RO higiena osobista

 0    12 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Za stan higieny osobistej oraz umundurowania odpowiada
start learning
indywidualnie każdy żołnierz
za stworzenie odpowiednich warunków do utrzymania higieny odpowiada
start learning
szef logistyki oddziału gospodarczego
Za stan sanitarnohigieniczny i porządek w warsztatach, magazynach i obiektach użyteczności ogólnej oraz za przestrzeganie w nich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiadają
start learning
komendanci (kierownicy) tych obiektów oraz ich użytkownicy.
nadzór nad stanem sanitarnohigienicznym i zdrowotnym w jednostce wojskowej sprawuje
start learning
uprawniony personel medyczny, właściwy dla danej jednostki.
Jakim żołnierzom należy zapewnić możliwość codziennej indywidualnej kąpieli?
start learning
żołnierzom niezawodowym, a w sytuacjach skoszarowania, ćwiczeń, zajęć w terenie i na czas pełnienia służby także żołnierzom zawodowym
Żołnierzom niezawodowym należy zapewnić możliwość wymiany bielizny osobistej (jak często?)
start learning
stosownie do potrzeb.
Bieliznę osobistą oraz odzież ochronną dla personelu zbiorowego żywienia wymienia się
start learning
codziennie
Bieliznę osobistą oraz odzież ochronną dla personelu technicznego i grup roboczych wymienia się
start learning
w miarę potrzeb
prześcieradła lub poszwę na koc (kołdrę) i pidżamę wymienia się
start learning
raz na dwa tygodnie
poszewkę na podgłówek lub poduszkę wymienia się
start learning
raz na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach częściej
dla żołnierzy pełniących służby dyżurne, warty, dyżury bojowe, nadzory całodobowe, itp. Bieliznę pościelową wymienia się
start learning
każdorazowo przy zmianie służby.
Komu należy zapewnić możliwość prania bielizny osobistej?
start learning
żołnierzom zawodowym w sytuacjach skoszarowania, ćwiczeń, zajęć

You must sign in to write a comment