Słówka mento

 0    489 flashcards    grzegorzp9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
martwić się
start learning
worry about
szczęście (szczęśliwy)
start learning
happiness (happy)
hapines, hapi
morze
Ona pływa w morzu.
start learning
sea
She swims in the sea.
złapać
start learning
catch
oczywiście
start learning
of course
robić zdjęcie
Marek zrobił mi zdjęcie kiedy nie patrzyłam.
start learning
take a photo
Mark took a photo of me when I wasn't looking.
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
start learning
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
start learning
also
You should also visit the cathedral.
od / z (skądś - miejsce)
start learning
from
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
start learning
free time
What do you usually do in your free time?
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
start learning
flat
You have a nice flat.
Często gram w piłkę nożną
start learning
I often play football
ona często gra w piłkę nożną
start learning
She often plays football
Czy grasz w piłkę nożną?
start learning
Do you play football?
Czy ona gra w piłkę nożną?
start learning
Does she play football?
widząc
start learning
seeing
prawie 50
start learning
nearly 50
robić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
start learning
do the shopping
I have to do the shopping after work.
polityk
start learning
politician
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy.
start learning
go shopping
The best way to relax is to go shopping.
Gadać przez telefon
start learning
Chat on the phone
na zdrowie!
gdy kichasz
start learning
bless you !
polityka
Nie interesuję się polityką.
start learning
politics
I'm not interested in politics.
zdrzemnąć się
start learning
have a nap
wziąć jedzenie na wynos
start learning
have a take away
Nie lubię wcześnie wstawać
start learning
I dislike early mornings
sprawdzać
start learning
check
połowa
start learning
half
nic nie robić
Nie cierpię nic nie robić.
start learning
do nothing
I detest doing nothing.
robienie zdjęć
start learning
taking photos
jechać autobusem
Jechałam autobusem do domu, kiedy zadzwoniła ciocia, żeby powiedzieć, że wujek miał zawał.
start learning
go by bus
I was going home on a bus when my aunt called to tell me that uncle had a heart attack.
Tańczyć w klubie
start learning
Dancing in a Club
dłużej poleżeć w łóżku
start learning
have a lie-in
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
start learning
cloud
The sky is covered in clouds.
ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia
start learning
do some exercise
iść popływać
start learning
go for a swim
szczyt
Edmund Hillary był pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt Mount Everest.
start learning
summit
samyt
Edmund Hillary was the first man to reach the summit of Mount Everest.
nieszczęśliwy
Całe życie byłem nieszczęśliwy.
start learning
unhappy
I've been unhappy my whole life.
Jestem zainteresowany historią Polski
start learning
I'm interested in the history of Poland
interested
wygodne / niewygodne
start learning
comfortable / uncomfortable
Przepraszam, mój angielski nie jest zbyt dobry.
start learning
Sorry, my english isn't very good.
W porządku. Wytłumacz mi to tak, jakbym miał dwa lata, OK?
start learning
All right. Explain this to me like I'm two-year-old, OK?
w dzień powszedni
start learning
on a weekday
W weekend
start learning
At the weekend
Gówno mnie to obchodzi
start learning
I don't give a shit
ai dont gywe szyt
osoba która nie jest wiele warta
start learning
piece of shit
pis of szyt
kartka papieru
start learning
a sheet of paper
e szid ow peiper
Nadal kradnę stal.
start learning
I still steal steel.
niebezpieczny zagrożenie
start learning
danger
spokojny
start learning
peaceful
wyczerpany, wykończony
start learning
exhausted
zestresowany
start learning
stressed out
stresdaut
zagrożenie
start learning
danger
zajęty, zapracowany
start learning
busy
byzi
zabawa
Baw się dobrze!
start learning
fun
Have fun!
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
start learning
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
relaks
start learning
relaxing
stresująca
start learning
stressful
stresfol
niezwykły
start learning
unusual
anjuziułol
rozczarowany
start learning
disappointed
dysopointyd
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.
start learning
sour
I like sour candy.
okoliczności
start learning
circumstances
serkomstynsys
płynnie mówić
start learning
fluently speak
przygotować się do czegoś
start learning
prepare for something
cierpliwy
start learning
patient
pejszynt
Zależeć
start learning
Depend
dypend
To zależy od pogody
start learning
It depends on the weather
Ile to zajmuje czasu?
start learning
How long does it take?
