Read and Discover: Incredible Energy: Unit 4 CHEMICAL ENERGY

 0    24 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
energia chemiczna wyzwalana lub pochłaniana w reakcjach
start learning
chemical energy
benzyna
Obawiam się, że zabrakło nam benzyny.
start learning
petron, gasoline
I'm afraid we've run out of petrol.
paliwa
Paliwo jest bardzo drogie w Polsce.
start learning
fuel
Fuel is very expensive in Poland.
silnik samochodowy
start learning
a car engine
rakieta (statek kosmiczny)
Rakieta została wystrzelona w kosmos.
start learning
a rocket
The rocket was launched into space.
fajerwerki, sztuczne ognie
Fajerwerki wyglądały fantastycznie na tle granatowego nieba.
start learning
fireworks
The fireworks looked amazing against the navy sky.
proszek, puder
Skończył nam się proszek do prania.
start learning
powder
We've run out of washing powder.
pokaz; też: wystawa
Co za olśniewający pokaz!
start learning
a display
What a dazzling display!
palić się, płonąć (np. dom, hala fabryczna)
Zasłony się spaliły, ale zabezpieczyliśmy resztę przed zapaleniem się.
start learning
to burn
The curtains burned, but we prevented the rest from catching fire.
iskra
Patrzyliśmy na iskry pryskające z ogniska.
start learning
a spark
We were looking at the sparks flying from the fire.
miedź
W południowej Polsce jest wiele kopalni miedzi.
start learning
copper
There are many copper mines in southern Poland.
wartość energetyczna
start learning
food energy
rosnąć
Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.
start learning
to grow
My dog has grown and it is quite big now.
łańcuch, łańcuszek
On był spętany łańcuchami w więzieniu.
start learning
a chain
He was tied in chains in prison.
łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny
Orzeł jest drapieżnikiem w łańcuchu pokarmowym.
start learning
a food chain
The eagle is the predator in the food chain.
roślina
Czy możesz podlać rośliny?
start learning
a plant
Could you water the plants?
magazynować, przechowywać
Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?
start learning
to store
Could you store these boxes for me?
związek chemiczny, substancja chemiczna
start learning
a chemical
dziura, dół (np. w ziemi)
W moim ogrodzie był dół w ziemi, wszedłem w niego i skręciłem kostkę.
start learning
a hole
There was a hole in the ground in my garden, I walked into it and sprained my ankle.
piekarnik, piec
Włącz piekarnik.
start learning
a oven
Turn on the oven.
rozpuszczać (np. proszek w wodzie)
Rozpuść tabletkę w szklance wody.
start learning
to dissolve
Dissolve the pill in a glass of water.
żywić się czymś
Konie żywią się roślinami.
start learning
to feed on something
Horses feed on plants.
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro?
start learning
deep
How deep is this lake?
robak
start learning
a worm

You must sign in to write a comment