Rektion (adj)

 0    55 flashcards    pawelsiara
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zależny, uzależniony od
Jestem uzależniony od cukru
start learning
abhängig von + Dativ
Ich habe eine Abhängigkeit von Zucker
denerwujący (na coś)
Nie chciałbym się na ciebie wiecej denerwować
start learning
ärgerlich über + Akkusativ
Ich möchte über dich nicht mehr ärgerlich sein
biedny w
Cukier ma mało tłuszczu
start learning
arm an + Dativ
Zucker ist arm an einem Fett
uważny na coś
Bądź uważny na tych ludzi
start learning
aufmerksam auf + Akkusativ
Sei aufmerksam auf diese Leute.
zaprzyjaźniony z
start learning
befreundet mit + Dativ
Ich bin mit dir befreundet gewesen
zachwycony czymś, kimś
Jestem zachwycony krajobrazem
start learning
begeistert von + Dativ
Ich bin von dieser Landschaft begeistert
zachwycony z powodu czegoś
Jestem zachwycony z powodu naszego spotkania
start learning
begeistert über + Akkusativ
Ich bin über unseres Treffen begeistert
pomocny przy
On powinien być pomocny przy pracy
start learning
behilflich bei + Dativ
Er soll bei der Arbeit behilflich sein.
byc z czyms obeznanym
Oni są zaznajomieni z prawem
start learning
bekannt mit + Dativ
Sie sind sehr bekannt mit den Gesetzen
lubiany wśród
On jest popularny wśród młodych dziewczyn
start learning
beliebt bei + Dativ
Er ist beliebt bei jungen Mädchen
gotowy do
Czy jesteś gotowy na tą przygode?
start learning
bereit zu + Dativ
Bist du bereit zu diesem Abenteuer?
sławny, słynny z czegoś
Miasto jest znane z zamku
start learning
berühmt für + Akkusativ
Die Stadt ist berühmt für den Schloss
zatroskany o
Matka jest zatroskana o swoje dzieci
start learning
besorgt um + Akkusativ
Eine Mutter ist um ihre Kinder besorgt
blady z
On jest blady ze strachu
start learning
blass vor + Dativ
Er ist vor Angst blass
zły na
Jestem zły na ciebie
start learning
böse auf + Akkusativ
Ich bin böse auf dich
wdzięczny za
start learning
dankbar für + Akkusativ
Ich bin für deine Unterstützung sehr dankbar
zazdrosny o (osobę)
On jest o nią zazdrosny
start learning
eifersüchtig auf + Akkusativ
Er ist auf sie eifersüchtig
zgadzać się z
Zgadzam się z tym artykułem
start learning
einverstanden mit + Dativ
Ich bin mit diesem Artikel einverstanden
zdziwiony
Byłbym zdumiony wynikiem
start learning
erstaunt über + Akkusativ
Ich würde über das Ergebnis erstaunt sein
zdecydowany na
Zdecydowałem się na podróż do Chin
start learning
entschlossen zu + Dativ
Ich bin zu der Reise nach China entschlossen
rozczarowany z
Jestem tobą niestety zawiedziona
start learning
enttäuscht von + Dativ
Ich bin leider von dir enttäuscht
zdolny do
Jestem zdolny do wszystkiego
start learning
fähig zu + Dativ
Ich bin zu Allem fähig
gotowy z
start learning
fertig mit + Dativ
Ich bin mit dir fertig
grzeczny, uprzejmy do
Chciałbym żebyś był na nich miły
start learning
freundlich zu + Dativ
Ich möchte dich freundlich zu Ihnen machen
zadowolony, rad z
Jestem zadowolony z jedzenia
start learning
froh über + Akkusativ
Ich bin über das Essen froh
stosowny, właściwy dla
Ten garnitur nie jest dla mnie
start learning
geeignet für + Akkusativ
Dieser Anzug ist nicht für mich geeignet
odpowiedni do
Ten garnitur nie pasuje do tych butów
start learning
geeignet zu + Dativ
Dieser Anzug ist nicht zu diesen Schuhen geeignet
dosyć, dość czegoś
Ta ilość pieniedzy nie jest wystarczająca dla mnie
start learning
genug für + Akkusativ
Diese Geldmenge ist für mich nicht genug
zaciekawiony (pełen napięcia) z powodu,
Ciekawi mnie przyszłość
start learning
gespannt auf + Akkusativ
Ich bin auf die Zukunft gespannt
obojętny wobec
start learning
gleichgültig gegenüber + Dativ
Heutzutage sind die Menschen gegeneinander gleichgültig
szczęśliwy z
start learning
glücklich über + Akkusativ
Wir sind über den Geburtstag glücklich
uprzejmy, grzeczny do
start learning
höflich zu + Dativ
Warum bist du zu ihm so höflich?