Dotarcie do pracy zajmuje 20 minut
start learning
It takes 20 minutes to get to work.
sensacyjny
start learning
thriller
fryler
skarżyć się
start learning
complain
zmartwienia
start learning
worries
łoris
zepsuje
start learning
breaks down
goli
golenie się
start learning
shaves
w czasie / podczas
start learning
during
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
start learning
lonely
Rock stars are often lonely and sad.
minione życie
start learning
past life
Nie musisz przepraszać.
start learning
You don't need to apologize.
ju dont nid tu opolodzajs
wygląd
start learning
appearance
apirenc
około, w przybliżeniu
start learning
approximately
aproksymetli
Piosenkarz / Piosenkarka
start learning
Singer
dzwonię do moich rodziców
start learning
calling my parents
kumpel
Zac i Peter są kumplami od przedszkola.
start learning
mate
Zac and Peter have been mates since kindergarten.
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
start learning
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
mogło być lepiej
start learning
could be better
zabiegany, napięty (czas)
start learning
hectic
marmur
start learning
marble
kolano
start learning
knee
pukać
Ilona zapukała do drzwi i otworzyła jej dziwnie wyglądająca, drobna kobieta.
start learning
knock
Ilona knocked on the door, and a strange-looking little woman opened it.
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
start learning
title
What's the title of the book?
zacząć
start learning
begin
bigyn
początkujący
start learning
begginer
strona internetowa
start learning
website
kurs
Aby wykreślić kurs na mapie morskiej, potrzebujesz trójkąta i liniału równoległego.
start learning
course
To plot a course on a nautical chart, you need a protractor and a parallel ruler.
“kropka”. w adresie internetowym
start learning
dot
@ małpa
start learning
@
przeliterować
start learning
spell
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What's your phone number, please?
Czy możesz dać mi swój numer telefonu?
start learning
Can you give me your phone number?
Jaki jest twój adres (domowy / e-mail)?
start learning
What's your (home /email) addres?
Czy możesz to przeliterować?
start learning
Can you spell it, please?
Jaki jest twój zawód?
start learning
What's your job?
łots jor dzob
Co robisz?
start learning
What do you do?
Nie mam nic przeciwko
start learning
I don't mind
Nie mam nic przeciwko spacerowaniu w deszczu
start learning
I don't mind walking in the rain
przecinek
start learning
comma
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
start learning
woman
She is a married woman.
kobiety
Mężczyźni nie rozumieją kobiet.
start learning
women
Men don't understand women.
zasłony
start learning
curtains
kertons
Dobrze Cię poznać, również
start learning
It's good to meet you, too
miło mi Cię poznać.
forma w towarzystwie
start learning
Pleased to meet you.
plisd tu miczju
znajomy lub znajoma z pracy
start learning
colleague
mężczyzna
start learning
man
mężczyźni
start learning
men
przyjacielskie miasto
start learning
friendly city
uważaj!
start learning
watch out!
Nie wiem czy dam radę
start learning
I don't know if I can
zarabiać
start learning
earn
szal
start learning
scarf
rodzina, rodzinny
start learning
family, families
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
start learning
pay rise
łen kenaj eksept e pejrais
When can I expect a pay rise?
podać, przekazać, przechodzić
start learning
pass
przyjacielski, przyjazny
start learning
friendly
terminarz pamiętnik
start learning
diary
daiari
niezbędne / potrzebne
start learning
necessary
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
start learning
dirty
derty
The toilet is very dirty.
niepotrzebny
start learning
unnecessary
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
suchy, suszyć
start learning
dry
zbiornik
start learning
tank
czyścić, sprzątać
start learning
clean
karmić
start learning
feed
wychodzić, opuszczać
start learning
leave
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
start learning
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
nurkować
Jadę do Chorwacji, ponieważ tamtejsze morze jest świetne do nurkowania.
start learning
dive
I'm going to Croatia because the sea there is great for diving.
nurek
start learning
diver
dajwer
inny, kolejny
start learning
another
wynalazca
start learning
inventor
inwenter
wymyślać, wynaleźć
start learning
invent
wyposażenie, sprzęt
start learning
equipment
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
start learning
boring
I hate school, it's boring!
