sentencje ius

 0    37 flashcards    natalia.zag
print play test yourself
 
Question Answer
Errantis nulla voluntas est
start learning
Wola błędnie działającego jest żadna
Infans nullum intelectum habet
start learning
Dziecko nie ma rozeznania
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
start learning
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać co mu się należy.
Hominum causa omne ius constitutum est
start learning
wszelkie prawo zostało ustanowione ze względu na człowieka
Ius civile vigilantibus scriptum est
start learning
Prawo cywilne zostało napisane dla starannych
Nemo iudex idoneus in propria causa
start learning
Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie
Nemo plus iuris ad alienum transferre potest quam ipse habet
start learning
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
Omne ius qou utimur vel ad personas pertinet ad vel res ad vel actiones
start learning
wszelkie prawo którym sie posługujemy odnosi sie albo do osób, albo do rzeczy, albo do skarg
dolus non praesumitur
start learning
złego zamiaru się nie domniemywa
vim vi repellere licet
start learning
siłę godzi się odeprzeć siłą
adoptio naturam imitatur
start learning
Przysposobienie naśladuje naturę
Genus perire non potest
start learning
Gatunek nie może zaginąć
Superficies solo cedit
start learning
To co znajduje się na powierzchni ziemi przypada gruntowi
Actor rei forum sequitur
start learning
POWÓD IDZIE DO SĄDU POZWANEGO
si in ius vocat ito
start learning
idź do sądu jeśli ten woła
hereditas viventis non datur
start learning
Nie ma spadku po żyjącym
obligatio est iuris vinculum
start learning
Zobowiązanie jest węzłem prawnym
mora debitoris perpetuat obligationem
start learning
zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanei
dolus omnimodo puniatur
start learning
zły zamiar zawsze należy ukarać
accesio cedit principali
start learning
przyrost przypada rzeczy głównej
fructus sine usu esse non potest
start learning
nie można pobierać pożytku z rzeczy bez prawa jej używania
servitus servitutis esse non potest
start learning
Nie może istnieć służebność służebności
Pignoris causa est indivisa
start learning
Podstawa zastawu jest niepodzielna
Impossibilium nulla obligatio est
start learning
Nieważne jest zobowiązanie do świadczenia niemożliwego
Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrat
start learning
matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
qui vim facit dolo malo facit
start learning
kto stosuje siłę, robi to w złym zamiarze
dandum
start learning
dandum in Latin
dawanie
faciendum
start learning
czynienie
praestandum
start learning
świadczenie
nullus idoneus testis in re sua intellegitur
start learning
Nikt nie jest odpowiednim świadkiem we własnej sprawie
In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est
start learning
We wszystkim zatem, w szczególności zaś w prawie, trzeba mieć na względzie sprawiedliwość
Ius civile est, quod quisque populus ipse sibi constituit
start learning
Prawem cywilnym jest to, które każdy lud stanowi dla siebie
Omnis definitio in iure civile periculosa est: parum est enim, uti non subverti posset
start learning
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, albowiem niewiele jest takich, które nie mogą byc obalone
Regula est, quea est breviter enarrat
start learning
Regułą prawa jest to, co stan rzeczy krótko opisuje
compensatio est debiti et crediti inter se contributio
start learning
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności
vis maior est vis cui resisti non potest
start learning
siła wyższa jest siłą, której nie można się oprzeć
Res iudicata pro veritae accipitur
start learning
Rzecz zasądzoną uznaje się za prawdę

You must sign in to write a comment