Pytania, Prośby, Przeprosiny(!)

 0    63 flashcards    Anre
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kiedy?
Kiedy odjeżdża pociąg?
start learning
When?
When does the train leave?
Ile? (niepoliczalne)
start learning
How much?
Ile? (policzalne)
start learning
How many?
Kto?
Kto to jest?
start learning
Who?
Who is this?
Gdzie?
Gdzie jest łazienka?
start learning
Where?
Where is the bathroom?
Dlaczego?
Dlaczego pytasz?
start learning
Why?
Why are you asking?
Co to jest?
Kurczak.
start learning
What is it?
It's chicken.
Kto to jest?
start learning
Who is it?
W czym problem?
start learning
What's the problem?
Ile to kosztuje?
Czy mógłby pan powiedzieć mi ile to kosztuje?
start learning
How much is it?
Can you tell me how much it is?
Ile płacę?
start learning
How much does it cost?
Co znaczy to słowo?
start learning
What does this word mean?
Co mam zrobić?
start learning
What am I to do?
Co tu jest napisane?
start learning
What is written here?
Jak nazywa się ta ulica?
start learning
What is the name of this street?
Gdzie jest toaleta?
start learning
Where is the toilet?
gdzie się znajduje sklep?
start learning
where is the store located?
Od której godziny będzie otwarte?
start learning
What time does it open?
Od której godziny będzie zamknięte?
start learning
What time does it close?
Przepraszam, co pan powiedział?
start learning
Excuse me, what did you say?
Przepraszam, czy to jest droga do centrum
start learning
Excuse me, is this the road to the center
Przepraszam, która jest godzina?
start learning
Excuse me, what time is it?
co byś chciał?
start learning
what you wish?
W czym mogę pomóc?
start learning
How can I help you?
Przepraszam, czy jest pan bardzo zajęty?
start learning
Excuse me, are you busy?
Przepraszam, jak długo muszę zaczekać?
start learning
Excuse me, How long do I have to wait?
Czy mógłbym z tobą porozmawiać?
start learning
Could I talk to you
Czy mogę z panią chwilę porozmawiać?
start learning
Can I talk to you for a moment?
Zechce pan chwilę zaczekać?
start learning
Could you wait a moment?
Czy mógłbyś mówić wolniej?
start learning
Could you speak slowly
Proszę mi to napisać
start learning
Please write to me
Czy masz ogień?
start learning
Have you got a light?
Czy masz coś przeciwko jeśli zapalę?
start learning
Do you mind if I smoke?
czy mógłby Pan powtórzyć
start learning
Could you please repeat
Proszę wejść
start learning
Come in
Proszę zaczekać
start learning
Please wait
Proszę usiąść
start learning
Have a seat
Proszę do mnie zadzwonić!
start learning
Please call me
Proszę otworzyć drzwi
start learning
Please open the door
Czy mógłby pan zamknąć okno
start learning
Could you shut the window
Czy mogę skorzystać z telefonu?
start learning
Can I use the phone?
Czy mógłby mi pan powiedzieć jak dostać się do hotelu
start learning
Could you tell me how to get to hotel?
Czy mogę dostać szklankę wody?
start learning
Could I get a glass of water?
Poczęstuje mnie pan papierosem?
start learning
Could you offer me a cigarette
Przepraszam, czy mógłby mi pan wytłumaczyć, o co chodzi?
start learning
Excuse me, could you explain me what is going on?
Przepraszam
start learning
I am sorry
Proszę o wybaczenie
start learning
I must beg your pardon
Bardzo mi przykro
start learning
I'm very sorry
Żałuję, ale muszę już iść
start learning
I am afraid I have to go
Przepraszam, że panu przeszkodziłem
start learning
I am sorry to disturb you
Nic nie szkodzi
start learning
Not at all
nie ma za co
start learning
not at all
ponad
start learning
over
wzdłuż
start learning
along
przez
start learning
across
w górę
start learning
up
w dół
start learning
down
do
start learning
into
z
start learning
out of
zza, za (rogiem)
start learning
round
na
start learning
onto
przez (poprzez)
start learning
through
z... do...
start learning
from to

You must sign in to write a comment