Sąd, kryminał

 0    103 flashcards    wikitoria341
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nachodzenie, nękanie (przez internet)
start learning
(cyber) stalking
(drobne) wykroczenie
start learning
(Minor) offense
zakazany
start learning
banned
włamac się
start learning
break into
sąd
start learning
a court
kara śmierci
start learning
capital punishment
kara śmierci
start learning
death penalty
dowody
start learning
evidence
próbka
start learning
fake
oszukać kogoś
start learning
fool sb
zabroniony
start learning
forbidden
uniknąć kary (za coś)
start learning
get away with
nielegalny
start learning
illegal
śledztwo dochodzenie
start learning
investigation
prawo
start learning
law
kara dożywotnio więzienia
start learning
life imprisonment
przestrzegać (prawa, zasad)
start learning
obey(the law, rules)
wykroczenie
start learning
an offence
zgłaszać (wypadek, przestępstwo)
start learning
report
wyrok
start learning
sentence
poważne przestępstwo
start learning
serious crime
położyć ogień
start learning
set fire
kraść
start learning
steal
przestępczość uliczna
start learning
street crime
podejrzane zachowanie
start learning
suspicious behavior
grozić
start learning
threaten
proces
start learning
a trial
cenne, wartościowe rzeczy
start learning
valuables
broń
start learning
weapon
podpalenie
start learning
an arson
szantaż
start learning
blackmail
przekupstwo, łapownictwo
start learning
bribery
prześladowanie, znęcanie się
start learning
bullying
włamanie, kradzież z włamaniem
start learning
burglary
podrabianie (pieniędzy, dokumentów)
start learning
counterfeiting
granica
start learning
border
obywatel
start learning
a citizen
koalicja
start learning
coalition
demokracja
start learning
democracy
wybory
start learning
election
głowa państwa
start learning
head of state
niepodległość
start learning
independence
polityk
start learning
a politician
populacja, liczba ludności
start learning
population
przywódca
start learning
a leader
partia polityczna
start learning
a political party
premier rządu
start learning
Prime Minister
priorytet
start learning
priority
głosować na
start learning
vote for
wybuchnąć (o wojnie)
start learning
break out
kampania
start learning
campaign
wprowadzać, przeprowadzać
start learning
carry out
ofiary (wypadku lub wojny)
start learning
casualties
celebryta
start learning
celebrity
celebryta
start learning
celebrity
wojna domowa
start learning
civil war
dyskryminacja
start learning
discrimination
lądowanie awaryjne
start learning
emergency landing
grupa etnicza
start learning
ethnic group
pomoc żywnościowa
start learning
food aid
rząd
start learning
the government
bezdomność
start learning
homelessness
prawa człowieka
start learning
human rights
organizacja humanitarna
start learning
humanitarian organization
inwestycja
start learning
investment
konflikt zbrojny
start learning
military conflict
protest pokojowy (bez przemocy)
start learning
non-violent protest
proces pokojowy
start learning
peace process
pokojowa opozycja
start learning
peaseful opposition
rasizm
start learning
racism
zbierać pieniądze
start learning
raise money
zespół ratowniczy
start learning
rescue team
społeczeństwo
start learning
society
głód, przymieranie głodem
start learning
starvation
walczyć o
start learning
struggle for
zamachowec-sobójca
start learning
suicide bomber
osoby ocalałe
start learning
survivors
atak terrorystyczny
start learning
terrorist attack
Pokojowa Nagroda Nobla
start learning
The Nobel Peace Prize
palący problem
start learning
urgent problem
ochotnik
start learning
volunteer
wojna
start learning
a war
zwracać uwagę mediów
start learning
atract media attention
być wbrew prawu
start learning
be against the law
zostać aresztowanym
start learning
be arrested
być oskarżonym o
start learning
be charged with
złamać prawo
start learning
to break the law
zwalczać przestępczość
start learning
combat crime
dokonać wykroczenia
start learning
commit an offense
bronić praw człowieka
start learning
defend human rights
rozwinąć infrastrukturę (transportową)
start learning
develop the transport infrastructure
opracować pracę społeczne
start learning
do community service
zwalczać ubóstwo
start learning
fight poverty
uznać kogos winnym
start learning
find sb guilty
przedstawiać dowody
start learning
give evidence
iść do więzienia
start learning
go to jail/prison
uprawiać opiekę zdrowotną
start learning
improve health care
obniżyć podatki
start learning
lower taxes
zapłacić karę
start learning
pay a fine
podnieść pensje
start learning
raise salaries
ograniczać bezrobocie
start learning
reduce unemployment
skazać kogoś (na miesiąc więzienia)
start learning
sentence sb (to a month in prison)
głosować w wyborach
start learning
vote in elections

You must sign in to write a comment