Rezerwacja hotelu

 0    64 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a standard room
start learning
standardowy pokój
a special offer
start learning
Specjalna oferta
a deluxe suite
start learning
apartament typu deluxe
complimentary breakfast
start learning
bezpłatne śniadanie
upgrade
start learning
Aktualizacja
any other incidentials
start learning
wszelkie inne przypadki
executive suite
start learning
menedżerski apartament
straightforward
She's really straightforward.
start learning
bezpośredni
Ona jest naprawdę bezpośrednia.
The initial part
start learning
Pierwsza część
Hi. I'd like to check in.
start learning
Cześć. Chciałbym się zameldować.
May I see your passport, please?
start learning
Mogę zobaczyć swój paszport, proszę?
Here you go.
start learning
Proszę bardzo.
Here you go, Here you are, There you go.
start learning
Proszę bardzo, Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Here you go (when we give something to someone)
start learning
Proszę bardzo (kiedy dajemy komuś coś)
upselling
start learning
namawiać na droższy produkt
We're running a special offer right now.
start learning
W tej chwili oferujemy specjalną ofertę.
Our deluxe suites are 30% off.
start learning
Nasze apartamenty typu deluxe mają 30% zniżki.
I can offer you a big discount on a deluxe suite.
start learning
Mogę ci zaoferować dużą zniżkę na apartament deluxe.
In other words.
start learning
Innymi słowy.
In other words, for an extra $40, I get a bigger room and bed, free Wi-Fi and breakfast?
start learning
Innymi słowy, za dodatkowe 40 USD dostaję większy pokój i łóżko, darmowe Wi-Fi i śniadanie?
spotless
start learning
nieskazitelny
It's spotless
start learning
Jest nieskazitelny
The sheets are dirty.
start learning
Pościel, prześcieradła są brudne.
There's a large stain on the carpet.
start learning
Na dywanie jest duża plama.
stain
I spilled red wine on my dress and now there's a big stain on it.
start learning
plama
Wylałam na moją sukienkę czewrone wino i teraz jest na niej duża plama.
There are no towels in the bathroom.
start learning
W łazience nie ma ręczników.
housekeeping staff
start learning
Personel sprzątający
maintenance
He is responsible for database maintenance.
start learning
utrzymanie np. komputera, bazy danych
Jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych.
Do you mind if I put you on hold?
start learning
Czy masz coś przeciwko, gdy cię zatrzymam?
No, I don't mind.
start learning
Nie, nie mam nic przeciwko.
He's on his way.
start learning
Jest w drodze.
a roll-away bed
start learning
łóżko składane
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
start learning
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
being pushy
start learning
będąc natarczywym
handle the problem
start learning
poradzić sobie z problemem
the concierge
start learning
konsjerż
How may I be of assistance?
start learning
Jak mogę pomóc?
assistance
For any assistance dial 1234567.
start learning
pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
assistance, aid
start learning
pomoc
I was wondering if you could help me.
start learning
Zastanawiałem się, czy możesz mi pomóc.
a river cruise
start learning
rejs po rzece
particular
start learning
szczególny
I was wondering if there's a city tour available.
start learning
Zastanawiałem się, czy jest dostępna wycieczka po mieście.
whether
I don't know whether I should go there or not.
start learning
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
I was wondering whether you could help me find a good Chinese restaurant.
start learning
Zastanawiałem się, czy możesz mi pomóc znaleźć dobrą chińską restaurację.
What I was thinking about was
start learning
To o czym ja myślałem to był
What I was thinking about was a jazz nightclub.
start learning
To o czym myślałem to był klub jazzowy.
The river cruise, which would show you some of London's most famous monuments, includes dinner.
start learning
Rejs po rzece, który pokazuje niektóre z najsłynniejszych zabytków Londynu, obejmuje kolację.
Yes. You're all set.
start learning
Tak. Wszystko gotowe.
It sounds as if it's all taken care of.
start learning
Brzmi to tak, jakby wszystko było załatwione.
I'm printing out your voucher for the cruise now.
start learning
Teraz drukuję twój kupon na rejs.
upscale
start learning
ekskluzywny
amenities
They lack even the most basic amenities.
start learning
udogodnienia
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
It's a very upscale hotel with lots of amenities.
start learning
Jest to bardzo ekskluzywny hotel z wieloma udogodnieniami.
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
start learning
uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
The staff was very attentive and friendly.
start learning
Personel był bardzo uważny, dbały i przyjazny.
The room was very spacious, and the bathroom was very luxurious. It even had a spa!
start learning
Pokój był bardzo przestronny, a łazienka była bardzo luksusowa. Miał nawet spa!
The carpet in the lobby was in poor condition.
start learning
Dywan w holu był w złym stanie.
The concierge was incompetent and disorganized.
start learning
Konsjerż był niekompetentny i niezorganizowany.
The level of cleanliness could have been better.
start learning
Poziom czystości mógłby być lepszy.
overall
His overall score was quite high.
start learning
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
can't be beat
start learning
nie da się pokonać
disappointent
start learning
rozczarowany
pleasantly
start learning
mile

You must sign in to write a comment