rozdział 5 cześć 2

 0    70 flashcards    nikolakaszuba04
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostać miejsce na uniwersytecie
start learning
get a place at university
dostać odpowiedz
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poprawiać się; poczuć się lepiej
start learning
get better
zmarznąć
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
zmęczyć się
start learning
get exhausted
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
robić się późno
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z
start learning
get out of
przygotować się
start learning
get ready
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of sth
stresować się czymś
start learning
get stressed about sth
dotrzeć na miejsce
start learning
get there
zmęczyć się
start learning
get tired
dotrzeć do szkoły
start learning
get to school
dotrzeć na stację
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
get up
środowisko
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
be friendly with
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
Blinds
kontynuować
start learning
Carry on
zrelaksować się
start learning
chill out
zbierać
start learning
collect
kwestia; kolekcja
start learning
collection
społeczność
start learning
community
rywalizować z
start learning
compete against
warunki
start learning
conditions
zdecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
dać datek, podarować
start learning
donate
datek, darowizna
start learning
donation
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnić
start learning
explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
elastyczny, dający się dopasować
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your interests
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
dobrze się bawić
start learning
have a good time
inwestować
start learning
invest
izolować
start learning
isolate
izolacja
start learning
isolation
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
spotkać się z
start learning
meet up with
Sam /sama
start learning
On your own
zapewnić dostarczyć
start learning
provide
dostarczanie
start learning
provision
założyć włożyć
start learning
Put on
osiągnąć, dotrzeć na
start learning
reach
zrelaksować się
start learning
relax
użyteczny istotny
start learning
relevant
odległy
start learning
remote
sztywny ścisły
start learning
rigid
zadrapać
start learning
scrape
przypadkiem trafić do
start learning
stumble into
szczyt
start learning
summit
karta magnetyczna
start learning
swipe card
Nie przemęczać się
start learning
take it easy
zdjąć
start learning
take off
Niezagracony
start learning
uncluttered
strata czasu
start learning
waste of time

You must sign in to write a comment