Rozmowa telefoniczna

 0    75 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aware
start learning
świadomy
awareness
start learning
świadomość
figuring out
start learning
zastanawianie się
figuring out
start learning
rozpracowywanie
figure out
I can't figure out how to do this.
start learning
wymyśleć
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
accurate
start learning
dokładny
accurately
He has accurately foreseen the conditions of the company.
start learning
dokładnie
On dokładnie przewidział kondycję firmy.
accurate forecasts
start learning
dokładne prognozy
May I ask who's calling?
start learning
Mogę zapytać, kto dzwoni?
May I ask the reason for your call?
start learning
Czy mogę zapytać o powód twojego połączenia?
I'll get back to you soon to confirm.
start learning
Wrócę do ciebie wkrótce, aby potwierdzić.
I'll call you back as soon as possible.
start learning
Oddzwonię do ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe.
I'm sorry, I didn't catch that.
start learning
Przepraszam, nie dosłyszałem tego.
abbreviations
start learning
Skróty
abbreviations for "advertisement"
start learning
skróty do "reklamy"
abbreviations in the emails
start learning
skróty w wiadomości e-mail
abbreviation ROT means ‘retention of a title’, clause that gives information whe
start learning
skrót ROT oznacza "zachowanie tytułu", klauzula, która podaje informację
My apologies for any inconvenience.
start learning
Przepraszam za wszelkie niedogodności.
reschedule
start learning
przełożyć
reschedule a meeting
I'd like to reschedule the meeting for Friday.
start learning
przełożyć spotkanie
Chciałbym przełożyć nasze spotkanie na piątek.
Would you mind if we rescheduled?
start learning
Miałbyś coś przeciwko, gdybyśmy zmienili harmonogram?
Instead of lunch, could we meet for dinner?
start learning
Zamiast obiadu możemy się spotkać na kolację?
Actually, could I suggest a different restaurant?
start learning
Właściwie czy mogę zaproponować inną restaurację?
How about meeting on Thursday?
start learning
Co powiesz na spotkanie w czwartek?
When would be good for you?
start learning
Kiedy byłby dla ciebie dobry?
Is 6 p.m. convenient for you?
start learning
Czy godzina 18 jest dla ciebie wygodna?
Does Monday work for you?
start learning
Czy poniedziałek pracuje dla ciebie? Czy poniedziałek Ci pasuje?
Let me know if next week is okay.
start learning
Daj mi znać, jeśli w przyszłym tygodniu wszystko będzie dobrze.
How can I be of assistance?
start learning
Jak mogę pomóc?
Can you tell me everything from the beginning?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć wszystko od początku?
Why don't you tell me about when you placed the order?
start learning
Dlaczego mi nie powiesz, kiedy złożyłeś zamówienie?
Could you explain exactly what the problem is?
start learning
Czy możesz wyjaśnić dokładnie, na czym polega problem?
I apologize that we weren't able to address your problem in a timely manner.
start learning
Przepraszam, że nie byliśmy w stanie rozwiązać twojego problemu w odpowiednim czasie.
If you could just tell me again what happened, I'll make every effort to assist you.
start learning
Jeśli mógłbyś mi powtórzyć, co się stało, dołożę wszelkich starań, aby ci pomóc.
How can I be of assistance?
start learning
Jak mogę pomóc?
I can see how that would be most frustrating.
start learning
Widzę, jak to byłoby najbardziej frustrujące.
I understand completely.
start learning
Rozumiem całkowicie.
I'd feel exactly the same way if I were you.
start learning
Czułbym się dokładnie tak samo, gdybym był tobą.
That's terrible.
start learning
To straszne.
This really is unacceptable.
start learning
To naprawdę nie do przyjęcia.
I'm sorry you had to go through all this trouble.
start learning
Przykro mi, że musiałeś przejść przez te wszystkie kłopoty.
Let me just make sure I've understood the whole situation. The order was late, and you...
start learning
Pozwolę sobie tylko upewnić się, że rozumiem całą sytuację. Zamówienie zostało opóźnione, a Ty...
I'll make this my top priority.
start learning
Uczynię to moim najwyższym priorytetem.
I'd like to assure you that you'll be satisfied when you receive our new product.
start learning
Chciałbym Cię zapewnić, że będziesz zadowolony, gdy otrzymasz nasz nowy produkt.
I'm going to personally look into the situation.
start learning
Zamierzam osobiście przyjrzeć się sytuacji.
I'll make sure that the machines we send you are of the highest quality.
start learning
Upewnię się, że maszyny, które wysyłamy, są najwyższej jakości.
I'll get back to you by the end of tomorrow.
start learning
Wrócę do ciebie do końca jutra.
Promising action
start learning
Obiecujące działanie
How may I help you?
start learning
Jak mogę ci pomóc?
Would you tell me what's happened?
start learning
Powiesz mi, co się stało?
Please explain to me what the problem is.
start learning
Proszę mi wyjaśnić, na czym polega problem.
I'm terribly sorry to hear that.
start learning
Przykro mi to słyszeć.
Let's start from the beginning.
start learning
Zacznijmy od początku.
Can you take me through the problem step by step?
start learning
Czy możesz krok po kroku przeprowadzić mnie przez ten problem?
implied
start learning
ukryty, sugerowany
implied contract
start learning
dorozumiana, sugerowana umowa
implied from conduct
start learning
z domniemanych zachowań
implied consent
start learning
dorozumiana zgoda
I take it that
start learning
Rozumiem to
Use I take it that to confirm what's being implied.
start learning
Użyj go, aby potwierdzić, co jest sugerowane.
I take it that we've failed to live up to your expectations?
start learning
Uważam, że nie spełniliśmy twoich oczekiwań?
I'll see what I can do to resolve the situation.
start learning
Zobaczę, co mogę zrobić, aby rozwiązać sytuację.
There's a terrible smell in the bathroom, and the sink is leaking.
start learning
W łazience jest okropny zapach, a zlew przecieka.
I called the front desk, but they never came.
start learning
Zadzwoniłem do recepcji, ale nigdy nie przyszedł.
shoddy
start learning
tandeta
shoddy work
start learning
tandetna praca
outsourcers
start learning
Zleceniodawcy
oversee
start learning
nadzorować
third-rate
start learning
trzeciorzędny
workmanship
start learning
jakość wykonania
never undertaken
start learning
nigdy nie podjęty
intend to do
start learning
Zamierzam zrobić
intend to do something
start learning
Zamierzam zrobić coś
What do you intend to do?
start learning
Co masz zamiar zrobić?
cannot reopen
start learning
nie można ponownie otworzyć

You must sign in to write a comment