miły, kochany
start learning
lieb zu + Dativ
Ich bin zu dir lieb
nieufny, podejrzliwy w stosunku do
start learning
misstrauisch gegenüber + Dativ
Ich war gegenüber der Lehrerin misstrauisch
zazdrosny, zawistny na coś
start learning
neidisch auf + Akkusativ
Sei nicht auf mich neidisch
miły do
start learning
nett zu + Dativ
Du bist nett zu mir
pożyteczny, korzystny dla
To nowe prawo jest korzystne dla małych firm
start learning
nützlich für + Akkusativ
Das neue Gesetz ist für die kleinen Unternehmen nützlich
bogaty w
Ziemia jest bogata w żelazo
start learning
reich an + Dativ
Der Boden ist an dem Eisen reich
szkodliwy dla
Nadmiar CO2 jest szkodliwe dla środowiska
start learning
schädlich für + Akkusativ
Der Überschuss/Zu viel Kohlendioxid ist für die Umwelt schädlich
winny
start learning
schuld an + Dativ
Der Mann ist an dem Mord schuld
trudny dla
start learning
schwierig für + Akkusativ
Diese Aufgabe ist für mich zu schwierig
dumny z
start learning
stolz auf + Akkusativ
Ich auf bin stolz auf dich
smutny z powodu
Jestem smutny z tego powodu
start learning
traurig über + Akkusativ
Darüber bin ich traurig
typowy dla
start learning
typisch für + Akkusativ
Das ist ganz typisch für Deutsche
przekonany o czymś
O tym (nie) jestem przekonany
start learning
überzeugt von + Dativ
Davon bin ich ganz/nicht überzeugt
odpowiedzialny za
start learning
verantwortlich für + Akk
Die Eltern sind für die Kinder verantwortlich
zamężna, żonaty z
start learning
verheiratet mit + Dativ
Das ist ein Mann, mit dem ich verheiratet bin
zaręczony z
start learning
verlobt mit + Dativ
Ich möchte mit dir verlobt sein
różny od
Jabłka są różne od gruszek
start learning
verschieden von/unterschiedlich von + Dativ
Äpfel sind von Birnen verschieden/unterschiedlich
pokrewny z
Małpy są spokrewnione z ludzmi
start learning
verwandt mit + Dativ
Affen sind mit den Menschen verwandt
pełny, pełen czegoś
Jestem pełny pomysłów
start learning
voll von + Dativ
Ich bin voll von Ideen
ważny dla
start learning
wichtig für + Akk
Angela Merkel meint dass die Corona-Massnahmen für Deutschland sehr wichtig sind
wściekły na
start learning
wütend auf + Akkusativ
Ich bin wütend auf dich
wściekły z powodu
Mimo, że popełniłem błąd, moi rodzice nie są na mnie wściekli
start learning
wütend über + Akkusativ
Obwohl ich einen Fehler gemacht habe, sind meine Eltern über mich nicht wütend
zadowolony z, usatysfakcjonowany
Lars przeszedł przez wiele trudności w swoim życiu, mimo to jest bardzo usatysfakcjonowany swoją sytuacją
start learning
zufrieden mit + Dativ
Lars hat viele Schwierigkeiten in seinem Leben erfahren, trotzdem ist er mit seiner Situation zufrieden.

You must sign in to write a comment