Semestr 3.

 0    266 flashcards    elatrojanowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
śpiączka cukrzycowa
start learning
diabetic coma
dostawowy (zastrzyk)
start learning
intraarticular (injection)
śródskórny
start learning
intradermal
domięśniowy
start learning
intramuscular
dożylny
start learning
intravenous
drażniący
start learning
irritant
białaczka
start learning
leukaemia
punkcja lędźwiowa
start learning
lumbar puncture
zapalenie opon mózgowych
start learning
meningitis
cel
start learning
purpose
droga
start learning
route
podskórny
start learning
subcutaneous
strzykawka jednorazowa
start learning
disposable syringe
powierzchniowy
start learning
superficial
waciki
start learning
swabs
pozajelitowo
start learning
parenterally
penicylina
start learning
penicillin
kapsułki / tabletki / pigułki
start learning
capsules / tablets / pills
syrop
start learning
syrup
Tkanka podskórna
start learning
hypodermis
nagły wypadek
start learning
emergency
obdarowanie/wolontariat
start learning
endowment
szpital ogólny
start learning
General Hospital/ community hospital
zranić
start learning
to injure
stacjonarny chory, który musi pozostać w szpitalu
start learning
in-patient sick person who has to stay in hospital
ubezpieczenie
start learning
insurance
oddział medyczny
start learning
medical ward
sala operacyjna
start learning
an operating theatre/room
Dział ambulatoryjna
start learning
out-patient departament
zapewniać
start learning
provide
wymagać
start learning
require
Dział rentgenowskie
start learning
x-ray department
MMR
start learning
measles, mumps, rubella
świadczyć opiekę zdrowotną
start learning
provide health care
szpital kliniczny
start learning
university hospital
departament ratunkowy
start learning
emergency departament
ICU
start learning
intensive care unit
Zespół intensywnej terapii ITU
start learning
intensive therapy unit
bank krwi
start learning
blood bank
dokumentacji medycznej
start learning
medical records
CCU - jednostka opieki wieńcowej
start learning
coronary care unit
OB
start learning
obstetrics
znieczulający pokój
start learning
anaesthetic room
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
ambulatorium
start learning
dispensary
żywienie dojelitowe
start learning
rube feeding/enteral nutrition
starsi
start learning
elderly
gerontologiczny
start learning
gerontological
noworodków
start learning
neonatal
wymagania
start learning
expectations, requirements
zajmować/radzić w
start learning
deal with
oceny
start learning
assessing
badać
start learning
research into/study
przewidzieć
start learning
predicted/oversee
czystość
start learning
sanitation
infekcja grzybicza
start learning
fungal infection
codzienność
start learning
casuality
naród egzamin
start learning
exam nation
śledztwo
start learning
investigation
macierzyństwo
start learning
maternity
pediatryczny
start learning
pediatric
określony przez
start learning
reffered by
oddział
start learning
a ward
toksykologia
start learning
toxicology
technologia żywności
start learning
food technology
towar
start learning
commodity
analiza i ocena żywności
start learning
food analysis and evaluation
chemia żywności
start learning
food chemistry
bezpieczeństwo żywności
start learning
food safety
anatomia
start learning
anatomy
fizjologia
start learning
physiology
żywność i ogólna biochemia
start learning
food and general biochemistry
psychologia
start learning
psychology
żywność i ogólna mikrobiologia
start learning
food and general microbiology
parazytologia
start learning
parasitology
kliniczny zarys choroby
start learning
clinical outline of disease
pokój odzysku
start learning
recovery room
laboratorium patologii / laboratorium
start learning
pathology laboratory/lab
edukacja w żywieniu
start learning
education in nutrition
higiena
start learning
hygiene
konsultacje
start learning
consultations
udogodnienia
start learning
facilities
podawanie dożylne
start learning
intravenous feedings/parenteral nutrition
