si si bella

 0    249 flashcards    kasiaborawska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ukończyć
start learning
acomplish
najwidoczniej
start learning
apparently
świadomy czegoś
start learning
aware of something
zawracać sobie czymś glowę
start learning
bother with something
oprócz
start learning
except
poza tym
start learning
besides
zobowiązany
start learning
obliged
gumowaty
start learning
gumble
szczery
start learning
sincere
obelga
start learning
insult
antycypacja
start learning
anticipation
zrezygnować z
start learning
to resign from
uważa się, że ma
start learning
deemed to have
lokator
start learning
tenant
założenia
start learning
assumptions
Ograniczenia
start learning
constraints
limitations / restrictions
osadzanie się
start learning
deposition
wewnątrzkomórkowe
start learning
intracellular
odcinek
start learning
stretch
section / segment
sznur
start learning
string
wykluczać
start learning
rule out
exclude / to take out of equation
unieważnić
start learning
void
invalidate / nullify / outlaw / overrule / recall / revoke
stwierdzenie
start learning
assertion
wskazać
start learning
indicate
point out
hipnotyzujący
start learning
mesmerising
skłonność do
start learning
tendency to
skłonność do przesady
start learning
exaggeration
wywyższać się nad kimś
start learning
exalt
wyłaniać się
start learning
emerge
pozbawiony czegoś
start learning
devoid of something
natknąć się na coś
synonim- come across smth
she stumbled across these documents in the office yesterday.
start learning
stumble across/into/upon
ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
prawdziwy
prawdziwy wysiłek
start learning
genuine
genuine effort
owijać w bawełnę
start learning
beating around the bush
chrzest
start learning
christening/ baptism
niepomny z / do czegoś
start learning
oblivious of/to something
schowany w
start learning
tucked in
projekt
start learning
draft
punkt orientacyjny
start learning
landmark
przedsięwzięcie
start learning
undertaking
nieuchwytny
start learning
elusive
rozpad/ zanik
start learning
decay
rozbieżność
start learning
discrepancy
porządek
start learning
orderliness
sprawny
start learning
airworthy
wywnioskować
synonim deduce
start learning
infer
pomijając, abstrahując od (przysłówek)
start learning
aside, apart from (adverb)
pomijajac, abstrahujac od
start learning
omitting, disregarding from
w porownaniu do
start learning
in comparison to the
zawdzięczać coś komuś
start learning
owe something to someone
wybawca
start learning
savior
zdrętwiały
start learning
numb
dojść do siebie po chorobie
start learning
perk up
zapalenie ucha
start learning
otitis
posiniaczony
start learning
bruised
rozwalać się, wylegiwać
lounge
start learning
sprawl
zbierać, gromadzić
start learning
gather
przysłowie
start learning
proverb
opluć (kogoś/coś)
start learning
spit (someone / something)
porzucić
start learning
abandon
pochłaniać
start learning
engulf
absorb
gruzy
start learning
debris
przyczynić się
start learning
contribute
plemie
start learning
tribe
jednyny/ wyłączny
start learning
sole
para wodna
start learning
vapor
odparować
start learning
evaporate
wadliwy
start learning
flawed
defective
rumień wędrujący
start learning
Erythema migrants
litość, współczucie, miłosierdzie
start learning
pity, compassion, mercy
zawieszać
The detached cells are then resuspended in fresh growth medium
start learning
suspend
odczepione komórki są następnie zawieszane w medium komórkowym
ochraniać
start learning
shield
preserve
zapalenie opon mózgowych
start learning
meningitis
osiągnąć sukces
start learning
succeed
niepewność
start learning
uncertainty
porażka
start learning
defeat
koniczyna
start learning
clover
kończyna
np noga slonia
start learning
limb
rasa
start learning
breed
kratki
start learning
grids
ciągnąć/ wlec
start learning
dragged
wywlec
start learning
dragged off
chaotyczny/ bajda
start learning
rigmarole
zadanie
start learning
errand
reszta
start learning
rehush
zastraszające
start learning
intimidating
wiercić
