Rozdział3 Słówka repetytorium dla uczniów liceó

 0    44 flashcards    cloufisz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
[arts subjects]
biologia
start learning
[biology]
arkusz egzaminacyjn
start learning
y [exam paper]
wkurwać
start learning
[cram]
składać się na
start learning
[go towards]
uczyć się na pamięć
start learning
[memorise]
ustny
start learning
[oral]
mock [egzamin
start learning
próbny]
zdawać ponownie
start learning
[retake]
powtarzać do
start learning
[revise for]
pisemny
start learning
[written]
świadectwo
start learning
[certificate]
otrzymać stopień naukowy
start learning
[get an degree]
termin wykonania pracy
start learning
[deadline]
zostać zawieszonym
start learning
[get suspended]
opuszczać lekcje
start learning
[miss lessons]
wagarować
start learning
[play truant]
wykonać zadaną prace
start learning
[write an assigment]
zwolnienie z powodu choroby
start learning
[sick note]
osoba nieobecna
start learning
[absentee]
urwać się z lekcji
start learning
[cut classes]
uczeń
start learning
[pupil]
boisko
start learning
[playground]
widedyrektor
start learning
[deputy head]
staff
start learning
[grono pedagogiczne]
uważać
start learning
[pay attention]
uczyć się zawodu
start learning
[do vocational training]
szkoła średnia przyjmująca uczniów
[grammar school]
start learning
którzy zdali egzamin wstępny
szkoła prywatna
start learning
[independent school]
przedszkole
start learning
[kindergarten]
żłobek
start learning
[nursery]
szkoła z internatem
boarding school]
start learning
[
dzielić uczniów ze względu na umiejętności
start learning
[stream]
czesne
start learning
[school fees]
narzucić
start learning
[enforce]
emphasize
start learning
[podkreślić]
rozczarowany
start learning
[disappointed]
zapewnić
start learning
[ensure]
na korzyść czegoś
start learning
[in count of]
stracić rachubę
start learning
[lose count of]
spełnić oczekiwania
start learning
[live up to expectations]
stawki
start learning
[rates]
oczekując na coś
start learning
[in snticipation of]
powierzchnia robocza
start learning
[work surface]

You must sign in to write a comment