Relationships (relacje)

 0    22 flashcards    rogowiczpawel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Relationships
We've had a rather friendly relationship
start learning
Relacje
Mieliśmy raczej przyjazny związek
classmate
Classmate - a person who is in the same class as you at school or college
start learning
kolega z klasy
Kolega z klasy - osoba, która jest w tej samej klasie co ty w szkole lub na studiach
close friend
Close friend - a very good friend that you can talk to about anything
start learning
bliski przyjaciel
Bliski przyjaciel - bardzo dobry przyjaciel, z którym możesz rozmawiać na każdy temat
colleague
Colleague - a person that you work with.
start learning
współpracownik
Kolega - osoba, z którą pracujesz.
couple
Couple - two people who are married or in a romantic relationship
start learning
para
Para - dwoje ludzi, którzy są małżeństwem lub w związku romantycznym
ex
Ex - (colloquial) a person that you used to have a relationship with.
start learning
była
Była - (potoczna) osoba, z którą kiedyś miałeś związek.
fiance
Fiance - the person that you are engaged to be married to
start learning
narzeczony
Narzeczony - osoba, z którą jesteś zaręczony
female fiancee
start learning
narzeczona
flatmate
Flatmate - a person that you share a flat with
start learning
współlokator
Współlokator - osoba, z którą dzielisz mieszkanie
partner
Partner - your husband, wife, boyfriend, or girlfriend
start learning
partner
Partner - twój mąż, żona, chłopak lub dziewczyna
be together
start learning
być razem
become friends
start learning
zostać przyjaciółmi
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
start learning
zerwać
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
get in touch
start learning
skontaktuj się
get married
Tom and Ann are getting married in October.
start learning
wyjść za mąż
Tomek i Ania pobierają się w październiku.
get on
I get on well with him
start learning
dogadywać się
Dobrze się z nim dogaduje
get to know
start learning
dowiedzieć się
go out together
start learning
wyjść razem
have (sth) in common
start learning
mieć coś wspólnego
lose touch
start learning
stracić kontakt
meet
start learning
spotykać się
propose
start learning
zaproponować

You must sign in to write a comment