RO zmiana wartowników

 0    27 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Po wprowadzeniu warty do wartowni oraz wydaniu amunicji, dowódca warty obejmującej podaje komendę
start learning
„PIERWSZA ZMIANA – POD BROŃ”
Postępowanie po komendzie „PIERWSZA ZMIANA – POD BROŃ”
start learning
Dowódca warty, pomocnik (rozprowadzający), warty obejmującej wyprowadza pierwszą zmianę w miejsce przeznaczone do ładowania broni.
Jak ustawiają się wartownicy i rozprowadzający po komendzie „PIERWSZA ZMIANA – POD BROŃ”?
start learning
Wartownicy zmiany ustawiają się w szeregu, w kolejności numerów posterunków. Rozprowadzający (jeśli są w składzie warty) stoją na prawym skrzydle swojej zmiany, a rozprowadzający warty zdającej – z lewej strony rozprowadzających warty obejmującej.
Komenda dowódcy warty do załadowania broni przez rozprowadzających
start learning
„ROZPROWADZAJĄCY MAGAZYNKIEM – ŁADUJ”
Co robi dowódca warty podczas ładowania broni przez rozprowadzających?
start learning
pilnuje prawidłowego ładowania oraz zabezpieczenia broni
Rozprowadzający – po załadowaniu (dołączeniu magazynka) – biorą broń w położenie
start learning
„przez plecy” (pistolety wkładają do futerału) i wracają na swoje miejsce
Komenda do załadowania broni przez wartowników
start learning
„ZMIANA OD PRAWEGO, POJEDYNCZO, MAGAZYNKIEM – ŁADUJ”
Kto podaje komendę „ZMIANA OD PRAWEGO, POJEDYNCZO, MAGAZYNKIEM – ŁADUJ”?
start learning
rozprowadzający warty obejmującej, po wstąpieniu na swoje miejsce, a jeśli nie występują – dowódca warty
Co robią wartownicy na komendę „ZMIANA OD PRAWEGO, POJEDYNCZO, MAGAZYNKIEM – ŁADUJ”?
start learning
dołączają się magazynek (taśmę) do broni – bez wprowadzania naboju do komory nabojowej. Po dołączeniu magazynka wartownicy samodzielnie biorą zabezpieczoną broń – w zależności od jej rodzaju – w położenie „na pas” lub wkładają do futerału
Po załadowaniu broni przez zmianę, dowódca warty (pomocnik dowódcy warty)
start learning
przekazuje wskazówki i uwagi odnośnie pełnienia służby na posterunkach, a następnie podaje komendę: „BACZNOŚĆ”, „W PRAWO – ZWROT”, „ZMIANA ZA MNĄ – MARSZ” i prowadzi zmianę na posterunki osobiście tylko, gdy jest to I zmiana warty obejmującej służbę.
Pierwszej zmianie towarzyszy dodatkowo
start learning
pomocnik dowódcy warty (dowódca warty) zdającej.
Następne zmiany odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 305, wówczas podaje komendę
start learning
„BACZNOŚĆ, DRUGA ZMIANA NA POSTERUNKI ODMASZEROWAĆ, SPOCZNIJ.”
Wartowników – żołnierzy niezawodowych na posterunki prowadzą
start learning
ich rozprowadzający.
Na posterunki zmiana maszeruje za
start learning
pomocnikiem dowódcy warty (dowódcą warty).
Rozprowadzający warty zdającej (jeśli występuje) maszeruje
start learning
z lewej strony rozprowadzającego warty obejmującej lub pierwszego wartownika.
Gdy zmiana zbliży się na odległość określoną w tabeli posterunków, wartownik na posterunku
start learning
kieruje się w jej stronę.
Rozprowadzający (dowódca warty) po zbliżeniu się do posterunku podaje komendę
start learning
„ZMIANA – STÓJ
Dowódca warty (rozprowadzający zmiany obejmującej) wyznacza
start learning
jednego z wartowników do obserwowania posterunku
Komenda do przekazania posterunku
start learning
„PRZEKAZAĆ POSTERUNEK”
Przekazanie posterunku polega na
start learning
spr.st. techn. zamknięć, krat i siatek w oknach, ogrodzenia, porówn. odcisków plomb (pieczęci), sprawn. urz. sygnalizacyjnych i ppoż, a także stanu łączn. ochranianego obiektu i wymianie inf. między wartownikami w obecności rozpraw.
Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzone zamki, kłódki, pieczęcie i plomby, niesprawne urządzenia łączności, ogrodzenie, siatki w oknach, itp.) omawia się
start learning
(na posterunku) w obecności wezwanych dowódców wart, dowódca warty zdającej melduje oficerowi dyżurnemu i wpisuje do dziennika warty zaistniałe fakty.
Rozprowadzający (wartownik - żołnierz zawodowy) warty przyjmującej po stwierdzeniu nieprawidłowości
start learning
wstrzymuje przyjęcie posterunku.
Kogo i na jaki czas pozostawia się na posterunku w przypadku wstrzymania przyjęcia posterunku?
start learning
wartownika warty zdającej do czasu podjęcia decyzji przez oficera dyżurnego o przyjęciu posterunku.
Co się dzieje, jeżeli czas przebywania wartownika warty zdającej na posterunku jest dłuższy niż 2 godziny, a posterunek nie został przyjęty?
start learning
dowódca warty zdającej zobowiązany jest wystawić innego wartownika ze składu warty zdającej, pełniącego służbę na tym posterunku.
Decyzję o przyjęciu warty podejmuje
start learning
oficer dyżurny.
W wypadku stwierdzenia przez wartę przyjmującą nieprawidłowości w stanie zabezpieczenia ochranianych obiektów, należy
start learning
bezzwłocznie wezwać użytkownika (użytkowników) tych obiektów w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
O nieprawidłowościach w czasie przyjmowania posterunków, oficer dyżurny powiadamia
start learning
natychmiast dowódcę jednostki wojskowej

You must sign in to write a comment