TPN
start learning
total perental nutrition
PPN
start learning
peripheral perenteral nutrition
przylepić plaster
start learning
adhesive bandage/tape
przepisać
start learning
prescribe
zabieg
start learning
procedure
kartoteka/archiwum
start learning
redords
chwycić
start learning
seize
wzrok
start learning
sight
tablica snellena
start learning
Snellen chart
szew
start learning
suture
Zestaw do szycia
start learning
suture set
szpatułki
start learning
tongue depressor
wspomagające
start learning
adjuvant
doraźne
start learning
ambulatory treatment
całkowite leczenie
start learning
complete recovery
stopniowe odzyskiwanie
start learning
gradual recovery
powolne odtwarzanie
start learning
slow recovery
szybkiego odzyskiwania
start learning
rapid recovery
bez powikłań
start learning
uneventful
niespodziewany
start learning
unexpected
pozytywne wyniki
start learning
positive results
wyniki negatywne
start learning
negative results
zachęcające
start learning
encouraging
wiarygodne
start learning
Reliable
szokujące
start learning
striking results
poczekalnia
start learning
waiting-room
gabinet lekarski
start learning
consulting room
gabinet zabiegowy
start learning
treatment room
pozabiegowy gabinet
start learning
recovery room
pogarszające czynniki
start learning
aggravating factors
bezsenność
start learning
insomnia
niepozorny
start learning
unremarkable
przypuszczalny
start learning
presumptive
angiografia
start learning
angiography
definitywne
start learning
final/definite
środek znieczulający
start learning
anaesthetic
umówiony termin
start learning
appointment
umówić
start learning
make appointment
zaparcie, zatwardzenie
start learning
constipation
leżanka
start learning
couch
wyposażenie
start learning
equipment
gaza
start learning
gauze
zranienie, uszkodzenie
start learning
injury, damage
gips
start learning
plaster of paris
łagodzące
start learning
palliative
konserwatywny
start learning
conservative
nagła operacja
start learning
emergency operation
operacja eksploracyjna/badawcza
start learning
exploratory operation
ważna operacja
start learning
major operation
operacja drobne
start learning
minor operation
radykalna operacja/całkowite wycięcie
start learning
radical operation
operacja rekonstrukcyjna
start learning
reconstructive operation
leki przeciwzapalne
start learning
antiinflammatory drugs
lek przeciwzakrzepowy
start learning
anticoagulant drug
aperient / środki przeczyszczające
start learning
aperient/laxative drugs
środek przeciwbólowy / przeciwbólowy
start learning
analgesic/painkiller
wielka ulga
start learning
great relief
Natychmiastowa ulga
start learning
immediate relief
doskonała ulga
start learning
excellent relief
łagodna ulga
start learning
mild relief
chwilową ulgę
start learning
temporary relief
stała ulga
start learning
permanent relief
hipoglikemia
start learning
hypoglycemia
zapalenie spojówek
start learning
conjunctivitis
katar
start learning
rhinitis
Kamica pęcherzykowa
start learning
cholecystolithiasis
anoreksja
start learning
anorexia
zgaga
start learning
heartburn
przyspieszony oddech
start learning
tachypnoea/rapid breathing
wziąć historię / wywołać historię / uzyskać
start learning
take history/elicit history/obtain
recepcja
start learning
reception
biuro
start learning
office
różnicowy
start learning
differential
końcowy
start learning
final
tymczasowy/niepewny
start learning
temtative
nieskładkowe
start learning
non-contributory
doradztwo
start learning
counseling
dawca
start learning
donor
dawka
start learning
intake
wycięcie
start learning
excision
środek immunosupresyjny
start learning
immunosuppressive
ultrasonografia USG
start learning
ultrasonography
odpowiednie leczenie
start learning
appropriate treatment
farmakoterapia
start learning
pharmacotherapy
środki przeciwdrobnoustrojowe
start learning
antimicrobials
lek przeciwgorączkowy
start learning
antipyretic
PET
start learning
positron emission tomography
CBC = Morfologia
