Słownictwo 1

 0    73 flashcards    hornet
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dyspersja, rozproszenie
start learning
dispersion
przejażdżka
start learning
a ride, drive
wysiadać (np. z autobusu), opuszczać pokład, wyładować
start learning
disembark
wsiadać (np. do autobusu), załadować
start learning
embark/imbark
strata całkowita poniesiona w wypadku lotniczym
strata całkowita
start learning
hull loss
total loss
mówienie na przemian dwoma językami
start learning
code switching
kanał, przewód (np. wentylacyjny, element anatomii ciała, techniczny),
start learning
duct
wywrotowiec, dywersant, wywrotowy, przewrotowy (o działaniach)
1. działalność dywersyjna; 2. antywywrotowy;
start learning
subversive
1. subversive warfare; 2. anti-subversive;
granica, obrzeża, obwód (figury geometrycznej), perymetr (pole widzenia żołnierza lub pierścień obronny)
ogrodzenie
start learning
perimeter
perimeter fence
taśmociąg, przenośnik taśmowy
start learning
conveyor belt
pies policyjny (wyszkolony do wyszukiwania narkotyków lub materiałów wybuchowych)
start learning
sniffer (detection) dog
substancja korozyjna, korozyjny, destrukcyjny, zjadliwy,
start learning
corrosive
powstrzymywać, hamować (się), panować nad sobą, ograniczać, opanować, okiełznać
1. pohamować się, powstrzymywać się; 2. środek restrykcyjny;
start learning
restrain
1. restrain oneself; 2. restraining measure;
stopienie, stapianie (dwóch rzeczy w jedną), połączenie, stopienie (przez podgrzewanie)
start learning
fusing
zerwanie płomienia
start learning
flameout
wstecz (ruch statku), na tyle, na rufie,
start learning
astern
załogowy
start learning
manned
odzyskać (coś straconego), powrócić (do jakiegoś miejsca),
odzyskać kontrolę
start learning
regain
regain control
zanurzać
start learning
immerse
zanurzenie, pogrążenie się (w czymś), całkowite poświęcenie się (czemuś), immersia
start learning
immersion
skrzynka przyłączeniowa, puszka rozgałęźna
start learning
junction box
skrzyżowanie
start learning
junction, intersection, crossroads
przedstawiać, obrazować, opisywać
przedstawienie, zobrazowanie, obraz, opis
start learning
depict
depiction
jednostka, istota, podmiot (np. gospodarczy)
Oni są podmiotem odpowiedzialnym za ten produkt.
start learning
entity
They are the entity responsible for this product.
arbitralny, samowolny, losowy, przypadkowy,
samowola
start learning
arbitrary
arbitrariness
cud
1. cudotwórca; 2. cudowne uzdrowienie;
start learning
miracle
1. miracle worker; 2. miracle cure;
zerwanie, przerwanie, rozłam, kłótnia, pękać, przerywać, zrywać (stosunki),
start learning
rupture
niezwyciężony, niezachwiany, stały, niezmienny
niezwyciężoność, stałość, niezmienność
start learning
invincible
invincibility
łatwy do przezwyczajenia, pokonania
start learning
vincible
oskarżenie, wykonywanie, sprawowanie,
1. oskarżyciel, prokurator; 2. tryb postępowania karnego;
start learning
prosecution
1. the prosecution; 2. criminal prosecution;
żartem, jako żart
start learning
in jest
dotyczyć (kogoś, czegoś), martwić (kogoś), niepokój, obawa, troska, problem, sprawa, kwestia, koncern, przedsiębiorstwo,
1. nie czyjaś sprawa; 2. rosnące zaniepokojenie;
start learning
concern
1. not sb concern; 2. growing concern;
zadziwiać, zdumiewać
1. zdziwienie, zdumienie; 2. ku czyjemuś zdziwieniu;
start learning
astonish, astound
1. astonishment; 2. to sb astonishment;
rozważać
start learning
to consider (doing)
bezprawna ingerencja/wdarcie się,
start learning
unlawful intervention/intrusion,
odciągać (często siłą)
start learning
drag off
złe intencje, niecne zamiary,
start learning
evil intention
wypisać
1. sporządzić coś na papierze, wypisać/wystawić coś; 2. pozbywać się kogoś;
start learning
write out
1. write sth out; 2. write sb out;
