Rozmowa o pracę- słownictwo

 0    92 flashcards    ilikevoll
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w dziedzinie/obszarze
start learning
in the field of
ukończyć (szkołę, uniwersytet)
start learning
graduate from
współpracować z
start learning
cooperate with
jak do tej pory
start learning
so far
rozwijać umiejętności
start learning
develop skills
rozwijać
start learning
develop
umiejętności
start learning
skills
udowodnić
start learning
prove
doświadczenie
start learning
experience
zdobyć doświadczenie
start learning
gain experience
poczucie odpowiedzialności
start learning
sense of responsibility
samorealizacja
start learning
self-realization/actualization
przyjąć na siebie
start learning
take on
obowiązki
start learning
duties
poszerzać swoje horyzonty
start learning
broaden my horizons
kompetencje
start learning
competencies
ostateczny termin
start learning
deadline
porażka
start learning
failure
w moim przypadku
start learning
in my case
uwielbiać
start learning
adore
trudny
start learning
tough/ difficult
nagroda
start learning
reward
dobre relacje
start learning
rapport
mocne strony
start learning
strengths
slabe strony
start learning
weaknesses
cechy
start learning
qualities
potrafiący się przystosować
start learning
adaptable
oddany
start learning
dedicated
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytacjach
start learning
problem-solving
mieć dobre stosunki z kimś
start learning
get on with
pracować pod presją
start learning
work under pressure
jeśli chodzi o...
start learning
when it comes to
wada
start learning
fault
ulepszać, poprawiać
start learning
improve
współpracownik
start learning
colleague/ co-worker
uprzejmy
start learning
polite
osiągnięcie
start learning
accomplishment
dokonanie, osiągnięcie
start learning
achievement
poprzedni
start learning
previous
kiedyś
start learning
once
odnieść skuces
start learning
succeed
zarabiać
start learning
earn
mimo
start learning
despite
przeszkoda
start learning
obstacle
zdołać
start learning
manage
wyznaczyć cele
start learning
set goals
trzymać się (czegoś)
start learning
stick to
gwarancja stałego zatrudnienia
start learning
job security
uczestniczyć
start learning
participate
rozmaity
start learning
various
mnóstwo
start learning
a load of
zatrudnić/wypożyczyć
start learning
hire
korzyści
start learning
benefits
radzić sobie z
start learning
deal with
solidna wiedza
start learning
firm knowledge
szkolenie
start learning
training
istotne zadania
start learning
important/relevant tasks
jestem przekonana
start learning
I am convinced that
wdrażać
start learning
implement
dostać zapłatę
start learning
get paid
uczciwie
start learning
fairly
otrzymać
start learning
receive
pensja
start learning
salary
w przedziale
start learning
in the range of
brutto
start learning
gross
przekonywać
start learning
reasoning
zachęcać
start learning
encourage
obsługa
start learning
service
czas przeszły od czasownika posiłkowego do tworzenia czasu przyszłego
start learning
would
uczciwy
start learning
fairly
otrzymać
start learning
receive
w przedziale
start learning
range
trzy tysiące pięćset
start learning
thirty five hunderts
pięćdziesiąt hundertów
start learning
fifty hunderts
dostać zapłatę
start learning
get paid
złoty
start learning
zlotys
soczewica
start learning
lentils
również
start learning
also
dochód
start learning
income
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
Finansowanie
start learning
funding
zyski
start learning
profits
puszka
start learning
can/tin
kontrakt/umowa
start learning
contract / agreement
inaczej
start learning
otherwise
jednakze
start learning
however
cokolwiek
start learning
whatever
gwarancje
start learning
guarantees
każdy
start learning
each
zarabiać
start learning
earn
kołowrotek
start learning
spinning wheel
badania
start learning
research

You must sign in to write a comment