si si bella

 0    249 flashcards    kasiaborawska8
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

ukończyć
start learning
acomplish

najwidoczniej
start learning
apparently

świadomy czegoś
start learning
aware of something

zawracać sobie czymś glowę
start learning
bother with something

except

besides

zobowiązany
start learning
obliged

gumble

sincere

insult

antycypacja
start learning
anticipation

zrezygnować z
start learning
to resign from

uważa się, że ma
start learning
deemed to have

tenant

założenia
start learning
assumptions

Ograniczenia
start learning
constraints
limitations / restrictions

osadzanie się
start learning
deposition

wewnątrzkomórkowe
start learning
intracellular

stretch
section / segment

string

wykluczać
start learning
rule out
exclude / to take out of equation

unieważnić
start learning
void
invalidate / nullify / outlaw / overrule / recall / revoke

stwierdzenie
start learning
assertion

indicate
point out

hipnotyzujący
start learning
mesmerising

skłonność do
start learning
tendency to

skłonność do przesady
start learning
exaggeration

wywyższać się nad kimś
start learning
exalt

wyłaniać się
start learning
emerge

pozbawiony czegoś
start learning
devoid of something

natknąć się na coś
synonim- come across smth
she stumbled across these documents in the office yesterday.
start learning
stumble across/into/upon
ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.

wyolbrzymiać
start learning
exaggerate

prawdziwy
prawdziwy wysiłek
start learning
genuine
genuine effort

owijać w bawełnę
start learning
beating around the bush

christening/ baptism

niepomny z / do czegoś
start learning
oblivious of/to something

schowany w
start learning
tucked in

draft

punkt orientacyjny
start learning
landmark

przedsięwzięcie
start learning
undertaking

nieuchwytny
start learning
elusive

rozpad/ zanik
start learning
decay

rozbieżność
start learning
discrepancy

orderliness

airworthy

wywnioskować
synonim deduce
start learning
infer

pomijając, abstrahując od (przysłówek)
start learning
aside, apart from (adverb)

pomijajac, abstrahujac od
start learning
omitting, disregarding from

w porownaniu do
start learning
in comparison to the

zawdzięczać coś komuś
start learning
owe something to someone

savior

zdrętwiały
start learning
numb

dojść do siebie po chorobie
start learning
perk up

zapalenie ucha
start learning
otitis

posiniaczony
start learning
bruised

rozwalać się, wylegiwać
lounge
start learning
sprawl

zbierać, gromadzić
start learning
gather

przysłowie
start learning
proverb

opluć (kogoś/coś)
start learning
spit (someone / something)

abandon

pochłaniać
start learning
engulf
absorb

debris

przyczynić się
start learning
contribute

tribe

jednyny/ wyłączny
start learning
sole

para wodna
start learning
vapor

odparować
start learning
evaporate

flawed
defective

rumień wędrujący
start learning
Erythema migrants

litość, współczucie, miłosierdzie
start learning
pity, compassion, mercy

zawieszać
The detached cells are then resuspended in fresh growth medium
start learning
suspend
odczepione komórki są następnie zawieszane w medium komórkowym

ochraniać
start learning
shield
preserve

zapalenie opon mózgowych
start learning
meningitis

osiągnąć sukces
start learning
succeed

niepewność
start learning
uncertainty

defeat

clover

kończyna
np noga slonia
start learning
limb


grids

ciągnąć/ wlec
start learning
dragged

dragged off

chaotyczny/ bajda
start learning
rigmarole

errand

rehush

zastraszające
start learning
intimidating

drill

podbić, zdobywać
start learning
conquer

pozbyć się
start learning
dispose of
get rid of

roller

ujmujący, czarujący, sympatyczny
start learning
engaging

przygnębiony, ponury
start learning
dejected, gloomy

latter

przyswoić sobie
start learning
assimilate/ adopt

disdain
contempt /scorn

katastrofy
start learning
calamities

potknąć się / błądzić
start learning
stumble

zahaczać/ mocno chwytać
start learning
grapple

radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth

mattress

leisurely
calmly

łatwa rzecz do osiągnięcia
start learning
breeze

natychmiast
start learning
instantly

giętki / plastyczny
start learning
malleable

prawdziwy, autentyczny
start learning
genuine

przestrzegać
start learning
admonish
abide

wpadka, potknięcie
start learning
bummer

rozbudowa, rozwój
start learning
expansion

przewidzieć / zakładać
start learning
envisage
envision / foresee

przeplatać
start learning
interlace

wyraz / ekspresja
start learning
expression
formulation

obfitość
start learning
abundance

individual

istotny / trafny
start learning
relevant

zaspokojony
start learning
appeased
contented

proficient

zapuszczone/zaniedbany
start learning
shabby

pogorszyć
start learning
aggravate
exacerbate

rozpieszczony
start learning
spoiled

heedful

troskliwość, uwaga
start learning
heed
solicitude

przebranie
start learning
disguise

impose

rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
start learning
diverge

swoboda / dowolność
start learning
latitude

scope

dzielny, odważny
start learning
valiant
courageous

śmiały
smiały ruch
start learning
bold
bold move

zrozumiałe
start learning
understandable

zamieszanie
start learning
turmoil
guys stop arguing! you are creating a turmoil here!

