SŁÓWKA Z KSIĄŻKI RÓŻOWEJ I ŻÓŁTEJ

 0    328 flashcards    kamiles0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
liceum
start learning
high school
księgowa
start learning
accountant
mieć różnorodne zainteresowania
start learning
to have varied interests
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
średnio zaawansowany
start learning
Intermediate
mieć pozytywne podejście do życia
start learning
to have a positive attitude to life
przedstawić się
start learning
to introduce oneself
adres stały
start learning
permanent address
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence
stan cywilny
start learning
marital status
rozwiedziony
start learning
divorced
owdowiały
start learning
widowed
składać się z
start learning
consist of
wygląd
start learning
appearance
interesować się czymś
start learning
to be interested in
czas wolny
start learning
leisure time
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
gimnazjum
start learning
secondary school/gymnasium
ukończyć szkołę zawodową / techniczną
start learning
to finish a vocational / technical school
ukończyć studium pomaturalne
start learning
to finish a college of further education
ukończyć uniwersytet
start learning
to graduate from university
dyplom ukończenia studiów
start learning
a university degree
obronić pracę magisterską
start learning
to defend one's M.A. thesis
zawód
start learning
occupation/ job/ profession
być nauczycielem z wykształcenia
start learning
be a teacher by profession
domek jednorodzinny
start learning
detached house
na przedmieściach
start learning
in the suburbs
nudna rutyna
start learning
dull routine
w podróży/ w trakcie robienia czegoś
start learning
on the go
lubić
start learning
fond on / keen on (like)
intensywnie, nerwowy
start learning
hectic
być łagodnym
start learning
be good-tempered
wsiadać (np. do autobusu), dogadywać się z kimś
start learning
get on
założyć rodzinę
start learning
to raise a family
odpowiadać (w sensie lubić)
start learning
to suit
prowadzić intensywny tryb życia
start learning
lead a hectic life
być stałe czymś zajętym
start learning
to be always on the go
ona jest oddana rodzinie
start learning
she is a family woman
dbać, troszczyć się o rodzinę
start learning
to take good care of the family
polegać na kimś
start learning
to be rely on somebody
opiekować się dziećmi
start learning
to look after the children
dobrze żyć z kims
start learning
to get on well with somebody
częstować
start learning
to treat somebody to
dopatrywać się dobrą w ludziach
start learning
to see the good in people
babcia
start learning
gran
psuć, rozpieszczać
start learning
spoil
niestety
start learning
unfortunately
założyć własną rodzinę
start learning
to rise one's own family
rodzina wielodzietna
start learning
numerous family
wychowywać dzieci
start learning
to bring up children
dorastać
start learning
to grow up
wychowanie
start learning
upbringing
jedynak, jedynaczka
start learning
an only child, an only child
bliźnięta
start learning
twins
brat przyrodni, siostra przyrodnia
start learning
half-brother, half-sister
dziecko przybrane
start learning
foster-child
najbliższy krewny
start learning
next of kin
teściowa
start learning
mother-in-law
szwagier
start learning
brother-in-law
szwagierka
start learning
sister-in-law
zięć
start learning
son-in-law
synowa
start learning
daughter-in-law
przodkowie
start learning
ancestors
wdowa
start learning
a widow
wdowiec
start learning
a widower
żyć w separacji
start learning
to live in separation
rozwieść się
start learning
to get divorced
rzęsy
start learning
eyelashes
namówić kogoś do
start learning
to talk sb into doing sth
kręcone włosy
start learning
fizzy hair
konkurs piękności
start learning
beauty contest
uważać
start learning
to consider
z drugiej strony...
start learning
On the other hand...
złośliwy
start learning
malicious
pulchna
start learning
plump
średniej budowy
start learning
medium build
zadarty nos
start learning
turned up nose
kasztanowe włosy
start learning
auburn hair
według mnie
start learning
as far as
zaniepokojony
start learning
concerned
intelektualna
start learning
Intellectual
osobowość
start learning
personality
dynamiczny
start learning
dynamic
energiczny
start learning
full of energy
podziwiający przyjaciele
start learning
admiring friends
zaciekli wrogowie
start learning
bitter enemies
gaduła
start learning
non-stop talker
zanudzić na śmierć
start learning
to bore to death
przynudzać
przynudzać o czymś godzinami
start learning
to drone on
to drone on about something for hours
ulubione tematu
start learning
pet subjects
flegmatyczny
start learning
phlegmatic
traktować wszystko lekko
start learning
to take things lightly
niepoprawny
start learning
incurable
cecha
start learning
characteristic
wspólna
start learning
in common
odpowiedzialny
start learning
reliable
zawieść kogoś
start learning
to let sb down
dobrze ubrany
start learning
well-dressed
przystojny
start learning
handsome
smukły
start learning
slender
drobny
start learning
tiny
kościsty
start learning
bony
tęgi
start learning
stout
krępy
start learning
stocky
przeciętny, zwykły, prosty, gładki (tekstura)
start learning
plain
wyglądać zdrowo
start learning
to look healthy
być podobnym do kogoś
start learning
to take after sb
ma figure po matce
start learning
she has got her mother's figure
roztargniony
nieobecny-myślami
start learning
absent-minded
beztroski
start learning
carefree
niezgrabny
start learning
clumsy
zarozumiały
start learning
conceited
bezczelny
start learning
cheeky = inocent
tchórzliwy
start learning
cowardly
skąpy
(tak samo jak "znaczyć")
start learning
mean
nerwowy
start learning
nervous
skryty
start learning
secretive
nieśmiały
start learning
shy
uparty
start learning
stubborn
nietaktowny
start learning
tactless
osobowość
start learning
personality
dokladny
start learning
accurate
ambitny
start learning
ambitious
radosny
start learning
cheerful
zdolny
start learning
clever
odważny
start learning
courageous
pilny
start learning
diligent
elokwentny
start learning
eloquent
życzliwy
start learning
kind, friendly
wielkoduszny
start learning
generous
szczery
start learning
genuine
dobroduszny
start learning
good-natured
skromny
start learning
modest
grzeczny
start learning
polite
odpowiedzialny
start learning
responsible
taktowny
start learning
tactful
tolerancyjny
start learning
tolerant
mimo że / chociaż
start learning
although
zwykły=ordinary
start learning
average
z wyjątkiem weekendów
start learning
except at the weekends
ścielić łóżko
start learning
to make the bed
kierować się
start learning
to make my way...
