słowka z emaili

 0    33 flashcards    enajan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgadywać,
Zgadnij kogo wczoraj spotkałem
start learning
guess,
Guess whom I have met yesterday
jednostka, podmiot
Nie powinniśmy zmieniać naszych zasad przez jedną jednostkę
start learning
entity, the entity
We shouldn't change our principles because of a single entity
zasady
Człowiek musi mieć zasady
start learning
principles,
A man needs to have principles.
wymiennie
start learning
interchangeably
nieskonczony nieograniczony
Nie mamy nieskonczonej ilości czasu
start learning
infinite unlimited
We don't have an infinite amount of time.
jednakże
To jest łatwe do zrobienia. Jednakże są haczyki
start learning
However,
This is easy to do. hoever there are catches.
początkowy
start learning
initial
początkowo
start learning
initially
właściwy, odpowiedni
start learning
proper
odpowiednio, właściwie
start learning
properly
istotny, związany z
start learning
relevant,
istotny problem
start learning
relevant question, significant problem
niezwiązany z tematem
start learning
irrelevant
rozrywka
start learning
entertainment
hojny, szczodry
start learning
lavish
należny, zaległy
start learning
due, overdue
z powodu, ze względu na, w związku z, z uwagi na
Nasze zajęcia są odwołane z powodu choroby naszego profesora
start learning
due to
Our classes are cancelled due to profesor's illness
różne
On przeprowadził się za granicę z różnych powodów
start learning
various
He has moved abroad for various reasons
rozbieżność
start learning
divergence
zbieżność
start learning
convergence
bezpośredni
start learning
immediate, direct
dokładny
To nie jest dokładny opis
start learning
accurate
It's not an accurat description
dokładnie
postaram się opisać ja dokładnie
start learning
accurtely
I will try to describe accurately
zamiar, cel
Jaka est Twoja intencja? Chcesz mnie zranić?
start learning
, purpose
What's your purpose? Do you want to hurt me?
celowo,
start learning
purposely
zgłosić, złożyć
(Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia
start learning
submit
You must submit your application by January 1st
zachwycający
Wyglądałaś olśniewająco, ale teraz wyglądasz jeszcze lepiej
start learning
gorgeous
rozpoznawać
start learning
recognize
porównywanie
start learning
comparing
porównywać
start learning
to compare
jeśli chodzi o mnie, z tego co wiem
start learning
as far as I'm concerned
dotyczyć kogoś/czegoś
start learning
to concern
zmartwienie, troska
start learning
concern

You must sign in to write a comment