słówka lipiec 2017

 0    105 flashcards    Braszcz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprawdzać
start learning
to check
oczekiwać
Czego ode mnie oczekujesz?
start learning
to expect (to do)
What do you expect from me?
wypatrywać
start learning
look
zadzierać nos
start learning
snagging nose
patrzeć na jasną stronę - optymizm
start learning
look at the bright side - optimism
zająć się
start learning
take care
ustalenia
start learning
arrangements
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
odprowadzać
start learning
lead off
rozpraszać
Głośna muzyka rozpraszała Bena podczas pracy.
start learning
to put somebody off something
The loud music put Ben off his work.
mieć przewidzenia
start learning
see things
napotkać
start learning
encounter
zabraknie
start learning
run out off
cierpliwość
start learning
patience
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
start learning
effort
I've put a lot of effort into this.
jeździć
start learning
ride
zwaliło mnie z nóg
start learning
It knocked me off my feet
wyczerpany
start learning
exhausted
prowadzi działalność
start learning
operate
Frekwencja (tłum)
start learning
Attendance (crowd)
odrzucać
Dlaczego odrzuciłeś zaproszenie na wesele Kate i Willa?
start learning
to turn somebody (something) down
Why did you turn down the invitation to Kate and Will's wedding?
pojawiać się
Nie pojawiła się na umówionym spotkaniu.
start learning
to turn up
She didn't turn up for the appointment.
zmieniać coś na lepsze
start learning
change something for the better
przysługa
start learning
favour
zawieść
start learning
to fail
puścić uwolnić
start learning
release
Zostaw mnie w spokoju
start learning
Leave me alone
zdradzić tajemnicę
start learning
betray the secret
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
start learning
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
włamać się
start learning
to burgle
przekazać złą wiadomość
start learning
break the bad news
złamać serce
start learning
break heart
pobić rekord
Kuba pobił wczoraj swój rekord w nic nie robieniu.
start learning
to break a record
Yesterday Jacob broke a record in doing nothing.
faktycznie
start learning
actually
tulić
start learning
cuddle
bujny
start learning
lush
Szamba
start learning
Cesspit
fantazyjny
start learning
fanciful
lokaj
start learning
butler
nadzorować
Wróciłem ponieważ ktoś musi nadzorować firmę.
start learning
oversee
I came back because someone has to oversee the company.
materiał
Mam dużo materiału do powtórzenia.
start learning
material
I have a lot of material to revise.
gniazdko elektryczne
start learning
socket
wolny czas
start learning
leisure
brzydzić
start learning
loathe
płaszczka, promień
start learning
ray
zanieczyszczenie
start learning
pollution
leczyć, traktować
start learning
cure, treat
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
start learning
soil
Plants need soil to grow.
ptasia ferma
start learning
bird farm
okrucieństwo
start learning
cruelty
kura
start learning
hen
kogut
start learning
cock, rooster
jaj wolnym wybiegu
start learning
free-range eggs
pułapka
start learning
trap
wytop, topnieć
start learning
melt, melt away
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
start learning
a flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
start learning
drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
bydło
start learning
cattle
szkoda / krzywda
start learning
damage
ograniczony
Wszyscy pracownicy będą mieli dziś ograniczony dostęp do Internetu.
start learning
narrow-minded
All the employees will have limited access to the Internet today.
natknąć się
start learning
encounter
o ile mi wiadomo
start learning
as far as I know
zawiadomienie, zauważyć
start learning
notice, notice
wspaniały
To był wspaniały sukces.
start learning
excellent
It was a terrific success.
znaczny
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
start learning
substantial
We spent considerable amounts on the new operating systems.
wyprzedaż garażowa
start learning
garage sale
poświęcić się czemuś
start learning
devote to something
czarujący / uroczy
start learning
charming
infolinia (telefoniczna)
start learning
hotline (telephone)
agent nieruchomości
start learning
estate agent
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
start learning
slightly
We're a little disappointed.
courtesy
start learning
courtesy
atmosfera
Samoloty zanieczyszczają atmosferę.
start learning
atmosphere
Airplanes pollute the atmosphere.
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
start learning
dirty
The toilet is very dirty.
zająć
start learning
occupy
znaczek
start learning
badge
kołek
start learning
pin
niegrzeczny
Moje dzieci są bardzo niegrzeczne.
start learning
rude
My kids are very naughty.
usprawiedliwienie, wymówka
start learning
excuse, excuse
poczucie humoru
start learning
sense of humor
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
bessa, klapnąć, osunąć się
start learning
bess, tap, slump
apelacja, odnosić się do czegoś
start learning
appeal, relate to something
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
start learning
wealthy
I come from a wealthy family.
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
start learning
camping
I don't want to stay at the campsite.
własne wyżywienie
Wybraliśmy apartament z wyżywieniem we własnym zakresie.
start learning
self-catering
We opted for a self-catering apartment.
guesthouse
start learning
guesthouse
schronisko młodzieżowe
Schroniska młodzieżowe są tanie.
start learning
a hostel
Youth hostels are cheap.
wspólnota hotelowa
start learning
hotel community
package holiday
start learning
package holiday
rejs
Wydała swoje oszczędności na rejs dookoła świata.
start learning
cruise
She spent her savings on a cruise around the world.
zapietajacy dech
start learning
breathtaking
ekskluzywny
start learning
exclusive
czarujący, połyskliwe
start learning
charming, shiny
luksusowy
start learning
luxurious
święty
start learning
Mighty
picturesque
start learning
picturesque
wzniosły
start learning
sublime
niezniszczone
start learning
undamaged
dowód
Oto dowód jego niewinności.
start learning
evidence
Here's the proof of his innocence.
leń
Kiedyś wylegiwałem się godzinami na kanapie, ale teraz prowadzę aktywny tryb życia.
start learning
a couch potato
I used to be a couch potato, but now I have an active lifestyle.
pijak
start learning
drunk
chaszcze
start learning
brushwood

You must sign in to write a comment