tematyczny park rozrywki
start learning
theme park
dim park
kolejka, zjeżdżalnia, karuzela
start learning
ride
dowiedzieć się
start learning
find out
Następnie, potem
start learning
Then
Chorwacja
start learning
Croatia
gęś - gęsi
start learning
goose - geese
zostać wieczorem w domu
start learning
stay in for the evening
wstać wcześnie
start learning
get up early
pojechać autobusem
start learning
take a bus
luźno rozmawiać
start learning
Chat
zabrać
start learning
take
cieszyć się
start learning
enjoy
indzoj
Dziki
Dziki Zachód był niebezpiecznym miejscem.
start learning
Wild
Wild west was a dangerous place.
Południe
Na południu Hiszpanii jest gorąco.
start learning
South
sałf
It is hot in the south of Spain.
północ
Norwegia jest na północy.
start learning
north
Norway lies in the north.
zachód
start learning
west
wschód
start learning
east
wina
To nie jest nasza wina.
start learning
fault
It's not our fault.
depresja
start learning
depression
dypreszyn
czuć się zdołowanym
start learning
feel depressed
fil dypresd
15 po np. drugiej
start learning
quarter past
kłoter past
chociaż / mimo że
start learning
although
oldoł
ostry/ostra
start learning
acute
ekiut
środek dezynfekujący
start learning
desinfectant
telewizor
start learning
television - set
jeść rodzinny posiłek
start learning
have a family meal
słuchać radia
Rano w samochodzie słucham radia.
start learning
to listen to the radio
I listen to the radio in my car in the morning.
rosnąć
start learning
grow
turysta pieszy, piechur
start learning
walker
złapany
Został złapany na gorącym uczynku.
start learning
caught
He was caught red handed.
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
start learning
word
łed
I can't pronounce this word.
sędzia
Po rozpoznaniu sprawy sędzia wydał werdykt.
start learning
a judge
dzadz
After hearing the case the judge passed the verdict.
sąd, złapałem
start learning
court
kort
niespodzianka
Przygotujmy im niespodziankę.
start learning
surprise
seprais
Let's prepare a surprise for them.
paragon
Nie wyrzucaj paragonu, może ci się przydać w przyszłości.
start learning
a receipt
rysit
Don't throw away the receipt, you might need it in the future.
ogórek
start learning
cucumber
kjukamba
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
niezdrowe jedzenie (śmieciowe)
start learning
junk food
kupon, talon
start learning
voucher
skrzynka pocztowa
start learning
mailbox / postbox
przerwa
Zrób sobie przerwę.
start learning
break
Take a break.
biblioteka
Zapomniałem zwrócić te książki do biblioteki w zeszłym tygodniu.
start learning
a library
I forgot to return these books to the library last week.
środek dezynfekujący
start learning
desinfectant
sąsiedztwo / okolica
start learning
neighbourhood
wycieczka (wakacyjna)
start learning
excursion
ekskerżyn
konkurs, konkurencja
start learning
competition
inny
Masz jakieś inne pomysły?
start learning
other
Do you have any other ideas?
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
start learning
entertainment
enteteiment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
ona pracuje jako kucharz
start learning
she works as a cook.
to świetna zabawa
start learning
it's great fun
nie ma słońca
start learning
there is no sunshine
nic nie widziałeś
start learning
you have seen nothing
prognoza pogody
Prognozy pogody powinny być zazwyczaj nadawane przez NAVTEX dwa razy dziennie.
start learning
weather forecast
Weather forecasts should normally be broadcast by NAVTEX twice each day.
wyraźnie ciekawy, zaciekawiony
start learning
clearly curious
musieć
Muszę już iść.
start learning
must
I must go now.
surowym nauczycielem
start learning
strict teacher
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
start learning
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
Po tym
start learning
After that
niemądry, głupi
start learning
silly
opalać się
Lubię się opalać.
start learning
to sunbathe
sanbejf
I like sunbathing.
obecnie
start learning
nowadays
Działalność, zajęcia
start learning
activities
aktywitis
wiadomości ze znajomymi
start learning
text friends
katar (przeziębienie)
start learning
runny nose
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
start learning
wet
The ground is still wet after the rain.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
start learning
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
siodło
start learning
a saddle
potem, następnym razem
start learning
then next time
Babie lato, złota jesień
start learning
Indian summer
W przeszłości
start learning
In the past
kiedyś, dawniej, raz
start learning
Once
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
start learning
bright
My room is very bright.
