Seks jesienny ptaków

5  1    15 flashcards    EBiS
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak u ptaków objawiają się jesienne zaloty?
start learning
Ptaki śpiewają, bronią swego terytorium, próbują kopulować, budują gniazda.
Które ptaki mają jesienią ochotę na seks: wędrowne, osiadłe, i wędrowne i osiadłe?
start learning
I wędrowne, i osiadłe.
Czy jesienne zaloty są tak samo intensywne jak wiosenne?
start learning
Nie, są mniej intensywne.
Od czego zazwyczaj zależy intensywność zalotów?
start learning
Od poziomu testosteronu.
Jakie konsekwencje dla organizmu ptaków ma wzmożona produkcja testosteronu?
start learning
Zmniejszenie odporności immunologicznej, większa szansa zranienia, większe narażenie na stanie się ofiarą drapieżnika, na nowotwory i hypertrofię mięśni.
Jaki poziom testosteronu zaobserwowano u ptaków podejmujących jesienne zaloty – wysoki czy niski?
start learning
Niski.
Jak wyjaśnia się, że mimo niskiego poziomu testosteronu ptaki są agresywne, bronią terytorium i łączą się w pary?
start learning
Najbardziej prawdopodobna hipoteza: mózg może syntetyzować „od nowa” płciowe sterydy z cholesterolu (Wingfield & Soma, 2002).
Jak sprawdzono, że zachowania seksualne ptaków mogą być niezależne od hormonów produkowanych w gruczołach płciowych?
start learning
Eksperymentalnie kastrowano samców paskówki śpiewnej, a mimo to dalej śpiewały i broniły terytorium (Wingfield, 1994).
Czym odróżnia się obrona terytorium niemająca charakteru seksualnego?
start learning
Bronią go grupy składające się z dwu lub więcej osobników o dowolnym składzie płci; u gatunków tych stwierdza się bardzo niski poziom testosteronu (Wingfield et al., 1997); ma ona zapewnić terytorium pokarmowe na zimę.
Przykłady ptaków, u których obrona terytorium nie ma charakteru seksualnego:
start learning
Kowalik (Sitta europaea), rudzik (Eritha cusrubecula), dzięcioł duży (dryocopus major), przedrzeźniacz północny.
Najmniej kosztowny sposób obrony terytorium to:
start learning
Śpiew (zużywa mniej energii niż walka i nie prowadzi do ewentualnego kalectwa).
O czym informuje samicę jakość śpiewu samca?
start learning
O jego kondycji (Searce & Andersen, 1986; Grey-Smith, 1982). Długość śpiewu i repertuar mogą informować samicę o jakości jego terytorium, zdolności do zdobywania pokarmu (Reid, 1987; Radasäter & Jacobsson, 1989; Hasselquist, 1998) oraz zdolności do uczenia się (Nowicki, 1998, 2000).
Dlaczego zaloty jesienne mają duże znaczenie dla ptaków osiadłych?
start learning
Bo dzięki zdobyciu informacji o siedliskach (public information) zyskują szansę wychowania w przyszłym roku większej liczby potomstwa dożywającego do okresu dojrzałości i dającego więcej potomstwa.
Dlaczego zaloty jesienne zostały zachowane w procesie ewolucji?
start learning
Ponieważ ptaki połączone w pary jesienią i posiadające terytorium wcześniej rozpoczynają na wiosnę lęgi. Warunkuje to większe zniesienia, większą przeżywalność piskląt i więcej lęgów w danym okresie lęgowym. Ponadto gniazda zbudowane jesienią przez ptaki z gatunków osiadłych zimą stają się miejscem noclegu i są przyczyną mniejszej śmiertelności zimowej ich właścicieli gniazd. Zaloty jesienne są też pierwszą próbą wyboru miejsca lęgowego w optymalnym środowisku.
Kiedy kończą się zaloty jesienne ptaków?
start learning
Z nastaniem chłodów, w pierwszej dekadzie listopada.

You must sign in to write a comment