Revision

 0    43 flashcards    pawelgadaczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zadziwiająco
start learning
Amazingly
Obserwowani
start learning
Followed
Emerytowany
start learning
Retired
Czy mogę zostawić
start learning
Can I leave
Czy mogę go do tego zmusić
start learning
Can I get him to
On wydaje się być
start learning
He seems to be
Mógłbym mówić
start learning
Could I speak
Mogłaś
start learning
Could you
Z kimś teraz
start learning
With someone right now
Żeby do mnie oddzwoniła
start learning
Her to call me back
Do Michaela Sandy, proszę
start learning
To Michael Sanda, please
Ty trzymaj?
start learning
You hold?
Tego, którego nazwałem?
start learning
Him that I called?
Zadzwonię do ciebie
start learning
Call you
prześlij mnie do działu IT, proszę?
start learning
transfer me to the IT department, please?
Będę
start learning
I'll
Przepraszam, nie ma
start learning
I sorry, there's no
można umieścić poprzez
start learning
put you through
mówiąc
start learning
speaking
na jej pocztę głosową
start learning
to her voicemail
farmaceutyczny
start learning
pharmaceutical
ogłosił
start learning
announced
starania
start learning
efforts
zwiększyć
start learning
to boost
prowadzący
start learning
leading
podwojona
start learning
doubled
rozmiar
start learning
size
w przeszłości
start learning
in the past
mało prawdopodobne,
start learning
unlikely
obrót
start learning
turnover
Wymiana pieniędzy
start learning
Changing
teraz idziemy dalej
start learning
moving on now
za przybycie do
start learning
for coming to
do którego przyszedłeś
start learning
that you came to
dla
start learning
for
okazja
start learning
bargain
wysyłka
start learning
dispatch
wymagany
start learning
required
graj cicho
start learning
play quietly
Nie mówiąc grzecznie
start learning
Saying no politely
Rozgryź grzeczne odmowy
start learning
Unscramble the polite refusals
Zachwycający
start learning
Delicious
W stosownych przypadkach używaj podpisanych formularzy
start learning
Use contracted forms where appropriate

You must sign in to write a comment