Słownictwo i użyteczne zwroty (egzamin próbny 2016)

 0    76 flashcards    karolinaczlonka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
moja przyjemność
start learning
my pleasure
ja muszę posprzątać dom. Czy pomożesz mi?
start learning
I have to clean the house. Will you help me?
pewnie, co chcesz, abym zrobił?
start learning
sure, what do you want me to do?
Przepraszam, czy chcesz mi pomóc?
start learning
Excuse me, do you want to help me?
ja nie wiem, dlaczego Ty pomagasz mi.
start learning
I do not know why you help me.
Czy Ty lubisz uczyć się w bibliotece?
start learning
Do you like studying in the library?
Dobrze, ja wolę uczyć się w domu.
start learning
Well, I prefer to learn at home.
Kiedy Ty uczyłeś się o tym domu?
start learning
When did you learn about this house?
Mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest moja książka?
start learning
Could you tell me where my book is?
Wiec co Ty zamierzasz robić teraz?
start learning
So what are you going to do now?
Ja nie mam pomysłu.
start learning
I have no idea.
nie we wszystkim.
start learning
not at all.
Nie dziś, dziękuję
start learning
Not today, thank you
Jak było na wakacjach?
start learning
How was your holiday/vacation?
Jak chciałbyś spędzić swoje wakacje?
start learning
How would you like to spend your holiday?
Jak Ty wróciłeś ze swoich wakacji?
start learning
How did you come back from your holiday?
nie ma sprawy (odpowiedź na podziękowanie)
start learning
You are welcome (the answer to thank)
To jest bardzo uprzejme z Twojej strony.
start learning
This is very kind of you.
Dzięki za zadzwonienie do mnie.
start learning
Thanks for calling me.
To jest nie niespodzianka.
start learning
This is not a surprise.
Naprawdę? co za niespodzianka!
start learning
Really? What a surprise!
Czy tamto jest naprawdę zaskakujące
start learning
Is that really surprising?
organizować przejażdżkę lub wyścig
start learning
to organize a ride or a race
Pozwól nam dowiedzieć się o tym?
start learning
Let us know about this?
Dodaj informację
start learning
to add the information
Czy Ty się obawiasz o bezpieczeństwo?
start learning
Are you worried about safety?
Poszukaj rady tutaj
start learning
Look for advice here
szybkie naprawy
start learning
quick repairs
zniżka na coś
start learning
discount on something
dobry wybór czegoś
start learning
good choice of something
zależnie od rodzaju czegoś
start learning
depending on the type of something
przyłączyć się do czegoś,
start learning
to join something,
dawać użyteczne wskazówki dla kogoś
start learning
give useful tips for someone
To jest zaproszenie na wydarzenie.
start learning
This is an invitation to the event.
To mówi kolarzom, gdzie oni mogą umieścić wiadomość
start learning
That tells the riders where they can post a message
To jest dobre miejsce dla kogoś, kto chce kupić części do roweru.
start learning
This is a good place for someone who wants to buy bicycle parts.
To informuje czytelnika o czasie otwarcia miejsca.
start learning
This informs the reader about the opening time of the place.
To jest ofertą dla kogoś, kto potrzebuje rower na trochę czasu.
start learning
This is an offer for someone who needs a bike for some time.
On dostał nowy telefon.
start learning
He got a new mobile.
On nie kontaktował się z Filipem.
start learning
He didn't contact Philip.
On nie mógł korzystać z aparatu.
start learning
He couldn't use the camera.
Beata ma taką samą sukienkę jak Zoe
start learning
Betty has the same dress as Zoe
Beata nie poszła z nią na zakupy.
start learning
Betty didn't go shopping with her.
Beata kupiła sukienkę, jaką Zoe chciała.
start learning
Betty bought a dress that Zoe wanted.
ja mam problem
start learning
I have a problem
Zoe wydała całkiem dużo pieniędzy na buty.
start learning
Zoe spent quite a lot of money on shoes.
Ona nie miała wystarczająco pieniędzy jakie pozostały.
start learning
She didn't have enough money left.
Co powinnam zrobić?
start learning
What should I do?
Jej mama sprzedaje bilety w kinie.
start learning
Her mum sells tickets at the cinema.
Jej mama dostanie bilety dla nich.
start learning
Her mother will get tickets for them.
Jej mama właśnie kupiła bilety.
start learning
Her mother has just bought the tickets.
Jan napisał wiadomość do Ann aby
start learning
John wrote a message to Ann to
poprosić Sarę o pomoc.
start learning
ask Sarah for help.
zapytać Sarę o jej kolekcję.
start learning
ask Sarah about her collection.
dać Sarze radę na temat komiksów.
start learning
give Sara advice on comic books.
Ja chcę coś nowego mieć w mojej kolekcji.
start learning
I want to have something new in my collection.
Mógłbyś mi pomóc zdecydować, którą jedną powinienem kupić?
start learning
Could you help me decide which one I should buy?
Ta historia jest naprawdę interesująca i porusza się szybko z jednej sceny do następnej.
start learning
This story is really interesting and it moves quickly from one scene to the next.
Ten film ma wiele przerażających momentów i głośne efekty dźwiękowe
start learning
This movie has many terrifying moments and loud sound effects
To może być za straszne dla nich.
start learning
It can be too scary for them.
Ja naprawdę nie spodziewałem się humoru w filmie o piratach.
start learning
I really did not expect humor in a pirate movie.
Ja miałem nadzieję na dużo lepszy wątek niż ta.
start learning
I was hoping for a much better plot than this one.
Film staje się nudny.
start learning
The film becomes boring.
Tutaj była ścieżka filmowa, która uatrakcyjniła ten film dla mnie.
start learning
Here was the soundtrack that made this film more attractive for me.
Ja ciągle nie mogę przestać śpiewać.
start learning
I still can not stop singing.
On lubił muzykę bardziej od akcji filmu.
start learning
He liked music more than the action of the movie.
On sądzi, że wiele widzów mogło być wystraszonych.
start learning
He thinks that many viewers could be frightened.
On był zaskoczony, że film był zabawny.
start learning
He was surprised that the movie was funny.
On spodziewał się bardziej interesującej historii.
start learning
He expected a more interesting story.
Dzisiaj nawyki jedzenia się zmieniły.
start learning
Today, eating habits have changed.
Oni wprowadzają lekcje gotowania dla uczniów.
start learning
They introduce cooking lessons for students.
Dzieci powinny się uczyć robić proste dania.
start learning
Children should learn to make simple dishes.
Jak się mają rzeczy u Ciebie?
start learning
How are things with you?
Tutaj znajduje się tylko jeden sklep.
start learning
There is only one shop/store here.
Ja naprawdę tęsknię za moimi przyjaciółmi, którzy są w moim wieku.
start learning
I really miss my friends who are my age.
Ja zdałem moje egzaminy całkiem dobrze w ubiegłym roku.
start learning
I passed my exams quite well last year.

You must sign in to write a comment