rozdział 14

 0    83 flashcards    Evelaa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an election
wybór
start learning
choice
ojczyzna
start learning
homeland
polityka
start learning
policies
startować w wyborach
start learning
fight for an election
głowa państwa
start learning
head a state
zarys strony
start learning
party outline
uprawnionych do głosowania
start learning
eligible to vote
uchawalić prawa
start learning
parity a low
burmistrz
start learning
mayor
opozycja
start learning
opposition
partia centrowa
start learning
parity centre
Izba Gmin
start learning
house of commons
Izba Lordów
start learning
house of lords
członek parlamentu
start learning
member of parliament
Izba Reprezentantów
start learning
house of representatives
dyskutować o problemie
start learning
debate an issue
zorganizować prasową konferecje
start learning
give a press conference
premier
start learning
prime minister
społeczny
start learning
social
socjalistyczny
start learning
socialist
długość
start learning
lenght
przekonując
start learning
persuading
tytuł prawny
start learning
legal right
startować ponownie w wyborach
start learning
fight for re-elect
rada miasta
start learning
city council
szczególny
start learning
particular
prawo do podniesienia wieku
start learning
a law to raise the age
obywatel
start learning
citizen
pokonany
start learning
defeated
lokal wyborczy
start learning
polling station
żarówki
start learning
light bulbs
oskarżyć o
start learning
accuse of
zakazać czegoś
start learning
ban from
Podejrzany o
start learning
suspect of
aresztować za
start learning
arrest for
grzywna za
start learning
fine for
postawić zarzuty
start learning
charge with
skazać na
start learning
sentence to
bronić się
start learning
defend
sąd
start learning
court (of law)
ława przysięgłych
start learning
jury
naoczny świadek
start learning
eyewitness
prawnik
start learning
lawyer
powstanie
start learning
uprising
armatki wodne
start learning
water cannons
kule gumowe
start learning
rubber bullets
wycofać oddziały wojskowe
start learning
withdraw troops
sprzedaż narkotyków
start learning
drug dealing
kradzież sklepowa
start learning
shopifting
morderstwo
start learning
murder
porwanie np. dzieci
start learning
kidnapping
Kradzież / złodziej
start learning
theft / thief
poddanie się
start learning
surrender
obywatel
start learning
citizen
sankcja
start learning
sanction
inwazja
start learning
invasion
broń masowego rażenia
start learning
weapon of mass destruction
siły zbrojne
start learning
armed forces
zamieszki
start learning
riot
marsze protestacyjne
start learning
protect marches
Interwencja wojskowa
start learning
military intervention
walki, zamieszki
start learning
fighting
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
najechać
start learning
invade
kradzież
start learning
stealing
wojna domowa
start learning
civil war
Konflikt wewnetrzny
start learning
domestic conflict
ambasada
start learning
embossy
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
wysyłać, składać (o dokumentach)
start learning
sumbit
włamywacz
start learning
burglaries
tworzyć koalicję
start learning
from a coalition
ujawnić informacje
start learning
leak information
przeprowadzić reformy
start learning
carry out reforms
spełniać obietnicę
start learning
honour a promise
unia europejska
start learning
european union
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
international monetary fund
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
north atlantic treaty organisation
swiatowa organizacja zdrowia
start learning
the word health organization

You must sign in to write a comment