gwar / zgiełk
krzątać się
start learning
bustle
bustle about - The cheerleaders bustled about excitedly before their performance

wywierać np. wpływ na coś
start learning
exert

uderzać, trafiać
start learning
strike

z grubsza, mniej więcej
start learning
Roughly

grind


nieunikniony
start learning
inavitable

ancestor
progenitor

oddalony / zdalny
start learning
remote

napakowany
start learning
buff

błyszczeć
start learning
gleam

sproszkować
start learning
levigate

utorować drogę
start learning
pave the way

jąkać się
start learning
stutter

rozwiać
rozwiać obawy
start learning
dispel
dispel all the fears

rozproszyć, rozproszyć
start learning
scatter, disperse
prism scatters light.

modyfikować
start learning
amend
alter

draw
derive / scoop

przechylić
start learning
tilt

edible

fenced off

pod / poniżej
start learning
underneath, Beneath

półprzezroczysty
start learning
translucent

pochlebiać komuś
start learning
flatter someone
adulate / blandish

nadmierny
nadmiar
start learning
excessive
excess

służalczy, uczynny, pomocny
start learning
obsequious
servile

posłuszny
start learning
obedient
docile / amanable

submissive

prick

scrutiny

intensywny, mocny, silny
start learning
robust

fulfilled

impression

ogromny, olbrzymi, wspaniały
start learning
tremendous

słabnąć, zmniejszać, kurczyć
start learning
dwindle

dramatycznie
start learning
dramatically

jednoczesnie
start learning
simultaneously

pound
thump

podniecenie / poruszenie / niepokój
start learning
agitation

nadrobić zaległości
start learning
catch up on backlog

zalega z opłacaniem
start learning
be in arrears with payment

redundant
superfluous / unnecessary

faint

zapalenie pecherza
start learning
cystitis

upoważniać
start learning
entitle

droczyć się z kimś
start learning
tease someone

czuwać
czuwać nad nieboszczykiem
start learning
keep vigil
keep vigil over the departed

nieboszczyk
start learning
departed

adequate

akceptacja
start learning
acceptance

sprzyjać czemuś
pogoda nie sprzyja dobremu humorowi
start learning
aid something
the weather doesnt aid good mood

sprzyjać czemuś
start learning
favor something / be conductive to smth / be favourable to smth / conduce to smth

szwendać się
start learning
loiter
wander / gad around

stitch

zaszyć się (gdzieś)
start learning
hole up
lay up

nachylenie / pochylać się
start learning
slope

wnikliwy, bystry
start learning
subtle

głeboki / gruntowny / wnikliwy
start learning
profound

folks

marvelous

niewyraźnie
start learning
seedily / fuzzily

ustalić coś
start learning
fix something up
arrange smth with sb

powierzchowny
start learning
superficial
shallow

ameliorate
amend

przechylony
start learning
tilted / cockeyed

nadużywać, molestować, obrażać
start learning
abuse
he asbused me without any reason

dosłownie
start learning
literally

barely

jęczeć/ narzekać
start learning
moan

pożegnanie
start learning
farewell valediction

blast off

rebuff

odmawianie/ odprawianie
start learning
rebuffing

podtrzymywać
start learning
sustain
maintain / keep up somethng

blast

konfiskata / zawładnięcie
start learning
seizure

preach

oporny, odporny
start learning
refractory

gwałtowny spadek, załamanie
start learning
plunge

spadać gwałtownie / rzucać się
start learning
plunge

sączyć / cieknąć / kapać
start learning
trickle

początkowo / na początku
start learning
initially / at first

wystarczać
start learning
suffice

cal / posuwać się wolno
start learning
inch

wydalenie, wyrzucenie, usunięcie
start learning
expulsion
expulsion of fluid

ejaculation

involuntary

contraction

przedstawiać/pokazywać/obrazować
start learning
depict
He vividly depicted the whole event.

vividly

znęcac się / zastraszać
start learning
bully

Podłączenie/spotykać się
start learning
hookup

objąć / uściskać / przyjmować
start learning
embrace

rozegrać coś
start learning
to play something out
play this situation out carefully

bardzo mały
start learning
minuscule

upierać się / utrzymywać się
start learning
persist
stop persisting! / instist

pobudzenie
start learning
arousal
excitement

zgodność
start learning
concordance
in concordance with my own feelings

consistent

rozprawiać (o czymś) / rozprawa
start learning
discourse

bezapelacyjnie, zdecydowanie
start learning
authoritatively
decisively

natchniony
start learning
spirited

jednorodność
start learning
homogeneity

jednocześnie
start learning
simultaneously

dążyć/ usiłować
try hard to do or achieve smth
start learning
endeavor
an endeavour to reduce serious consequences

composition

lekceważyć
start learning
neglect
disoblige / make light of smth

detriment

uprzedzenie
start learning
prejudice
He has a prejudice against people from different countries

rzucić okiem na coś
start learning
glance at sth


marvelous

shepherd

uzdolnienie
start learning
aptitude

przeważnie
start learning
predominantly

nadawać np. nową funkcję
start learning
confer
The genetic defect leading to Huntington's disease may not necessarily eliminate transcription, but may confer a new property on the mRNA or alter the function of the protein

rehabilitować się/ kompensować/ odkupić winy
start learning
redeem
Casting famous actors wasn't enough to redeem bad screenplay

przeskoczyć/ skok / duży wzrost wartości
start learning
leap
Our investment was a leap into the darkness but it was worth it

abrupt


You must sign in to write a comment