niezawodny, nie sprawiający kłopotów
bezusterkowy
start learning
failsafe, failproof, troubleproof
fail-safe
wysoka wierność (odtwarzania hi-fi), o wysokiej wierności odtwarzania
start learning
high fidelity
wszechstronność, różnorodność, zwinność, bystrość umysłu,
start learning
versatility
mentalność grupowa, grupy
start learning
herd/mob mentality
nieciekawy, nudny, przyziemny, prozaiczny
start learning
mundane
plan, strategia, odbitka, kod (np. genetyczny), tworzyć projekt,
start learning
blueprint
odważny, śmiały (decyzja, strój), krzykliwy (kolor), zuchwały, bezczelny (uwaga), niegrzeczny, nieznośny (dziecko), wyraźny (pismo), pogrubiony (czcionka),
śmiałość, odwaga, zuchwałość, bezczelność, śmiałość, jaskrawość, wyrazistość,
start learning
bold
blodness
wymiana danych
start learning
data swapping
czas przełączania
zmiana w czasie
start learning
change-over time
change over time
ograniczona przestrzeń
start learning
confined space
trzymać kogoś na muszce
start learning
hold sb at gunpoint
wchłaniać, chłonąć coś (szybko się uczyć)
start learning
soak up
wycierać
Czy mógłbyś wytrzeć stół?
start learning
wipe, mop, dry up
Could you wipe the table?
zwrot, odwrót, rozrywka, zajście odwracające uwagę, objazd, zmiana kierunku
start learning
diversion
prostować (prąd), naprawiać, skorygować, oczyszczać (płyn)
start learning
rectify
temperatura zapłonu, punkt zapalny/krytyczny
start learning
flash point
kara więzienia, kara pozbawienia wolności, uwięzienie
start learning
imprisonment
sterowanie ręczne, przełączenie na sterowanie ręczne
Gdzieś tam powinien być przycisk przełączenia na sterowanie ręczne.
start learning
override
noun
There should be a manual override button somewhere.
uchylić (prawo), przesłaniać, być wazniejszym (decyzja), przełączyć na sterowanie ręczne, (z)lekceważyć, nie uwzględnić
1. Jako was przełożony mogę uchylić tą decyzję. 2. To nowe oświadczenie jest wazniejsze od wszystkich poprzednich.
start learning
override
1. As your superior I can override this decision. 2. The new statement overrides all the previous ones.
rozcieńczać (coś z wodą), rozrzedzać (płyn), rozwadniać (np. sok)
rozcieńczony, rozrzedzony
start learning
dilute
diluted
skłaniać, namawiać, nakłaniać, powodować, wywoływać (poród, emocje), indukować, przewodzić (prąd)
start learning
induce
stosować się do instrukcji
start learning
obey the instructions
zamazać, zamalowywać (np. błąd)
start learning
white (sth) out
brak widoczności z powodu mgły lub śnieżycy (zamieci), utrata orientacji spowodowana odblaskiem od śniegu
start learning
whiteout
rozszerzać (o źrenicy), zwiększać objętość (o komorze serca), rozwodzić się, rozpisywać się
start learning
dilate
szczątkowy
szczątki
start learning
residual, vestigal
remains, debris, wreckage
zajmować się, wykonywać, radzić sobie (z jakąś sytuacją, osobą), trzymać w rękach, prowadzić się, kierować, przewozić, przenosić (zapasy), handlować, obchodzić się z czymś
start learning
handle
zawierać, kontrolować, powstrzymywać, opanowywać (przed rozprzestrzenianiem się czegoś), opanować, ponieść (emocje)
Nie mogłem pomieścić swojej radości.
start learning
contain
I couldn't contain my happiness.
mieć pelna kontrole na czymś
start learning
have a lock on sth
skręcać, zmieniać kierunek (o drodze, o pojeździe), zmieniać opinię, przekonanie, luzować, poluzować (linę)
start learning
veer
sprzężenie zwrotne, pętla przyczynowo-skutkowa
start learning
feedback loop
korkociąg, spiralny
start learning
corkscrew
przyrost, narastanie, gromadzenie się, zbieranie się
start learning
accretion
odwracalne - nieodwracalne
start learning
reversible - irreversible
środek przeciwstukowy (dodawany do paliwa)
start learning
antiknock

You must sign in to write a comment