RO zmiana wart

 0    18 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
w celu zmiany warty dowódca warty obejmującej służbę
start learning
doprowadza skład warty przed wejście na teren ochranianego obiektu (wartowni) i wywołuje dowódcę warty zdającej
Po przedstawieniu się i podaniu hasła dowódca warty obejmującej służbę
start learning
ustawia wartę w miejscu przeznaczonym do zmiany wart, przekazuje dowództwo rozprowadzającemu lub wyznaczonemu wartownikowi) i wraz z pomocnikiem (drugim rozprowadzającym lub osobiście) udaje się do wartowni, aby przyjąć amunicję i wyposażenie wartowni.
Co robi dowódca warty zdającej z amunicją?
start learning
przekazuje nowemu dowódcy warty drugi komplet amunicji i przyjmuje amunicję od wartowników będących w wartowni
Kto przyjmuje wyposażenie wartowni i kiedy?
start learning
w czasie przekazywania amunicji pomocnik dowódcy warty obejmującej (rozprowadzający) przyjmuje wyposażenie wartowni
Po przyjęciu amunicji i wyposażenia wartowni, dowódca warty zdającej
start learning
wywołuje wartę pod broń, wyprowadza ją przed wartownię i ustawia w odległości od 3 do 10 kroków przed frontem warty obejmującej
Gdzie po wywołaniu warty pod broń stają dowódcy warty zdającej i obejmującej?
start learning
Obaj dowódcy stają na prawych skrzydłach swoich wart
Jak wygląda zmiana wart na placu – faza I do meldunku?
start learning
d-cy wart występują krok na wprost z jednoczesnym zwrotem w lewo i podają komendy: (I – d-ca warty przekazującej) „BACZNOŚĆ”, „NA LEWO – PATRZ”; wstępują na miejsce, przyjmują postawę zasadniczą, oddają honory ze zwrotem głowy w lewo i meldują
Jak wygląda zmiana wart na placu – faza II od meldunku?
start learning
d-ca warty zdającej – „Warta gotowa do zdania służby wartowniczej”, dowódca warty przyjmującej – „Warta gotowa do objęcia służby wartowniczej”. Po meldunkach występują krok na wprost z jednoczesnym zwrotem w lewo i podają komendy: „BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ”.
Po zmianie wart na placu dowódca warty przyjmującej
start learning
wprowadza wartę do wartowni, nakazuje pomocnikowi (rozprowadzającym) przygotowanie pierwszej zmiany do rozprowadzenia na posterunki i wydaje wartownikom amunicję.
Dowódca warty przekazującej oczekuje na
start learning
dołączenie swojej ostatniej zmiany
Kiedy Dowódca warty przekazującej odprowadza (odwozi) ją do rejonu zakwaterowania pododdziału?
start learning
po jej dołączeniu, zdaniu amunicji, osobiście dokonuje przejrzenia broni palnej całej warty
Kiedy zmiany warty można dokonać w wartowni?
start learning
gdy temperatura wynosi mniej niż minus 5oC lub istnieją niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, zawieja śnieżna, itp.).
Jak wygląda zmiana wart w wartowni?
start learning
po przedstawieniu się i podaniu hasła – dowódca warty obejmującej wprowadza ją do wartowni. Nie składa się wówczas meldunków
Po zmianie wartowników na posterunkach dowódca warty zdającej
start learning
przyjmuje od nich amunicję i przekazuje nowemu dowódcy warty pierwszy komplet amunicji.
Na sam koniec dowódcy wart
start learning
wpisują w dzienniku warty ewentualne uwagi, podpisują zdanie i objęcie służby, po czym składają meldunek oficerowi dyżurnemu (osobiście lub telefonicznie)
Kiedy kończy się podległość warty zdającej?
start learning
z chwilą zameldowania oficerowi dyżurnemu o zdaniu służby wartowniczej
Co robi dowódca warty zdającej w dniu następnym?
start learning
melduje dowódcy pododdziału – w wyznaczonym przez niego terminie – o przebiegu służby oraz zdaje dziennik warty
Dowódca pododdziału przekazuje dziennik warty
start learning
do kancelarii jednostki wojskowej (garnizonu), a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny, w najbliższym dniu pracy kancelarii

You must sign in to write a comment