Bursztyn
start learning
Amber
obok / przy
start learning
next to
od czasu do czasu, rzadko
start learning
occasionally
okeiżynli
rzadko
start learning
seldom / rarely
seldom, reli
porównać
start learning
compare
do, aż do
start learning
until
w czasie / podczas
start learning
during
samolot samoloty
start learning
aircraft
podstawa, podstawy
start learning
basis, bases
bejses, bejses
teza
start learning
thesis
fizyz
analiza analizy
start learning
analysis analyses
mieć wolny dzień
Jutro mam wolny dzień w pracy.
start learning
have a day off
Tomorrow I'm having a day off from work.
Dzień Wszystkich Świętych
start learning
All Saints' Day
gasić
Strażacy ugasili pożar lasu przy użyciu dwóch wozów strażackich i helikoptera.
start learning
extinguish
extyngłysz
The firefighters extinguished the forest fire using two firetrucks and a helicopter.
wilgotność
Otoczony morzem i położony blisko równika SIngapur ma bardzo wysoką wilgotność przez cały rok.
start learning
humidity
hiumydyti
Surrounded by sea and located near the equator, Singapore has very high humidity all year round.
zniszczenie
start learning
destruction
wietrzny, wietrznie
start learning
windy, breezy
Doceniam to, dziękuję
start learning
I appreciate it
chętnie
start learning
it life that
zniszczyć
start learning
to destroy
wiatr wieje
start learning
the wind blows
tak jak zwykle
start learning
same as usual
zdolność
start learning
ability
robić sobie przerwę
start learning
spoil one self
kostka (u nogi)
start learning
ankle
enkol
Wściekać się, tracić panowanie
start learning
I lose it
prawda? nieprawdaż?
start learning
don't you?
w rzeczywistości
start learning
in fact
rzucanie
start learning
throwing
konkurent, zawodnik
start learning
competitor
kompetyter
wybredny
On był zawsze wybredny, spójrz na jego byłą żonę.
start learning
picky
He was always picky, look at his exwife.
to koniec
start learning
that's over
wydarzenie
start learning
event
iwent
wysyłać
start learning
send
Średnio, przeciętnie
start learning
on average
awrydz
jako, jak
start learning
as
ciepło, ciepłej
start learning
warm
umiejętność
start learning
skill
wszystko tam jest
start learning
everything is there
(wykonać telefon) dzwonić
start learning
make phone call
odebrać telefon
start learning
answer the phone /receive a phone call
kropka między liczbami
start learning
point
80.4 - eight point four
staje się
start learning
becomes
wschód słońca, zachód słońca
start learning
sunrise / sunset
zawierać, ujmować
start learning
include
prawie
Prawie skończyłam.
start learning
almost
olmełst
I'm almost done.
te dni, obecnie
start learning
these days
to znaczy
start learning
that means
tylko / jedynie
start learning
only
staromodny
Moja sąsiadka nosi staromodne ubrania.
start learning
old-fashioned
oldfaszynd
My neighbour wears old-fashioned clothes.
brzydki
On jest taki brzydki.
start learning
ugly
He's so ugly.
urządzenie
Zainstalowałem tę aplikację na urządzeniu mobilnym.
start learning
device
I installed this application on the mobile device.
obrzydliwy, potworny
start learning
horrible
procent
start learning
percent
pesent
grypa
start learning
the flu
Szybkiego powrotu do zdrowia
start learning
Quick recovery
przeziębienie
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
start learning
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
start learning
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
użyteczny
start learning
useful
kaszel
start learning
a cough
czosnek
Posiekaj ząbek czosnku.
start learning
garlic
galyk
Chop a garlic clove.
opona
start learning
tyre
zostawić wiadomość
start learning
leave a message
przyjmować wiadomość
zostawić wiadomość
Przykro mi, nie ma szefa w biurze, ale mogę przyjąć wiadomość, jeśli Pan sobie życzy.
