Skróty Biblijne / Skróty nazw Ksiąg Biblijnych

 0    33 flashcards    Honnet
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Mt
start learning
Ew. wg św. Mateusza
Mk
start learning
Ew. wg św. Marka
Łk
start learning
Ew. wg św. Łukasza
J
start learning
Ew. wg św. Jana
Dz
start learning
Dzieje Apostolskie
Rz
start learning
List do Rzymian
1Kor
start learning
1 List do Koryntian
2Kor
start learning
2 List do Koryntian
Ga
start learning
List do Galatów
Ef
start learning
List do Efezjan
Flp
start learning
List do Filipian
Kol
start learning
List do Kolosan
1Tes
start learning
1 List do Tesaloniczan
2Tes
start learning
2 List do Tesaloniczan
1Tm
start learning
1 List do Tymoteusza
2Tm
start learning
2 List do Tymoteusza
Tt
start learning
List do Tytusa
Hbr
start learning
List do Hebrajczyków
Jk
start learning
List św. Jakuba
1P
start learning
1 List św. Piotra
2P
start learning
2 List św. Piotra
1J
start learning
1 List św. Jana
2J
start learning
2 List św. Jana
3J
start learning
3 List św. Jana
Jud/Juda
start learning
List św. Judy
Ap
start learning
Apokalipsa św. Jana
Rdz
start learning
Ks. Rodzaju
Wj
start learning
Ks. Wyjścia
Kpł
start learning
Ks. Kapłańska
Lb
start learning
Ks. Liczb
Pwt
start learning
Ks. Powtórzonego Prawa
Ps
start learning
Ks. Psalmów
Flm
start learning
List do Filemona

You must sign in to write a comment