nie narażać, spóźniać się
start learning
get behind with ... eg. housework
spieszyć się
start learning
to be in a hurry
pędzić
start learning
to rush
zmywać
start learning
to wash up
odkurzać
start learning
to hoover
opróżniać (wyrzucać) śmieci
start learning
to empty the bin
podwieczorek
start learning
afternoon snack
zasypiać
start learning
to fall asleep
ustalona (skostniała) rutyna
start learning
established routine
przemyć twarz
start learning
to rise one's face
iść pobiegać
start learning
to go jogging
ścierać kurze
start learning
to dust
podlewać kwiaty
start learning
to water the flowers
wyprowadzić psa
start learning
to walk the dog
przyjmować przyjaciół
start learning
to have friends in (a living room)
wpadać w rutynę
start learning
to fall into a rutine
potem
start learning
then
liczyć na
start learning
count on
pojawiać się
kłótnie pojawiają się
start learning
to occur
brak
start learning
shortage
przestrzegać reguł
start learning
to obey the rules
ustalić (zasady)
start learning
to lay down
zdecydowany
start learning
strong-minded
narzucający swoją wolę
start learning
bossy
niestety
start learning
unfortunately
rozwiązywać problemy
start learning
to solve problems
ślepo
start learning
blindly
sprzeciwiać sie czemuś
start learning
object of something
przyzwyczajać się do czegoś
start learning
get used to something
kłócić się
start learning
to quarrel
prowadzenie domu
start learning
housekeeping
pomagać w domu
start learning
help around the house
polegać na kimś, liczyć na kogoś
start learning
to rely on someone
aby
start learning
so as to
I have to study a lot so as to pass the exam.
"the" kreuje grupę społeczną
start learning
"the"
potem
start learning
afterwards
nawyk
start learning
habit
tradycja
start learning
custom
jednakże
start learning
However,
zmusić
start learning
force
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school leaving certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
zdawać egzamin wstępny
start learning
to take the entrance examination
dobre opanowanie (języka)
start learning
good command
chodzić (uczęszczać) na zajęcia
start learning
to attend classes
mieć przyznane stypendium
start learning
to be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
to write thesis
stopień naukowy magistra
start learning
master's degree
robić studia podyplomowe
start learning
to do postgraduate studies
satysfakcjonująca
start learning
satisfying job
sensowny
start learning
sensible
przyjemny, sprawiający radość
start learning
enjoyable
kariera zawodowa (zawód)
start learning
professional career
wysoki poziom nauczania
start learning
High standard of teaching
przeprowadzać dyskusje
start learning
to carry on discussions
różne tematy
start learning
various topics
przeprowadzać eksperymenty
start learning
to conduct experiments
ustne wypowiedzi
start learning
speeches
nauczyciel o dużych kwalifikacjach
(= kompetentny)
start learning
a capable teacher
stawiać wysokie wymagania
start learning
to set high standards
doskonale znać przedmiot
znać + przedmiot + w przód i w tył
start learning
to know the subject backwards
chodzi o to że w przód i w tył
mieć powołanie do nauczania
start learning
to have vocation for teaching
zainteresować klasę lekcją
start learning
to involve the class in the lesson
uczestniczyć
start learning
to participate
konkursy
start learning
Competitions
przedstawienie amatorskie
start learning
theatricals
zawody, mecze
start learning
matches
dobrze się uczyć
start learning
to do well at school
zależy mi aby go zdać
start learning
I am anxious to pass it
koledzy szkolni
start learning
school-fellows, classmates
chodzić na wagary
start learning
to Play truant
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
egzamin maturalny
start learning
the matriculation
powtarzać rok
dosłownie"powtórzyć"
start learning
to repeat a year
zabrać się do pracy
start learning
to set to work
dyrektor szkoły
start learning
headmaster
wychowawca klasy
start learning
form teacher
szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive school
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
szkoła prywatna
start learning
private (PUBLIC) school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
wykształcenie średnie
start learning
secondary education
wykształcenie wyższe
start learning
higher education
fakultet
start learning
faculty
dostać awans
start learning
to get a promotion
pilny
coś od studia
start learning
studious
bystry, zdolny
start learning
clever
pracowity
start learning
hard-working
przeciętny
start learning
average
utalentowany
start learning
talented
tępy
start learning
dull
być dobrym w...