start learning
take a message
I'm sorry the boss is not at the office but I can take a message if you wish.
męczę się, jestem zmęczony
start learning
I'm getting tired
nieosiągalny
start learning
unavailable
aneweilebol
Robimy się głodni
start learning
We're getting hungry
Zadzwoń do mnie jutro
start learning
Call me tomorrow
Nie ma jej teraz
start learning
She's out right now
Chcesz zostawić wiadomość?
start learning
Would you like to leave a message?
sałata
start learning
a lettuce
Obawiam się. Nie ma jej dzisiaj.
start learning
I'm afraid. She isn't here today.
Płatności
start learning
payments
okazja
sklepowa okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
start learning
bargain
bargen
A lot of people look for bargains in the shops.
sprawa, umowa, układ, porozumienie
start learning
deal
hulanka, szał zakupów
start learning
spree
wyprzedaż
Uwielbiam wyprzedaże i promocje.
start learning
sale
I love sales and promotions.
obniżka
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
start learning
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.
ostrożnie
start learning
carefully
kefyli
ból gardła
Ból gardła nie zawsze jest poważną choroba.
start learning
a sore throat
Sore throat is not always a serious illness.
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
start learning
permanent
It can be a permanent damage.
osoba towarzyska
start learning
social person
serszion persen
temat
start learning
topic
Tłum ludzi
start learning
crowd of people
zioła, herbata ziołowa
start learning
herbs, herbal tea
poprosić kogoś o zrobienia czegoś
start learning
ask somebody to do something
dużo czasu
start learning
a lot of time
poprosić kogoś
start learning
ask somebody
ask sambadi
na przedmieściach
start learning
in the suburbs
czy możesz poprosić ją, żeby przyszła po dziewiątej?
start learning
can you ask her to come after nine?
udekorować
start learning
decorate
łańcuch
start learning
chain
hazard
start learning
gambling
prezent
start learning
gift
zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
start learning
invitation
Invitations have been sent to all the guests.
odgadnąć /zgadywać
start learning
guess
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
Straciłem rozum
start learning
I had lost my mind
jesteś tym co jesz
start learning
you are what you eat
Nie wiem, jak odpowiedzieć
start learning
I don't know how to answer
anser
tak więc / tym samym / w ten sposób
start learning
thus
Doszłem do tych samych wniosków
start learning
I came to the same conclusions
ponury
Dlaczego zawsze jesteś taki ponury?
start learning
gloomy
Why are you always so gloomy?
oszukać
start learning
cheat
Główny posiłek
start learning
main meal
odkładać
start learning
put away
często
Często tu przychodzisz?
start learning
often
Do you come here often?
Mam nadzieję że nie
start learning
I hope not
świat
Jaki ten świat mały!
start learning
world
Small world!
pułapka
start learning
trap
czrapp
wigilia bożego narodzenia
start learning
Christmas Eve
Sylwester
start learning
New Year's Eve
pensja
Moja pensja to jakiś żart.
start learning
salary
My salary is a joke.
Dobrze płatna praca
start learning
Well - paid job
mechanik architekt technik
start learning
mechanic, architect, technician
mekańyk arkitekt techniszyn
obcy, zagraniczny
start learning
foreign
foryn
majster, złota rączka
start learning
handyman
rozwiązanie
start learning
solution
cały
start learning
whole
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
espeszeli
dynia
Gotuję zupę dyniową.
start learning
pumpkin
pampkyn
I am cooking pumpkin soup.
sezon huraganów
start learning
hurricane season
przepis
Mam sprawdzony przepis na szarlotkę.
start learning
a recipe
I have a well-tried recipe for apple pie.
