skały i gleby

 0    38 flashcards    abydolata
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
3 stany skupienia w przyrodzie
start learning
stan ciekły, stały i gazowy
cechy ciał stałych
start learning
- stała objętość - określony kształt, który można zmienić - uporządkowanie drobin - pod wpływem zmiany temperatury ciało stałe zmienia wszystkie swoje wymiary (długość, wysokość, szerokość) - objętość zmienia się pod wpływem temperatury - ciała stałe podlegają sublimacji i resublimacji - nie można ich ścisnąć ani rozprężyć
sublimacja
start learning
zmiana ciała stałego w stan gazowy
resublimacja
start learning
zmiana ze stanu gazowego w ciało stałe
przykłady ciał stałych kruchych
start learning
beton, ceramika, szkło
zjawiska związane z elektrycznością w przyrodzie
start learning
pioruny, węgorz elektryczny, ryby głębinowe
ładunki elektryczne dzielimy na:
start learning
dodatnie (proton) i ujemne (elektron)
neutron
start learning
jest obojętny elektryczny
proton
start learning
jest naładowany dodatnio
elektron
start learning
jest naładowany ujemnie
prąd elektryczny to
start learning
ukierunkowany ruch ładunków elektrycznych
żródła prądu
start learning
naturalne: pioruny sztuczne: - stałe - przenośne: akumulatory, baterie
magnez to
start learning
składnik mineralny występujący pokarmach
magnes to
start learning
ciało, które wykazuje właściwości magnetyczne
jakie pierwiastki tworzą skorupę ziemską?
start learning
tlen, żelazo, krzem, glin, magnez
jak powstają minerały
start learning
gdy pierwiastki łączą się ze sobą i tworzą związki chemiczne
z czego składają się skały?
start learning
z minerałów
temperatura wewnątrz ziemi?
start learning
do 2 tyś oC
magma to
start learning
stopione skały wewnątrz ziemi w postaci gorącego, płynnego stopu.
lawa to
start learning
magma, która wydostała się na powierzchnię ziemi
skały podzielono na
start learning
trzy grupy: skały pochodzenia magmowego, osadowego, skały przeobrażone
skały magmowe:
start learning
granit, bazalt, pumeks
skały osadowe:
start learning
piasek, piaskowiec, sól kamienna, glina, żwir, gips, żwir, gips, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, zlepieniec, less, kreda, torf,
skały przeobrażone:
start learning
marmur, gnejs, łupki krystaliczne
surowce mineralne to
start learning
substancje nagromadzone w skorupie ziemskiej, które mają zastosowanie w gospodarce człowieka
jak dzielimy surowce mineralne?
start learning
- energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, gaz łupkowy, węgiel brunatny) - metaliczne (żelazo, miedź, złoto, cynk, ołów, srebro) - chemiczne (siarka, sól kamienna) - skalne (glina, kamienie szlachetne, wapień, piasek, granit)
co to jest gleba?
start learning
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej
z czego składa się gleba?
start learning
z próchnicy, powietrza, mikroorganizmów glebowych, skał, soli mineralnych.
od czego zależy żyzność gleby?
start learning
od zawartości próchnicy, powietrza, mikroorganizmów glebowych i wody.
strefa klimatyczna: rodz. - równikowa i podrównikowa - zwrotnikowa - podzwrotnikowa - umiarkowana - okołobiegunowa
start learning
- gleba czerwona - gleba inicjalna, czarna, żółta, czerwona - gleba cynamonowa - gleba kasztanowa, brunatna, bielicowa, czarnoziemy - gleby tundrowe
rośliny uprawiane w strefie równikowej i podrównikowej:
start learning
bananowce, krzewy kakaowe
rośliny uprawiane w strefie zwrotnikowej
start learning
trzcina cukrowa, drzewa pomarańczowe, ryż, krzewy bawełny
rośliny uprawiane w strefie podzwrotnikowej
start learning
drzewa oliwne, winorośl, cytrusy, bawełna
rośliny uprawiane w strefie umiarkowanej
start learning
burak cukrowy, słonecznik, gryka, ziemniaki, zborze, maliny
rośliny uprawiane w strefie tundrowej
start learning
-
geologia
start learning
nauka o skorupie ziemskiej, o procesach w nie zachodzących dawniej i dziś
ziemia powstała
start learning
4,5 mld. lat temu
skamieniałości-
start learning
są pozostałościami dawnych form żyjących lub dowodem istnienia takich form w przeszłości, większości są to organizmy wodne.

You must sign in to write a comment