repetytorium 14

 0    204 flashcards    olaprzybyla92110
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybory lokalne
start learning
local election
wybory powszechne
start learning
general election
reprezentant/reprezentantka
start learning
representative
kampania/kampanie
start learning
campaigning
kadencja
start learning
term
uprawniony (do głosowania)
start learning
eligible (to vote)
lewicowy
start learning
left-wing
prawicowy
start learning
right-wing
socjalistyczny
start learning
socialist
społeczny
start learning
social
partia centrowa
start learning
centre party
zasady
start learning
policies
manifest
start learning
manifesto
lokal wyborczy
start learning
polling station
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
start learning
Congress
Izba Reprezentantów
start learning
the House of Representatives
senat
start learning
senate
Republikanie
start learning
Republicans
Demokraci
start learning
Democrats
system federalny
start learning
federal system
głowa państwa
start learning
head of state
prezydent
start learning
president
monarchia
start learning
monarchy
poseł/posłanka
start learning
Member of Parliament (MP)
Budynek/izba parlamentu
start learning
the House of Parliament
Izba gmin
start learning
the House of Commons
izba Lordów
start learning
the House of Lords
premier
start learning
prime minister
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
burmistrz
start learning
mayor
gabinet, rząd
start learning
cabinet
polityk
start learning
politician
minister
start learning
minister
opozycja
start learning
opposition
rada miasta
start learning
city council
startować w wyborach
start learning
stand for an election
startować w ponownych wyborach
start learning
stand for re-election
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
podnieść
start learning
raise
rozwiązywanie różnych problemów
start learning
deabating different issues
dyskutować o problemie
start learning
debate an issue
wygrać wybory
start learning
win the election
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
walczyć trzy wybory
start learning
fight three elections
elektorat
start learning
electorate
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
wicepremier
start learning
deputy prime minister
okręg wyborczy
start learning
constituency
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
ambasador
start learning
ambassador
minister finansów Wielkiej Brytanii
start learning
Chancellor of the Exchequer
ujawnić informacje
start learning
leak information
kadencja
start learning
term (in office)
reforma
start learning
reform (s)
przeprowadzić reformy
start learning
carry out reforms
spełniać obietnicę
start learning
honour a promise
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
odbyć kadencję
start learning
serve a term
Unia Europejska
start learning
the European Union (EU)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
International Monetary Fund
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
the North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
start learning
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
the World Health Organization (WHO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
the United Nations
Światowa Organizacja Handlu
start learning
the World Trade Organization (WTO)
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie, powstanie
start learning
formation
wywodzić się z
start learning
have origins in
główna siedziba
start learning
headquarters
bomba wybuchła
start learning
bomb exploded
wybuchnąć
start learning
explode
terrorysta
start learning
terrorist
podejrzany terrorysta
start learning
suspect terrorist
walki, zamieszki
start learning
fighting
wzmożone walki
start learning
increased fighting
wojna domowa
start learning
civil war
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz protestacyjny
start learning
protest march
demonstracja
start learning
demonstration
demonstrować
start learning
demonstrate
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
siły zbrojne
start learning
armed forces
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
inwazja
start learning
invasion
Sankcje
start learning
sanctions
wejście
start learning
entrance
Negocjacje
start learning
negotiations
argumenty
start learning
arguments
cywil
start learning
civilian
obywatel
start learning
citizen (s)
poddać się
start learning
surrender
przedkładać
start learning
submit
powstanie
start learning
uprising
oddziały wojskowe
start learning
troops
wysłać oddziały wojskowe
start learning
send in troops
wycofać oddziały wojskowe
start learning
withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
pociski gumowe
start learning
rubber bullets
armatki wodne
start learning
water cannons
włamanie
start learning
burglary
włamywacz
start learning
burglar
włamać się
start learning
burgle
porwanie
start learning
kidnapping
porywacz
start learning
kidnapper
porwać (osobę)
start learning
kidnap
zamordować, morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
rabunek
start learning
robbery
rabuś, bandyta
start learning
robber
oszustwo finansowe, wyłudzenie
start learning
fraud
oszust finansowy
start learning
fraudster
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
wandalizm
start learning
vandalism
wandal
start learning
vandal
hakerstwo
start learning
hacking
haker
start learning
hacker
oskarżyć (o)
start learning
accuse (of)
zakazać (czegoś)
start learning
ban (from)
podejrzewać (o)
start learning
suspect (of)
aresztować (za)
start learning
arrest (for)
ukarać grzywną lub mandatem (za)
start learning
fine (for)
postawić zarzuty (czegoś), oficjalnie oskarżyć (o)
start learning
charge (with)
skazać (na)
start learning
sentence (to)
bronić (przez)
start learning
defend (by)
sąd
start learning
court
proces sądowy
start learning
trial
ława przysięgłych
start learning
jury
winny
start learning
guilty
komisarz
start learning
police officer
alibi
start learning
alibi
naoczny świadek
start learning
eyewitness
prawnik
start learning
lawyer
sędzia
start learning
judge
skazać (na)
start learning
sentence (to)
zakładnik
start learning
hostage
ofiara
start learning
victim
kara śmierci
start learning
death penalty
wyrok
start learning
verdict
zeznawać
start learning
testify
okup
start learning
ransom
wydać wyrok
start learning
give a verdict
przetrzymywać w areszcie śledczym
start learning
keep in custody
dowody
start learning
evidence
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
zamach
start learning
assassination
zamachowiec
start learning
assassin
napad
start learning
assault
łapówkarstwo
start learning
bribery
łapówka
start learning
bribe
szantaż, szantażować
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
uporczywe nękanie
start learning
stalking
przemyt
start learning
smuggling
przemytnik
start learning
smuggler
piractwo
start learning
piracy
imigrować
start learning
immigrate
imigracja
start learning
immigration
niepełnosprawność, inwalidztwo
start learning
disability
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
rasizm
start learning
racism
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
uchodźca
start learning
refugee
dyskryminować
start learning
discriminate
dyskryminacja
start learning
discrimination
ubóstwo
start learning
poverty
wolność słowa
start learning
freedom of speech
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
start learning
redistribution of wealth
mieszkania chronione dla osób starszych
start learning
sheltered accommodation
finansowy
start learning
financial
trudności finansowe
start learning
financial difficulties
gwałtownie wzrosnąć
start learning
rise sharply
zbankrutować
start learning
go bankrupt
popaść w długi
start learning
get into debts
spłacić długi
start learning
pay off debt
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
nie nadążać z
start learning
fall behind with
nadrobić stratę
start learning
catch up
żyć skromnie
start learning
live on a budget
obyć się bez luksusów
start learning
go without luxuries
giełda papierów wartościowych
start learning
the stock market
tracić na wartości
start learning
drop in value
znaleźć się w recesji
start learning
go into recession
wyjść z recesji
start learning
come out of recession
stopy procentowe
start learning
interest rates
rynki finansowe
start learning
financial markets
krach
start learning
crash
inflancja
start learning
inflation
waluta
start learning
currency
kurs wymiany
start learning
exchange rate
perspektywy, widoki
start learning
outlook
spadek, tendencja zniżkowa
start learning
downturn

You must sign in to write a comment