start learning
Complete blood count
RBC
start learning
Red blood count
wbc
start learning
white blood count
esr
start learning
erythrocyte sesimentation rate
angiografia
start learning
angiography
wykrywać
start learning
detect
ustalać
start learning
determine
czas trwania
start learning
duration
powiększać
start learning
enlarge
inspekcja
start learning
inspection
plwocina
start learning
sputum
stetoskop
start learning
stethoscope
łagodzeniu
start learning
relieving
wymagać
start learning
require
osiadły
start learning
sedentary
specjalność
start learning
speciality
wezwać lekarza
start learning
call for a doctor
współpracują
start learning
co-operate
personel paramedyczny
start learning
para-medical staff
wiedza
start learning
knowledge
przetrwać na żywo
start learning
survive-live
lekarstwo, lek
start learning
remedy, drug
akcesoria, dochodzenie
start learning
accessory, investigation
grudki
start learning
lumps
przepuklina
start learning
hernia
początkowa diagnoza
start learning
initial diagnosis
cel
start learning
aim
podejście
start learning
approach
powierzchnia
start learning
area
laser
start learning
laser
litotriopsja
start learning
lithotriopsy
paliatywny
start learning
palliative
odrzucenie
start learning
rejection
zastępować
start learning
substitute
zastawki serca
start learning
heart valves
przeciwalergiczne
start learning
antiallergics
przeciwnadciśnieniowe
start learning
antihypertensive
bronchoskopia
start learning
bronchoscopy
briut
start learning
bruit
wykonać
start learning
carry out
koloretroskopia
start learning
coloretroscopy
potwierdzać
start learning
to confirm
trzeszczenie, szmery, rzężenie
start learning
creak, murmurs, wheezing
obrzęk / odma
start learning
oedema
egzamin fizyczny
start learning
physical exam
odsłonić
start learning
reveal
czułość
start learning
tenderness
uzmysłowić
start learning
visualize
instruktor gimnastyki leczniczej
start learning
remedial gymnastics instructor
dolegliwość
start learning
ailment/illness
żółtko
start learning
yolk
wcześniak
start learning
premature
niemowlę
start learning
an infant
noworodek
start learning
baby
niepełnosprawny
start learning
disabled
domy opieki społecznej
start learning
nursing homes
ocenić stan pacjenta
start learning
assess the patient's condition
zalecenia żywieniowe
start learning
nutritional recommendations
nawyki żywieniowe
start learning
eating habits
zatrudnieni
start learning
employed
oddział położniczy
start learning
maternity ward
starsi
start learning
elderly
nastolatkowie
start learning
teens
skuteczność
start learning
effectiveness
potwierdzać
start learning
confirm
skupiać się na
start learning
to concentrate on
zajmują się
start learning
deal
wykonać
start learning
perform
karmienie piersią
start learning
breast-feeding
cechy osobowości
start learning
personality traits
wygląd zewnętrzny
start learning
look
Cel długoterminowy
start learning
long term goal
przemysł spożywczy
start learning
Food industry
nieostre widzenie
start learning
blurred vision
nocna ślepota
start learning
night blindness
warg
start learning
cheilitis
studiować na uczelni
start learning
study at university
uzyskać tytuł dietetyka
start learning
get the title of nutritionist
odkryć
start learning
discover
przepisac lekarstwo
start learning
prescribe medicine
wyzdrowieć
start learning
recover
latarka
start learning
torch
pośladek
start learning
buttock
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
skarżyć się
start learning
complain
przeciwwskazanie
start learning
contraindication
obowiązek
start learning
duty
badanie
start learning
examination
leków / narkotyków
start learning
medication/drug
bezdech
start learning
apnea
walka
start learning
a fight
koagulacja, krzepnięcie
start learning
coagulation, clotting
ilość
start learning
quantity
przeciwbólowe
start learning
analgesic
wykonać
start learning
carry out
cukrzyca ciążowa, GDM
start learning
gestational diabetes, GDM

You must sign in to write a comment