Revision 5

 0    69 flashcards    ewabrzeska0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bronić mnie przed
start learning
defend me against
tytuł
start learning
a title
porzucić naukę
start learning
to abandon science, to give up
wyjaśniać, przekazywać (np. informację)
start learning
to get across
spróbować czegoś
start learning
give sth a go
zniechęcać kogoś
start learning
put sb off, demotivate, discourage
promotor pracy
start learning
thesis supervisor
wolne miejsce
start learning
an opening
widownia
start learning
an audience
należeć do
start learning
belong to
wymienić
start learning
to exchange
podzielić się
start learning
share
dziedzina
start learning
area/field/specialty
wymówka
start learning
excuse
ocena, wycena
start learning
assessment, evaluation
niepokój
start learning
anxiety
wpływ
start learning
influence
stwierdzono, że
start learning
It was concuded that
zostało udowodnione
start learning
it was proven
zróżnicowany
start learning
diverse
uczestniczyć
start learning
to attend
zagadnienia
start learning
issues/topics/matters
trwające badanie
start learning
ongoing trial
dużo więcej czasu
start learning
much more time
główny problem
start learning
the main problem
rozpocząć interakcję z słuchaczami
start learning
to get/start interaction with audience
zależy od
start learning
depend on
materiały (dla publiczności)
start learning
handouts
cele (do osiągnięcia)
start learning
objectives, goals, aims
cel (kampanii. sprzedaży)
start learning
target
biuro, centrala
start learning
head office, headquarter
poparcie, zatwierdzenie
start learning
endorsement
Przepraszam za spóźnienie.
start learning
I'm sorry for being late.
Przepraszam za przeszkadzanie.
start learning
I'm sorry for interrupting.
Przepraszam za przeszkodzenie (ale mamy ważną inf)
start learning
I'm sorry to interrupt.
ważny, znaczący
start learning
important, significant, relevant
nieznaczący, nieważny
start learning
unimportant, insignificant, irrelevant
regularny
start learning
regular
nieregularny
start learning
irregular
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
na ostatnią chwilę
start learning
at such short notice, at short notive
napięty grafik
start learning
a tight schedule
ograniczony budżet
start learning
a tight schedule
zrobić, dotrzeć na czas na dane wydarzenie
start learning
make it
rozmawiać o
start learning
talk about
ubiegać się
start learning
apply for
słuchać
start learning
listen to
kłócić się
start learning
argue to
szkodliwy
start learning
harmful
pozbywać się
start learning
get rid of
z moczem
start learning
with urine
kumuluje
start learning
cumulates
suplementy
start learning
Supplements
składniki
start learning
ingredients
kwas foliowy
start learning
folic acid
poważniejszy problem
start learning
a more serious problem
szuflada
start learning
drawer
reklamy w TV
start learning
commercials
krople do uszu
start learning
ear drops
na paczce
start learning
on the packet
zatwierdzone do sprzedaży
start learning
approved for sale
producent
start learning
producer
organizacje farmaceutyczne
start learning
pharmaceutical organisations
badane
start learning
tested
Przykładają mniejszą wagę do swojego zdrowia.
start learning
They take less care about their health.
O czym rozmawiałeś?
start learning
What did you talk about?
Do jakiej firmy aplikowałeś?
start learning
What company did you apply for?
Jakiej muzyki słuchasz?
start learning
What music do you listen to?
Na kogo czekasz?
start learning
Who are you waiting for?

You must sign in to write a comment