rozdział 2 predykaty

 0    25 flashcards    logika
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
imię własne (a, b, c, a1, a2 ...)
start learning
jest to wyrażenia mające za zadanie oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów
deskrypcja
start learning
wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, który przeto oznacza co najwyżej jeden obiekt
termin jednostkowy
start learning
ogólna nazwa imiona własnego oraz deskrypcji
funktor jednoargumentowy (f, g,h)
start learning
takie wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy
funktor n-argumentowy
start learning
wyrażenie które z n-tką terminów jednostkowych daje termin jednostkowy
zmienna indywiduowa (x, y, z,)
start learning
jest to takie wyrażenie za które wolno wstawiać dowolny termin jednostkowy
funktor dwuargumentowy
start learning
wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowy.
predykat jednoargumentowy (P, R,S)
start learning
wyrażenie które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie.
predykat dwuargumentowy
start learning
wyrażenie które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie.
term
start learning
1) każda zmienna indywiduowa jest termem i każde imię własne jest termem 2) Jeżeli wyrażenia (w1,..., wn) są termiami, to termem jest także wyrażenie fn k(w1,..., wN) (dla każdego k).
formuła zdaniowa atomowa
start learning
jest to wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tli termów
zdanie atomowe
start learning
jest to wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tło terminów jednostkowych.
zdanie atomowe def 2
start learning
są to te formuły zdaniowe atomowe w których nie występują zmienne indywiduowe.
zdanie molekularne
start learning
zdanie zbudowane z jednego lub więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika
kwantyfikator duży (ogólny lub generalny)
start learning
oznaczały symbolem ^ (odpowiednik w j. polskim: "dla każdego" "każdy" a do pewnego stopnia także wyrażenie "wszyscy"
kwantyfikator mały (szczególny, egzystencjalny)
start learning
oznaczamy symbolem V (odpowiednik w j polskim: "dla pewnego", "pewien". "istnieje" bądź "egzystuje"
zasięg dużego kwantyfikatora
start learning
wyrażenie występujące w nawiasach bezpośrednio po dużym kwantyfikatorze
zasięg małego kwantyfikatora
start learning
wyrażenie występujące w nawiasach bezpośrednio po małym kwantyfikatorze
zmienna związana
start learning
zmienna występująca w zasięgu odnoszącego się do niej kwantyfikatora.
zmienna wolna
start learning
zmienna która występuje w danym miejscu wyrażenia, nie będąc tam zmienną związaną.
Co stanowi formułę zdaniową rachunku predykatów:
start learning
Otóż: 1) każda formuła zdaniowa atomowa rachunku predykatów jest formułą zdaniową rachunku predykatów.
Co stanowi formułę zdaniową rachunku predykatów:
start learning
2) jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to jest też formułą zdaniową rachunku predykatów wyrażenie postaci ~(A)
Co stanowi formułę zdaniową rachunku predykatów:
start learning
3) jeżeli wyrażenia postaci A i B są formułami zdaniowymi rachunku predykatów, to są też formułami zdaniowymi rachunku predykatów wyrażenia postaci (A) ^ (B), (A) v (B), (A) -> (B) oraz (A)<=> (B)
Co stanowi formułę zdaniową rachunku predykatów:
start learning
4) jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to formułami zdaniowymi rachunku predykatów są też wyrażenia postaci ^xi (A) oraz Vxi(A) (dla dowolnego i)
Co stanowi formułę zdaniową rachunku predykatów:
start learning
Innymi słowy określenie to wskazuje jak należy budować wyrażenie, aby było ono formułą zdaniową rachunku predykatów.

You must sign in to write a comment