rozdział 8 c.d

 0    13 flashcards    prawoznawstwo03
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dyrektywy wykładni (dyrektywy interpretacyjne, reguły wykładni)
start learning
wypowiedzi wskazujące, w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania z przepisów prawnych; mogą mieć różne pochodzenie i różny charakter.
Formułowanie dyrektyw wykładni
start learning
głównie przez naukę prawa oraz przez judykaturę (TK, NSA, SN).
Dwa główne rodzaje dyrektyw interpretacyjnych:
start learning
a) wykładnia językowa, b) wykładnia funkcjonalna.
Wykładnia językowa
start learning
wykładnia dokonywana według reguł językowych.
Wykładnia funkcjonalna
start learning
wykładnia, której dokonuje się stosując reguły funkcjonalne.
Językowe dyrektywy wykładni
start learning
nakazują, by odtwarzając normy z przepisów, odwoływać się do reguł składniowych oraz reguł znaczeniowych języka, w jakim są formułowane teksty prawne,
-
start learning
w szczególności do reguł języka powszechnego, ale także do swoistych reguł budowania tekstów prawnych.
Funkcjonalne dyrektywy wykładni
start learning
dyrektywy, które nakazują tak interpretować przepisy prawne, aby normy uzyskane w procesie wykładni miały możliwie silne uzasadnienie aksjologiczne w ocenach, które przypisuje się prawodawcy.
-
start learning
Dyrektywy wykładni funkcjonalnej odwołują się do wartości, które przypisuje się prawodawcy, zakładając, że stanowi on normy z zamiarem, by realizować lub chronić stany rzeczy przez niego aprobowane.
Zadania wykładni funkcjonalnej:
start learning
a) wybór między dopuszczalnymi rezultatami wykładni językowej, b) niezbędne uzupełnienie wykładni językowej, c) korygowanie rezultatu wykładni językowej, d) potwierdzenie wyników wykładni językowej.
Formy wykładni funkcjonalnej:
start learning
a) argumentum ad absurdo, b) analogia legis: i. argumentum a simili, ii. argumentum a contrario, c) interpretatio extensiva, d) interpretatio restrictiva.
Argumentum ad absurdo
start learning
gdy w rezultacie wykładni językowej otrzymamy kilka norm postępowania o różnej treści, należy wybrać tylko jedną z nich – w takim przypadku funkcjonalne reguły wykładni nakazują, by odrzucić te wyinterpretowane normy,
-
start learning
które nie znajdują uzasadnienia aksjologicznego w ocenach przypisywanych prawodawcy, albo wręcz znajdują “przeciwuzasadnienie”, ponieważ nakazują czynić coś, czego nie da się pogodzić z systemem wartości prawodawcy.

You must sign in to write a comment