start learning
466. Jak działa zmysł pragnienia?
467. Jak działa zmysł głodu?
start learning
467. Jak działa zmysł głodu?
468. Zaburzenia łaknienia.
start learning
468. Zaburzenia łaknienia.
469. Czy ludzie mogą orientować się podobnie do nietoperzy? Jak?
start learning
469. Czy ludzie mogą orientować się podobnie do nietoperzy? Jak?
470. Co to jest substytucja zmysłów? Podać przykłady.
start learning
470. Co to jest substytucja zmysłów? Podać przykłady.
471. Dlaczego kora oczołodołowa jest bardzo ważna dla percepcji?
start learning
471. Dlaczego kora oczołodołowa jest bardzo ważna dla percepcji?
472. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w kontrolę ruchu?
start learning
472. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w kontrolę ruchu?
473. Co to są mapy ruchowe i w jakiej części mózgu je znajdziemy?
start learning
473. Co to są mapy ruchowe i w jakiej części mózgu je znajdziemy?
474. Na czym polega i do czego służy kodowanie populacyjne.
start learning
474. Na czym polega i do czego służy kodowanie populacyjne.
475. Wymienić główne funkcje kory przedruchowej.
start learning
475. Wymienić główne funkcje kory przedruchowej.
476. Co to jest stereognozja i jaka część mózgu jest za nią odpowiedzialna?
start learning
uko

You must sign in to write a comment