słówka M2-3 podr.

 0    300 flashcards    patrycja.hucko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rzeka występuje z brzegów
start learning
a river burst its banks
brzeg rzeki
start learning
bank
piwnica
start learning
basement
wybuchać (np. o wojnie, ogniu)
start learning
break out
zakopać
start learning
bury
zapaść/przewrócić się
start learning
collapse
ewakuować
start learning
evacuate
błoto
start learning
mud
skała
start learning
rock
tonąć
start learning
sink
wylać
start learning
spill
być świadkiem
start learning
witness
przejściówka
start learning
adapter
wbrew przeciwnościom
start learning
against the odds
zdumiewająco
start learning
amazingly
huk
start learning
bang
wydychać
start learning
breathe out
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
przeprowadzić, wykonać
start learning
carry out
katastrofa
start learning
catastrophe
obwód
start learning
circuit
oczyścić
start learning
clear
moduł dowodzenia
start learning
command module
chronić
start learning
conserve
radzić sobie (z)
start learning
cope (with)
załoga
start learning
crew
uszkodzony
start learning
damaged
zajmować się
start learning
deal with
zależeć (od), polegać (na)
start learning
depend (on)
skazywać (na niepowodzenie)
start learning
doom
zasilanie w energię elektryczną
start learning
electricity supply
zamknięta przestrzeń
start learning
enclosed space
sprzęt, wyposażenie
start learning
equipment
eksplodować
start learning
explode
eksplozja
start learning
explosion
stawiać czoła
start learning
face
odkryć, dowiedzieć się
start learning
find out
błysk
start learning
flash
z furią, z wściekłością
start learning
furiously
nie udać się
start learning
go wrong
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly-trained
uderzyć
start learning
hit
być szefem, być odpowiedzialnym za
start learning
(be) in charge of
lądować
start learning
land
lądowanie
start learning
landing
wyciekać
start learning
leak
szalupa ratunkowa
start learning
lifeboat
start (rakiety, helikoptera, itd.)
start learning
lift-off
uważać
start learning
look out
lądownik księżycowy
start learning
lunar module
misja załogowa
start learning
manned mission
meteor
start learning
meteor
drobny problem
start learning
minor problem
misja
start learning
mission
tlen
start learning
oxygen
koszmar
start learning
nightmare
przeszkoda
start learning
obstacle
zdobywca Oskara
start learning
Oscar-winning
tlen
start learning
oxygen
fabuła
start learning
plot
zasilanie
start learning
power supply
dowód
start learning
proof
montować
start learning
put together
zmniejszać, redukować
start learning
reduce
wejść powtórnie
start learning
re-enter
odpowiedzialny (za)
start learning
responsible (for)
rutynowa kontrola
start learning
routine check
kończyć się
start learning
run out of
bezpieczny poziom
start learning
safe level
planować
start learning
schedule
lot w przestrzeń kosmiczną
start learning
space flight
statek kosmiczny
start learning
spacecraft
wodować
start learning
splash down
coś zostanie zapisane na kartach historii
start learning
sth will go down in history
przesądny
start learning
superstitious
przeżycie
start learning
survival
nie ma czasu do stracenia
start learning
there is no time to lose
ku zadowoleniu/uldze wszystkich
start learning
to everyone's relief
trop
start learning
trail
przenosić
start learning
transfer
światła awaryjne, ostrzegawcze
start learning
warning lights
asteroida
start learning
asteroid
atmosfera
start learning
atmosphere
upalnie
start learning
boiling hot
piorun
start learning
bolt
łamać
start learning
break
uderzyć
start learning
bump
kanion
start learning
canyon
czapka
start learning
cap
wypadek drogowy
start learning
car crash
chłodny
start learning
chilly
zachmurzony
start learning
cloudy
zimno
start learning
cold
głęboki
start learning
deep