start learning
to be good in...
być słabym z...
start learning
to be bad at...
wkuwać
start learning
to swot
ściągać na egzaminie
start learning
to copy
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
obalać egzamin
start learning
to fail an exam
uciekać z lekcji, wagarować
start learning
to skip classes
egzamin ustny
start learning
an oral exam
surowy, wymagający, rygorystyczny
podpowiedź: coś z Igrzyskami Śmierci? 😉
start learning
strict
pobłażliwy
start learning
lenient
doświadczony
start learning
experienced
wymagający
start learning
demanding
mieć zacięcie pedagogiczne
tak samo jak wycinać (coś z papieru)
start learning
to be cut out for teaching
wycinać (cut out)
być kiepskim nauczycielem
start learning
to be a poor teacher
wykładowca
start learning
lecturer
być znanym z czegoś
start learning
be known for something
Our school is known for high standard of teaching.
wychowawca
start learning
(class) form master
sprawiedliwy
start learning
just
tolerancyjny
start learning
tolerant
arogancki
start learning
arrogant
uzyskać
start learning
to obtain
To obtain very good teaching results.
zachęcać, motywować
start learning
motivate
wzbudzać zapał
start learning
arouse an enthusiasm
He knows how to arouse student's enthusiasm.
skarżyć sie
start learning
to complain
opłacić się
start learning
to pay off
piesze wycieczki
start learning
Hiking
wycieczka szkolna
start learning
excursion
eskapada
start learning
escapade
chętnie
start learning
readily
zazdrosny
start learning
jealous
zawdzięczać coś komuś
start learning
to owe something to someone
1. wykazać, 2. wyświetlanie
start learning
to display
inicjatywa
start learning
initiative
klub dyskusyjny
start learning
discussion club
teatr amatorki
start learning
amateur theater
idealny
start learning
ideal
oferty pracy
start learning
situations vacant
ogromnie
start learning
tremendously
zajęcie
start learning
occupation
wolny, nie obsadzony
start learning
vacant
wybór
selekcja
start learning
selection
przeniesienie
start learning
transfer
dobre perspektywy
start learning
good prospects
usługi
start learning
services
praca na caly etat
start learning
full-time job
maszynistka
start learning
typist
urzędnik
start learning
Clark
księgowa
start learning
Book-keeper
przeprowadzający rozmowę
start learning
interviewer
kandydat
start learning
a candidate
uzdolnienie
start learning
aptitude
zaradność
start learning
resource
odpowiedzialność
start learning
responsibility
pensja
start learning
a salary
dobre warunki pracy
start learning
good working conditions
dodatkowy urlop
start learning
additional vacation / leave / holidays
coroczna premia
start learning
annual bonus
dojeżdżający
start learning
a commuter
możliwość
start learning
possibility, opportunity
pół etatu
start learning
part-time
opiekować się dzieckiem
start learning
to baby-sit
wykonywać na ochotnika
start learning
volunteer
kurs zawodowy
start learning
vocational course
wykonywać pracę
start learning
to perform a job
stolarz
start learning
a carpenter
ubiegać się o
start learning
to apply for
pracownik
start learning
an employee
pracodawca
start learning
an employer
pracować w zawodzie
start learning
to be in the job
wykonywać pracę szybko i solidnie
... szybko i efektywnie
start learning
do the work quickly and efficiently
powołanie
start learning
vocation
fach
tak samo jak handel
start learning
trade
tylko wtedy...
start learning
only in that case...
perspektywy
start learning
prospects
zarządzać
start learning
required
schematy podróży
start learning
travel schemes
cel
start learning
aim
zawierać
start learning
to contain
stan cywilny
start learning
marital status
wykształcenie
start learning
educational background
istotne
start learning
relevant
podanie o prace
start learning
letter of application
list potwierdzający
start learning
covering letter
ogłosić
start learning
to advertise
odpowiadać
start learning
to match
wymagać
start learning
to require
Dalsze informacje
start learning
Further information
wahać się
start learning
to hesitate
szczegółowo
start learning
in detail
z poważaniem
start learning
Yours sincerely
TYLKO JEŚLI ZNAMY OSOBĘ DO KTÓREJ PISZEMY
z poważaniem
start learning
Yours faithfully
Tylko wtedy gdy nie znamy dokładnie odbiorcy naszego listy. Jak na początku piszemy "Dear Sir or Madame"
płynnie
start learning
fluently
stąd
start learning
hence
zawieść kogoś
start learning
to let sb down

You must sign in to write a comment