Don Kichot
start learning
Don Quixote
Karaiby
start learning
The Caribbean
de karybijen
nawiasem mówiąc (BTW)
start learning
by the way (BTW)
bi ti dabs
zawiera
start learning
contains
Możesz rzucić okiem
start learning
You may take a look
Nie widzę różnicy
start learning
I don't see the difference
Naprawdę nie ma to znaczenia
start learning
Really, it has no importance
Nie znam tego wyrażenia
start learning
I don't know that expression
Powiedziałbym więcej
start learning
I would have said more
podobny / podobna
podobny do czegoś
start learning
similar
similar to something
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
espeszeli
szczególnie, w szczególności
start learning
particularly
patike leli
obecnie nie wiem
start learning
currently don't know
reklama
start learning
commercial
komersziol
ulotka
start learning
a leaflet
autor
start learning
an author
en oterr
ananas
start learning
a pineapple
ten jest dla mnie
start learning
this one is for me
twarde grube liście
start learning
tough thick leaves
Por
warzywo
Umyj dokładnie por.
start learning
Leek
Wash the leek well.
pranie
rzeczy które są prane, były lub będą
start learning
laundry
świeczka
start learning
candle
schody
start learning
stairs
stare Miasto
Czy stare miasto jest daleko?
start learning
Old Town
Is the old town far away?
mandarynka
start learning
tangerine (mandarin)
tandzorin, mandryń
klamerka
start learning
peg
spieszyć się, zasuwać
start learning
peg it
Znam oba
start learning
I know both
Żaden
To nie twój interes.
start learning
None
It's none of your business.
cukierek czekoladowy (zwykle nadziewany)
start learning
bonbon
nie mam wątpliwości co do tej odpowiedzi
start learning
I have no doubt about this answer
I hew noł dalt abałt dys anser
pomysł sam w sobie nie jest zły
start learning
the idea itself is not bad
Dopasuj ludzi
start learning
Match the people
na szczęście
start learning
luckily / fortunately
lakli, forczynetli
od kogo jest ten list?
start learning
whom is that letter from?
Nie mam wątpliwości
start learning
I have no doubt
To tylko szczegół
start learning
It's just a detail
its dzast e ditel
jednocześnie
Jamie grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
start learning
simultaneously
symolteinesli
Jamie played the violin whilst simultaneously drumming a beat with his feet.
powinno być gotowe
start learning
it should be ready
widać księżyc
start learning
one can see the moon
Każdy dzień jest dłuższy
start learning
Every day the day is longer
czy to istnieje?
start learning
does it exist?
Chcę tego dokonać
start learning
I want to do this
Piasek
Masz piasek we włosach
start learning
Sand
You have sand in your hair.
kostium kąpielowy
start learning
swim suit
słym sut
żywność gotowe do spożycia (jedzenie do mikrofali)
start learning
convenience food
bądź, też
start learning
either
dwujęzyczny
Dwujęzyczne dzieci zazwyczaj nie posługują się obydwoma językami na takim samym poziomie.
start learning
bilingual
Bilingual children usually are not equally skilled in both languages.
Ogólnie jem mięso
start learning
I generally eat meat
majonez
start learning
mayonnaise
jak sobie życzysz
start learning
as you wish
Książka z kartkami żywnościowymi.
start learning
ration book
rzodkiewka
start learning
a radish
śledź
start learning
a herring
Morze Śródziemne
start learning
Mediterranean sea
medyturenien
ciśnienie powietrza
start learning
air-pressure
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
start learning
a field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
Codziennie się starzejemy.
start learning
We age every day.
Mówię do ciebie
start learning
I'm talking to you.
Poza Polską, w jakim kraju chciałby mieszkać?
start learning
Apart of Poland what country would you like to live in?
Brak wiadomości to dobra wiadomość.
start learning
No news is good news.
O czym jest ta historia?
start learning
What's this story about?
Może innym razem.
start learning
Maybe another time.
Słój
start learning
Jar
puszka
start learning
can
Kosz na śmieci
start learning
Rubbish bin
Pojemnik
start learning
Container
Tygodniowy
start learning
Weekly
Dziennie
start learning
Daily
Miesięcznie
start learning
Monthly
Paczka
start learning
Packet
Zwykły
start learning
Ordinary
ordyneri
Zawarliśmy umowę
start learning
We have a contract
łihewe konczrakt
Jaka jest różnica między nimi?
start learning
what's the difference between them?
czyj
Czyja to jest książka?
start learning
whose
Whose book is it?
Bochenek, bochenki
start learning
loaf, loaves
spędzać czas na czymś
start learning
spend time of something
dom wariatów, wariatkowo.
start learning
loony bin
luni byn
do środy
start learning
to Wednesday
Jaka jest dzisiaj data?
start learning
What's the date today?