zależeć (od), polegać (na)
start learning
depend on
kapać
start learning
drip
susza
start learning
drought
utonięcie
start learning
drowning
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
wybuchnąć (o wulkanie)
start learning
erupt
uciec (z)
start learning
escape (from)
dowód
start learning
evidence
pożar w fabryce
start learning
factory fire
powódź
start learning
flood
mglisty
start learning
foggy
zatrucie pokarmowe
start learning
food poisoning
przenikliwe zimno
start learning
freezing cold
mroźno
start learning
frosty
wyciek gazu
start learning
gas leak
rękawiczka
start learning
glove
dowiedzieć się (o), usłyszeć
start learning
hear (about)
otrzymać wiadomość od
start learning
hear from
dowiedzieć się, usłyszeć o
start learning
hear of
przelotny, ale intensywny opad deszczu
start learning
heavy shower
huragan
start learning
hurricane
czapa lodowa
start learning
ice cap
informować
start learning
inform
zranić, skaleczyć
start learning
injure
umiarkowana (o pogodzie)
start learning
mild
księżyc
start learning
moon
wyciek ropy
start learning
oil spill
katastrofa lotnicza
start learning
plane crash
planeta
start learning
planet
biegun
start learning
pole
lać (o deszczu)
start learning
pour with rain
odkładać na poźniej
start learning
put off
ubierać, wkładać na siebie
start learning
put on
zgasić
start learning
put out
połączyć (o rozmowie telefonicznej)
start learning
put trought
tolerować, znosić
start learning
put up with
deszczowy
start learning
rainy
promień
start learning
ray
ratować
start learning
rescue
ratownik
start learning
rescuer
satelita
start learning
satellite
zadrapać
start learning
scratch
drżeć ze strachu
start learning
shake with fear
wrak statku
start learning
shipwreck
miejsce
start learning
site
przebiśnieg
start learning
snowdrop
płatek śniegu
start learning
snowflake
śnieżny
start learning
snowy
mokry do suchej nitki
start learning
soaking wet
układ słoneczny
start learning
solar system
gwiazda
start learning
star
burzowy
start learning
stormy
cierpieć (na/z powodu)
start learning
suffer (from)
słoneczny
start learning
sunny
przeżyć
start learning
survive
teleskop
start learning
telescope
gęsta mgła
start learning
thick fog
grzmot
start learning
thunder
tornado
start learning
tornado
katastrofa kolejowa
start learning
train crash
leczyć
start learning
treat
tsunami
start learning
tsunami
skręcić
start learning
twist
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wulkan
start learning
volcano
wietrzny
start learning
windy
wielka ściana ciemnej wody
start learning
a huge wall of black water
zostać wepchniętym pod wodę
start learning
be pushed underwater
złamany nadgarstek
start learning
broken wrist
rumowisko, szczątki
start learning
debris
unosić się na powierzchni wody w holu hotelowym
start learning
float inside a hotel lobby
za strachu zastygnąć w bezruchu
start learning
freeze in fear
doznać poważnego oparzenia słonecznego
start learning
get badly sunburnt
zostać pogryzionym przez komary
start learning
get bitten by mosquitoes
zostać uwięzionym w obszarze dotkniętym klęska zywiołową
start learning
get caught in a natural disaster
zostać uwięzionym w obszarze dotkniętym gwałtowną burzą
start learning
get caught in a terrible storm
doznać zatrucia pokarmowego
start learning
get food poisoning
zostać ukąszonym przez pszczołę
start learning
get stung by a bee
trzymać się kurczowo schodów
start learning
grab onto a staircase
mieć poważny wypadek
start learning
have a bad accident
głośny ryk
start learning
loud roar
zobaczyć niebezpieczne zwierzę
start learning
see a dangerous animal
stać na dachach
start learning
stand on rooftops
przerażający
start learning
terrifying
tsunami uderza
start learning
the tsunami strikes
samochody przewrócone do góry kołami
start learning
upside down cars
zarówno... jak...
