repetytorium 13

 0    97 flashcards    konrad03nowak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiągnięcie
start learning
achievement
zajęcia pozaszkolne
start learning
after-school activities
złe zachowanie
start learning
bad behaviour
być nieobecnym
start learning
be absent
być wyrzuconym
start learning
be expelled
spóźniać się do szkoły
start learning
to be late for school
przerwa
start learning
break
na pamięć
start learning
by heart
sala lekcyjna
start learning
classroom
egzamin obowiązkowy
start learning
compulsory exam
ściągać, przepisać zadanie domowe
start learning
copy homework
poprawiać zadanie domowe
start learning
correct homework
wkuwać (intensywnie)
start learning
cram (hard)
program nauczania
start learning
a curriculum
termin końcowy
start learning
deadline
kółko teatralne
start learning
Drama Club
egzaminy końcowe
start learning
end-of-school exams
nie zdać(testu, egzaminu)
start learning
fail (test, exam)
porażka
start learning
failure
ubierać się zgodnie z ustalonymi zasadami
start learning
follow the dress code
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
stopien ocena
start learning
grade
skonczyc szkole
start learning
leave school
ocena
start learning
mark
oceniać zadanie domowe
start learning
mark homework
usprawiedliwienie od rodziców
start learning
note from parents
obowiązkowy, przymusowy
start learning
obligatory
zdac test egzamin
start learning
pass (a test an exam)
wagarować
start learning
to play truant
przygotowac sie (do testu egzaminu)
start learning
prepare (for the test, an exam)
powtarzać, uczyc sie
start learning
revise
wymiana uczniowska
start learning
student exchange
dostarczac
start learning
submit
przystapic (do tesciku egzaminku)
start learning
take (a test an exam)
chodzic na lekcje prywatne
start learning
take private lessons
plan lekcji
start learning
timetable
nosic mundurek szkolny
start learning
wear a school uniform
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkola podstawowa
start learning
primary school
szkola prywatna
start learning
Private school
szkola prywatna
start learning
public school
szkola srednia
start learning
secondary school
szkola panstwowa
start learning
State school
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
wychowanie obywatelskie
start learning
citizenship
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
ICT (Information and Communication Technology)
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (pe)
fizyka
start learning
Physics
przedmiot scisly
start learning
science
tablica szkolna (tradycyjna)
start learning
blackboard
kreda
start learning
chalk
cyrkiel
start learning
compasses
gumka
start learning
eraser
mazak
start learning
felt-tip pen
zakreślacz
start learning
highlighter
projektor LCD (ciekłokrystaliczny)
start learning
LCD projector
pisak do pisania po tablicy
start learning
marker
piórnik
start learning
pencil case
dziurkacz
start learning
punch
linijka
start learning
a ruler
teczka szkolna
start learning
schoolbag
nożyczki
start learning
scissors
ostrzyłka
start learning
sharpener
zszywacz
start learning
a stapler
biała tablica szkolna
start learning
Whiteboard
ziomal z klasy
start learning
classmate
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
head teacher
bystry zdolny
start learning
brilliant
twórczy
start learning
creative
pilny, pracowity
start learning
diligent
sprawiedliwy
start learning
fair
przyjacielski
start learning
friendly
dobry w
start learning
good at
pracowity
start learning
hard-working
zmotywowany
start learning
motivated
nieśmiały
start learning
shy
surowy, wymagający
start learning
strict
tolerancyjny
start learning
tolerant
słaby w
start learning
weak at
budowa ciała człowieka
start learning
anatomy of the human body
obliczenie
start learning
calculation
komórka
start learning
cell
zjawiska naturalne
start learning
natural phenomena
wydarzenia przeszłe
start learning
past events
praktyczne zagadnienie
start learning
practical problem
czytać mapę
start learning
read a map
budowa skał
start learning
rock structures
substancja
start learning
substance
populacja świata
start learning
world population
przybory szkolne
start learning
school supplies

You must sign in to write a comment