start learning
drill
podbić, zdobywać
start learning
conquer
pozbyć się
start learning
dispose of
get rid of
wałek
start learning
roller
ujmujący, czarujący, sympatyczny
start learning
engaging
przygnębiony, ponury
start learning
dejected, gloomy
drugi
start learning
latter
przyswoić sobie
start learning
assimilate/ adopt
pogarda
start learning
disdain
contempt /scorn
katastrofy
start learning
calamities
potknąć się / błądzić
start learning
stumble
zahaczać/ mocno chwytać
start learning
grapple
radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
materac
start learning
mattress
spokojnie
start learning
leisurely
calmly
łatwa rzecz do osiągnięcia
start learning
breeze
natychmiast
start learning
instantly
giętki / plastyczny
start learning
malleable
prawdziwy, autentyczny
start learning
genuine
przestrzegać
start learning
admonish
abide
wpadka, potknięcie
start learning
bummer
rozbudowa, rozwój
start learning
expansion
przewidzieć / zakładać
start learning
envisage
envision / foresee
przeplatać
start learning
interlace
wyraz / ekspresja
start learning
expression
formulation
obfitość
start learning
abundance
jednostka
start learning
individual
istotny / trafny
start learning
relevant
zaspokojony
start learning
appeased
contented
biegły
start learning
proficient
zapuszczone/zaniedbany
start learning
shabby
pogorszyć
start learning
aggravate
exacerbate
rozpieszczony
start learning
spoiled
uważny
start learning
heedful
troskliwość, uwaga
start learning
heed
solicitude
przebranie
start learning
disguise
narzucać
start learning
impose
rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
start learning
diverge
swoboda / dowolność
start learning
latitude
zakres
start learning
scope
dzielny, odważny
start learning
valiant
courageous
śmiały
smiały ruch
start learning
bold
bold move
zrozumiałe
start learning
understandable
zamieszanie
start learning
turmoil
guys stop arguing! you are creating a turmoil here!
gwar / zgiełk
krzątać się
start learning
bustle
bustle about - The cheerleaders bustled about excitedly before their performance
wywierać np. wpływ na coś
start learning
exert
uderzać, trafiać
start learning
strike
z grubsza, mniej więcej
start learning
Roughly
mielić
start learning
grind
trzeć
start learning
rub
nieunikniony
start learning
inavitable
przodek
start learning
ancestor
progenitor
oddalony / zdalny
start learning
remote
napakowany
start learning
buff
błyszczeć
start learning
gleam
sproszkować
start learning
levigate
utorować drogę
start learning
pave the way
jąkać się
start learning
stutter
rozwiać
rozwiać obawy
start learning
dispel
dispel all the fears
rozproszyć, rozproszyć
start learning
scatter, disperse
prism scatters light.
modyfikować
start learning
amend
alter
czerpać
start learning
draw
derive / scoop
przechylić
start learning
tilt
jadalny
start learning
edible
ogrodzony
start learning
fenced off
pod / poniżej
start learning
underneath, Beneath
półprzezroczysty
start learning
translucent
pochlebiać komuś
start learning
flatter someone
adulate / blandish
nadmierny
nadmiar
start learning
excessive
excess
służalczy, uczynny, pomocny
start learning
obsequious
servile
posłuszny
start learning
obedient
docile / amanable
uległy
start learning
submissive
kłuć
start learning
prick
badanie
start learning
scrutiny
intensywny, mocny, silny
start learning
robust
spelniony
start learning
fulfilled
wrażenie
start learning
impression
ogromny, olbrzymi, wspaniały
start learning
tremendous
słabnąć, zmniejszać, kurczyć
start learning
dwindle
dramatycznie
start learning
dramatically
jednoczesnie
start learning
simultaneously
walić
start learning
pound
thump
podniecenie / poruszenie / niepokój
start learning
agitation
nadrobić zaległości
start learning
catch up on backlog
zalega z opłacaniem
start learning
be in arrears with payment
zbędny
start learning
redundant
superfluous / unnecessary
słaby
start learning
faint
zapalenie pecherza
start learning
cystitis
upoważniać
start learning
entitle
droczyć się z kimś
start learning