Za późno wstałam dzisiaj
start learning
I woke up too late today
Za późno
start learning
Too late
Zazwyczaj tak
start learning
Usually yes
To jest zupełnie normalne
start learning
This is perfectly normal
Wybrzeże
start learning
Coast
makowiec ciasto
start learning
poppy seed cake
Czy ty jesteś normalny?
start learning
Are you normal?
pustynia
start learning
a desert
e dezet
Oświadczenie
złożyć oświadczenie
start learning
Statement
to make/issue a statement
jagnięcina
start learning
lamb
przelew
start learning
bank transfer
napar
Oni warzą piwo w broważe.
start learning
brew
They brew beer in a brevery.
kręgosłup
start learning
backbone / spine
nie za dużo
start learning
not too much
przestań drapać się po dupie, bierz się do roboty
start learning
stop scratching your ass, get to work
Daj mi chwilę, niech pomyślę
start learning
Give me a moment, let me think
Rozmawialiśmy o tym.
start learning
We spoke about it.
Coś tu jest nie tak
start learning
There is something wrong here
Dziękuję za wyjaśnienie
start learning
Thank you for the clarification
Wiem, że to oznacza ......
start learning
I know it means a ......
Kwestia
To trudna kwestia.
start learning
Issue
This is a difficult issue.
Zgadzam się
start learning
I agree
jajka sadzone
start learning
fried eggs
mniej niż trzy złote
start learning
less than three zlotys
Pada średnio przez dziesięć minut
start learning
It rains in average for ten minutes
Co to za argument?
start learning
What's this argument?
Antylopa
start learning
Antelope
Upalnie
start learning
Boiling
Deszczowo
start learning
Rainy
Zimno
start learning
Cold
Wietrznie
start learning
Windy, breezy
Słonecznie
start learning
Sunny
Zmienna pogoda
start learning
Changeable
Gorąco
start learning
Hot
Ciepło
start learning
Warm
Ślisko
start learning
Slippery
slyperi
Pada śnieg
start learning
Snowy
Chłodno
start learning
Chilly, cool
Pochmurno
start learning
cloudy
Mroźnie
start learning
Freezing
Sucho
start learning
dry
Mokro
start learning
Wet
Burzowo
start learning
stormy
Pogodnie
start learning
Clear
Duszno/Parno
start learning
Sweltering
Mgliście
start learning
Misty, foggy
Deszczowy (dzień)
start learning
Showery
Mroźnie
start learning
Frosty
Lodowato
start learning
Icy
Dżysta pogoda
start learning
Drizzly
Niech spojrzę na zegarek
start learning
Let me look at my watch
To nie robi żadnej różnicy.
start learning
It doesn't make any difference.
Zalety i wady
start learning
Advantages and disadvantages
Jest dość chłodno na zewnątrz.
start learning
It's quite chilly outside.
W niedzielę odpoczywam.
start learning
On Sunday I rest.
Przyjdź kiedy chcesz (w dowolnym czasie)
start learning
Come any time
Ostatnio to widziałem
start learning
I saw it recently
aj sołyt rysyntli
Ja nic nie mówię.
start learning
I'm not saying anything.
Masz coś do powiedzenia!
start learning
You have to say something!
Nadal mamy wystarczająco dużo czasu.
start learning
We still have enough time.
Wciąż jest wiele trudności.
start learning
There are still many difficulties.
Szafka
start learning
Cupboard
suszone owoce
start learning
Dried fruits
Co powiedziałem?
start learning
What did I say?
kran
start learning
a tap
drabina
start learning
a ladder
kromka chleba
start learning
slice of bread
kawałek pizzy
start learning
a slice of pizza
rok przestępny
start learning
leap year
aspekt
Musimy przeanalizować każdy aspekt tej sytuacji, zanim podejmiemy decyzję.
start learning
aspect
We have to analyse every aspect of this situation before making a decision.
pączek
start learning
a doughnut
piekarnia
Piekarnia na rogu niedługo się zamyka.
start learning
bakery
The bakery on the corner closes soon.
emeryt
start learning
the retired

You must sign in to write a comment