start learning
both ... and
kompas
start learning
compass
przeszkadzać
start learning
disturb
zestaw ratunkowy
start learning
first aid kit
zgubić się
start learning
get lost
zostać ukąszonym
start learning
get stung
piesza wycieczka
start learning
hike
turysta
start learning
hiker
kuleć
start learning
limp
mapa
start learning
map
bolesny
start learning
painful
wyruszyć
start learning
set out
ukąszenie
start learning
sting
aby jeszcze pogorszyć sytuację
start learning
to make matters worse
skręcona kostka
start learning
twisted ankle
gniazdo os
start learning
wasp nest
wiatr wieje
start learning
a wind blows
punkt wynajmu kajaków
start learning
canoe hire shop
przewrócić się dnem do góry
start learning
capsize
strach
start learning
fear
płynąć (o płynie)
start learning
flow
chwycić kurczowo
start learning
grab
odczuwający ulgę
start learning
relieved
woda plynącą silnym strumieniem
start learning
rushing water
gapić się, wpatrywać się (na)
start learning
stare (at)
ku ich przerażeniu
start learning
to their horror
nieprawdopodobnie
start learning
unbelievably
praca etatowa
start learning
9-5 job
kandydat
start learning
applicant
aranżować
start learning
arrange
towarzyszyć
start learning
assist
list przewodni
start learning
covering letter
CV
start learning
CV
zarządca robotów
start learning
cyber manager
świt
start learning
dawn
wyposażenie
start learning
equipment
doświadczenie
start learning
experience
na pełny etat
start learning
full time
człowiek
start learning
human
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
opiekować się
start learning
look after
nano-pielęgniarka
start learning
nanotech-nurse
tożsamość internetowa
start learning
online identity
pacjent
start learning
patient
ekspert, profesjonalista
start learning
professional
chronić
start learning
protect
dawać, dostarczać
start learning
provide
ogłaszać nabór
start learning
require
odpowiedzialny (za)
start learning
responsible (for)
zmiana
start learning
shift
na dachu wieżowca
start learning
skyscraper farm
włamujący sie do systemu mediów społecznościowych w celu kradzieży danych
start learning
social media hacker
personel
start learning
staff
początkowe zarobki
start learning
starting salary
osoba zamiatająca ulice
start learning
street sweeper
nadzorować
start learning
supervise
zespół
start learning
team
szkolenie, trening
start learning
training
rolnik wysokościowy
start learning
vertical farmer
w zdumiewający sposób
start learning
amazingly
walczyć
start learning
battle
specjalista od rozbrajania materiałów wybuchowych
start learning
bomb disposal expert
przerwa
start learning
break
korytarz
start learning
corridor
zamówienie składane przez klienta
start learning
customer's order
rozbrajać bomby
start learning
defuse bombs
pyszny
start learning
delicious
deser
start learning
dessert
ciągnąć, wlec
start learning
drag
tonąć
start learning
drown
rozrywka
start learning
entertainment
pochodzący z demobilu
start learning
ex-army
walczyć z przestępczością
start learning
fight crime
strażak
start learning
firefighter
płomień
start learning
flame
flota
start learning
fleet
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
radzić sobie z
start learning
get on with
zaprzestać
start learning
give up
rozdawać
start learning
hand out
zapracowany
start learning
hard at work
kierować sie w stronę, iść w kierunku
start learning
head for
ludzki, składający się z ludzi
start learning
human
pomóc komuś utrzymać się na powierzchni
start learning
keep sb afloat
szalupa ratunkowa
start learning
lifeboat
ratownik wodny
start learning
lifeguard
danie główne
start learning
main course
historia choroby
start learning
medical history
marynarka wojenna
start learning
navy
pielęgniarka
start learning
nurse
operować
start learning
operate
patrolować
start learning
patrol
podwieźć kogoś samochodem
start learning
pick up
kieszonkowy
start learning
pocket-sized
siły policyjne
start learning
police force
policjant
start learning
police officer
dostarczać, dawać
start learning
provide
puls
start learning
pulse
zgasić ogień
start learning
put out a fire
ścigać się, pędzić
start learning
race
naładować baterie
start learning
recharge batteries
zdalnie sterowane
start learning
remote-controlled
zastąpić, zamienić, zająć się czymś innym
start learning
replace
ratować
start learning
rescue
rewolucja
start learning
revolution
ryzykowny
start learning
risky
ramię robota
start learning
robotic arm
ratować
start learning
save
film fantastyczno-naukowy
start learning
sci-fi film
trząść się
start learning
shake
brzeg, wybrzeże
start learning
shore
dym
start learning
smoke
specjalista
start learning
specialist
stały, ciągły
start learning
steady
stek
start learning
steak
chirurg
start learning
surgeon
operacja
start learning
surgery
wykorzystać okazję
start learning
take advantage of
przejąć kontrolę
start learning
take over
przyjąć czyjeś zamówienie
start learning
take sb's order

You must sign in to write a comment