tease someone
czuwać
czuwać nad nieboszczykiem
start learning
keep vigil
keep vigil over the departed
nieboszczyk
start learning
departed
adekwatny
start learning
adequate
akceptacja
start learning
acceptance
sprzyjać czemuś
pogoda nie sprzyja dobremu humorowi
start learning
aid something
the weather doesnt aid good mood
sprzyjać czemuś
start learning
favor something / be conductive to smth / be favourable to smth / conduce to smth
szwendać się
start learning
loiter
wander / gad around
zaszyć
start learning
stitch
zaszyć się (gdzieś)
start learning
hole up
lay up
nachylenie / pochylać się
start learning
slope
wnikliwy, bystry
start learning
subtle
głeboki / gruntowny / wnikliwy
start learning
profound
ludzie
start learning
folks
cudowny
start learning
marvelous
niewyraźnie
start learning
seedily / fuzzily
ustalić coś
start learning
fix something up
arrange smth with sb
powierzchowny
start learning
superficial
shallow
ulepszyć
start learning
ameliorate
amend
przechylony
start learning
tilted / cockeyed
nadużywać, molestować, obrażać
start learning
abuse
he asbused me without any reason
dosłownie
start learning
literally
ledwo
start learning
barely
jęczeć/ narzekać
start learning
moan
pożegnanie
start learning
farewell valediction
odpalić
start learning
blast off
odprawa
start learning
rebuff
odmawianie/ odprawianie
start learning
rebuffing
podtrzymywać
start learning
sustain
maintain / keep up somethng
podmuch
start learning
blast
konfiskata / zawładnięcie
start learning
seizure
kazanie
start learning
preach
oporny, odporny
start learning
refractory
gwałtowny spadek, załamanie
start learning
plunge
spadać gwałtownie / rzucać się
start learning
plunge
sączyć / cieknąć / kapać
start learning
trickle
początkowo / na początku
start learning
initially / at first
wystarczać
start learning
suffice
cal / posuwać się wolno
start learning
inch
wydalenie, wyrzucenie, usunięcie
start learning
expulsion
expulsion of fluid
wytrysk
start learning
ejaculation
mimowolny
start learning
involuntary
skurcz
start learning
contraction
przedstawiać/pokazywać/obrazować
start learning
depict
He vividly depicted the whole event.
barwnie
start learning
vividly
znęcac się / zastraszać
start learning
bully
Podłączenie/spotykać się
start learning
hookup
objąć / uściskać / przyjmować
start learning
embrace
rozegrać coś
start learning
to play something out
play this situation out carefully
bardzo mały
start learning
minuscule
upierać się / utrzymywać się
start learning
persist
stop persisting! / instist
pobudzenie
start learning
arousal
excitement
zgodność
start learning
concordance
in concordance with my own feelings
zgodny
start learning
consistent
rozprawiać (o czymś) / rozprawa
start learning
discourse
bezapelacyjnie, zdecydowanie
start learning
authoritatively
decisively
natchniony
start learning
spirited
jednorodność
start learning
homogeneity
jednocześnie
start learning
simultaneously
dążyć/ usiłować
try hard to do or achieve smth
start learning
endeavor
an endeavour to reduce serious consequences
skład
start learning
composition
lekceważyć
start learning
neglect
disoblige / make light of smth
szkoda
start learning
detriment
uprzedzenie
start learning
prejudice
He has a prejudice against people from different countries
rzucić okiem na coś
start learning
glance at sth
cud
start learning
prodigy
cudowny
start learning
marvelous
pasterz
start learning
shepherd
uzdolnienie
start learning
aptitude
przeważnie
start learning
predominantly
nadawać np. nową funkcję
start learning
confer
The genetic defect leading to Huntington's disease may not necessarily eliminate transcription, but may confer a new property on the mRNA or alter the function of the protein
rehabilitować się/ kompensować/ odkupić winy
start learning
redeem
Casting famous actors wasn't enough to redeem bad screenplay
przeskoczyć/ skok / duży wzrost wartości
start learning
leap
Our investment was a leap into the darkness but it was worth it
nagły
start learning
abrupt

You must sign in to write a comment